Bilgi Cihadı

Bilgi Cihadı

Tevbe 38. Ey inananlar, size ne oldu ki, “ALLAH yolunda harekete geçin,” dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Ahiret yerine bu dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının nimetleri ahiret hayatına oranla pek azdır.

Günümüzde cihat, (Allah yolunda yoğun gayret sarf etmek, didinmek, savaşmak) kılıçlarla, tüfeklerle değil, bilgiyle olmaktadır. Oturduğumuz yerden bilgi sahibi olamayacağımız için, ileride bilgilerimizi Allah yolunda paylaşmak için okuduğumuz bir kitap, çalıştığımız ders, öğrendiğimiz dil, yaptığımız ödev Allah’ın izniyle cihat kapsamına girecektir. Hatta bana göre öğüt almak için izlenen bir film, bir belgesel bile cihadımıza katkı sağlayacaktır.

Hac 78. Allah uğrunda O’na yaraşır bir gayretle didinin.

Tevbe 20. İnananlar, göç edenler, paralarıyla canlarıyla ALLAH yolunda çaba gösterenler için ALLAH yanında daha büyük bir derece vardır. Onlar kazananlardır.

 

Artık mistik şairlerin, büyücülerin, şifacıların dönemi kapanmış, 20. yy. ile birlikte bilgi çağı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz çağın en büyük artılarından biri olan teknoloji çok büyük bir nimettir. Şimdi bir peygamber olsaydı, mutlaka teknolojik materyaller kullanarak da tebliğ yapacaktı. Twitter’da hesap açıp ayet tweetleyecek, Facebook’da “Allah’a teslim olanlar” grubunu kuracak ve Allah’ın dinini tüm dünyaya duyurmaya çalışacaktı. İnsanların çoğunluğuysa, ayağına gelmiş olan bu kapsamlı kısmeti tepmekte ve bulunduğumuz çağın getirdiği nimetleri yine kötüye ya da boş işlere kullanmaktadır maalesef.  Oysa Allah evinde oturup sürekli dizi izleyen Müslüman yerine, kendi yolunda harekete geçip didinen bilgi sahibi mücahitler istemektedir.

Nisa 95. İnananların; özür sahibi olmaksızın oturanlarıyla, Allah yolunda malları ve canlarıyla didinip gayret gösterenleri aynı değildir. Allah, malları ve canlarıyla gayret gösterenleri oturanlara derece bakımından üstün kılmıştır. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir ama cihat edenleri, çok büyük bir ödülle, oturanlardan üstün kılmıştır.

 


About the Author
Author

evirgenorhan

Leave a reply

Name (required)

Website