About the Author
Author

Dini Yazilar

Hala Var Di mi?

    İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla Apaçık olan, Allah tarafından açıklanan, bir benzerinin olamayacağı, çelişki içermeyen, kolaylaştırılmış, hak ile batılı ayıran, yol gösterici, kuşku içermeyen, inananlar için öğüt, uyarı ve müjde olan, kutlu bir gecede inen, Cebrail aracılığıyla indirilen, bıkılmadan tekrar tekrar okunabilen, önceki kitaplarda geçen, birbiri ardınca aralıksız indirilen, cezaya karşı uyaran, inananları sağlamlaştıran ve kuşkulanmalarını gideren, (more…)

Sadece Gerçek Olan Konuşsun!

  İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla Fatiha (Açılış) Suresi 1. Ayet   Bakara (Sığır) Suresinde Kuran’a Dair Ayetler   Erdemliler için yol gösterici, kuşku içermeyen bir kitaptır bu. 2. Ayet Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. Allah’tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz. 23. Ayet Ayetlerimizi yalanlayıp inkâr edenler ise ateşe mahkûmdur; (more…)

Sensiz Yaşayamam, Ölürüm !

  Bu yazıyı okumadan önce yanınıza bir bardak su alın ve yarısını içtikten sonra okumaya başlayın. Her gün hiç düşünmeden tükettiğimiz suyun macerası nedir sizce? Önce ilginç bir saptamayla başlamak istiyorum. İnsan vücudunun % 70’i su, dünya yüzeyinin de %70’i suyla kaplıdır. Bu dünyanın insanlar için yaratıldığına ufak bir örnekti. Bilimsel araştırmalar 5 milyar yıl önce güneşin toz bulutlarıyla çevrili (more…)

Şeyh Beni Nirvanaya Uçur!

Rabıta, Hint mistisizminden İslam dinine girmiş bir Budizm ritüelidir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bazı kişiler, gerek dini mevzularda gerekse bilimsel nitelikteki konularda bilgi yetersizlikleri sebebiyle, bazı kültürlerden etkilenmişlerdir. Bu etkilenmeyi sonucunda da sözde din adamı kisvesindeki bu kişiler İslam dinine çeşitlik hurafeler sokmuşlar ve bunu sözde Kuran’la ilişkilendirmeye çalışmışlardır. İşte Rabıta dine sokulan küçümsenemeyecek bir hurafe çeşididir ve bununla (more…)

Kelimelerle Oynama Sanatı!

  Nahl (Arı) Suresinin 44. ayeti gerçekleri görebilmemiz, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayabilmemiz için üzerinde düşünülmesi gereken bir ayettir. Çünkü bu ayet Peygamber Efendimize atfedilen hadislere de mucizelere de cevap verir niteliktedir. Ama şu da var ki geleneksel zihniyet hadisleri geçerli kılabilmek içinde bu ayeti öne sürmektedirler. Önce bu ayetin dört farklı çevirisini verelim:   16. Sure Nahl 44. (more…)

Nibiru ve Dühan

Antik Sümer tabletlerinin incelenmesi sonucu bilim adamları, bu tabletlerde Nibiru diye bir gezegenden bahsedildiğini keşfetmişlerdir. Sümerlere göre Nibiru denen gezegen dünyadan 4 kat daha büyük bir gaz bulutundan oluşmaktadır. Bu keşif benim aklıma Dühan suresini getirdi. Dühan kelime anlamıyla duman anlamına gelmektedir. Surede de kıyamet vaktinin geldiğinin işaretlerinden biri olarak dünyayı büyük bir dumanın kaplayacağı söylenmektedir.   9. Fakat onlar, (more…)

Şeytanın Sistemi: Faiz

Faiz konusunda çoğunluk farklı düşüncelere sahiptir. Bu düşüncelerin sebebi Kuran’ı açıp okumamaktan kaynaklanıyordur. Önce Kuran bu konuda bizlere neler söylüyor bir bakalım. Bakara Suresinin şu ayetleri çok çarpıcı niteliktedir: 275- Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: ‘Alım-satım da ancak faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram (more…)

Sıkılan Ruhların İlacı İbadetler

Bir insanın sıkılması onun ruhuyla alakalı bir mevzudur. Sıkıntının tek sebebi ruhun daralması, sıkışmasıdır. Ruh ne kadar çok Allah’a yakınlaşırsa eğer, o ruh genişleyecek ve huzura kavuşacaktır. Yapılan ibadetler insana hem huzur verir hem de mutluluk. Dünyada geçiçi olmayan tek mutluluk kaynağıda ibadetlerdir. Sıkıntı, hiç bir şey yapmamak isteği, pasifize olmak gibi durumlar maddiyata verilen önemden kaynaklanmaktadır. Ne kadar çok (more…)