About the Author
Author

Dini Yazilar

Şeyh Beni Nirvanaya Uçur!

Rabıta, Hint mistisizminden İslam dinine girmiş bir Budizm ritüelidir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bazı kişiler, gerek dini mevzularda gerekse bilimsel nitelikteki konularda bilgi yetersizlikleri sebebiyle, bazı kültürlerden etkilenmişlerdir. Bu etkilenmeyi sonucunda da sözde din adamı kisvesindeki bu kişiler İslam dinine çeşitlik hurafeler sokmuşlar ve bunu sözde Kuran’la ilişkilendirmeye çalışmışlardır. İşte Rabıta dine sokulan küçümsenemeyecek bir hurafe çeşididir ve bununla (more…)

Kelimelerle Oynama Sanatı!

  Nahl (Arı) Suresinin 44. ayeti gerçekleri görebilmemiz, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayabilmemiz için üzerinde düşünülmesi gereken bir ayettir. Çünkü bu ayet Peygamber Efendimize atfedilen hadislere de mucizelere de cevap verir niteliktedir. Ama şu da var ki geleneksel zihniyet hadisleri geçerli kılabilmek içinde bu ayeti öne sürmektedirler. Önce bu ayetin dört farklı çevirisini verelim:   16. Sure Nahl 44. (more…)

Nibiru ve Dühan

Antik Sümer tabletlerinin incelenmesi sonucu bilim adamları, bu tabletlerde Nibiru diye bir gezegenden bahsedildiğini keşfetmişlerdir. Sümerlere göre Nibiru denen gezegen dünyadan 4 kat daha büyük bir gaz bulutundan oluşmaktadır. Bu keşif benim aklıma Dühan suresini getirdi. Dühan kelime anlamıyla duman anlamına gelmektedir. Surede de kıyamet vaktinin geldiğinin işaretlerinden biri olarak dünyayı büyük bir dumanın kaplayacağı söylenmektedir.   9. Fakat onlar, (more…)

Şeytanın Sistemi: Faiz

Faiz konusunda çoğunluk farklı düşüncelere sahiptir. Bu düşüncelerin sebebi Kuran’ı açıp okumamaktan kaynaklanıyordur. Önce Kuran bu konuda bizlere neler söylüyor bir bakalım. Bakara Suresinin şu ayetleri çok çarpıcı niteliktedir: 275- Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: ‘Alım-satım da ancak faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram (more…)

Sıkılan Ruhların İlacı İbadetler

Bir insanın sıkılması onun ruhuyla alakalı bir mevzudur. Sıkıntının tek sebebi ruhun daralması, sıkışmasıdır. Ruh ne kadar çok Allah’a yakınlaşırsa eğer, o ruh genişleyecek ve huzura kavuşacaktır. Yapılan ibadetler insana hem huzur verir hem de mutluluk. Dünyada geçiçi olmayan tek mutluluk kaynağıda ibadetlerdir. Sıkıntı, hiç bir şey yapmamak isteği, pasifize olmak gibi durumlar maddiyata verilen önemden kaynaklanmaktadır. Ne kadar çok (more…)

Misak’ınızın Farkında mısınız?

Dünyada yaratılan her İnsan/Adem, kendi iradesi dışında hayat bulmaktadır. Fakat bu iradesizlik, her yaratılmışa egemen olan, bütün eşyanın bilgisini tümüyle elinde bulunduran tek bir İlah’ın, bir Yaratıcı’ nın iradesine kalmıştır. Her şeyden önce yedi kat gök ve yerin mantıklı bağlarla örülmesi bir rastlantı eseri olamaz. Hem bir rastlantının var olabilmesi için bile, madde olarak tanımladığımız yapının önceden beri var olması (more…)
Dinci ve Dinsiz Yobazlık…

Dinci ve Dinsiz Yobazlık…

Kuran okunan vahiy olarak, Yaratıcımız’ın din adına bizden istediklerinin, ulaştırdığı mesajların toplamıdır. Kuran zamanın değişimiyle oluşacak yeni durumlara da uygun olacak Allah’ın vahyidir. Değişim kaçınılmazdır, ama yeni oluşan şartlara cevap vermek Allah’ın kitabının mucizesidir. Bu mucizevi durum İslam’ın reforma ihtiyaç hissetmemesini sağlar. Fakat iki zümre, dine karşı çıkan dinsizlik yobazı ve uydurulmuş dini bir türlü bırakmak istemeyen dinci yobazın güçleri (more…)
Namaz

Namaz

Namazınızı bir de bu sekilde kıldığınızı duşunun lutfen…. . hissederek, bilerek, yaşayarak…. gönülden Bu yazıyı, namazı, önce içinizden okuyun, sonra sesli okuyun sonra sesinizi yükseltin bir daha okuyun, sonra birdaha, dahada yüksek sesle bir daha… bu sesler evinizden gönlünüzden eksik olmasin…. . Bize bilmediklerimizi öğreten, yol gösteren, herseyin en doğrusunu hiç eksiksiz Kur`an`da gösteren  Rabb`imize hamd olsun…. . (2 rekat)-, *Niyet (more…)