Kuran ve Miraç Olayı…

Geleneksel İslam anlayışı olan hadis kaynaklı mezhepçi İslam’da, Peygamberimizin miraç olayı ile Allah katına yükseltildiği çok yaygın bir inanıştır. Buna göre Hz. Muhammed gece vakti Kâbe’den alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmüş. Burada diğer bütün peygamberlere namaz kıldırmış, ardından da göğe yükselmiştir.

Bu miraç olayının nakledildiği hadis olan miraç hadisine göre Peygamberimiz miraçta Allah’ın huzuruna çıkar ve Allah namazı burada 50 vakit farz kılar. Daha sonra Hz. Musa’ya rastlayan Peygamberimiz’i Hz. Musa, bu kadar namazın çok olduğu, ümmetin buna güç yetiremeyeceği şeklinde uyarır, sonra Peygamberimiz Allah’tan indirim ister; Allah da günlük namazın sayısını indirir. Yolda Hz. Musa yine bu kadar namaz vaktinin de çok olduğunu söyler. Bu git gel böylece namaz günde beş vakte inene kadar dokuz kez gerçekleşir. Nitekim namazın sayısı beşe gelince Hz. Musa yine indirimi tavsiye etse de Peygamberimiz artık utandığı için namaz sayısı ile ilgili pazarlığı durdurur. Bu hadise göre Allah insanların kaç vakit namaza güç yetireceğini bilmez, Peygamberimiz ise hiçbir şeyden haberi olmayan bir garibandır. Hz. Musa ise hem Peygamberimiz’in akıl hocası, hem Allah’ın hükmünün düzelticisi, hem de insanların kurtarıcısıdır.

Bu hadisin Kuran’da ‘Gece Yürüyüşü’ anlamına gelen İsra suresinin ilk ayetinden hareketle uydurulduğu düşünülebilir.

 

17 – İsra Suresi – 1. Bazı ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu geceleyin (Mekke’deki) Kutsal Mescitten, çevresini kutlu kıldığı en uzak mescide (secde yerine) alıp götüren çok Yücedir. O kuşkusuz İşitendir, Görendir.

 

Yukarıdaki ayetle ilgili birinci olarak Mekke’deki Kutsal Mescitten en uzak mescide götürülmesinden bahsedilmektedir. Bu ayette geçen “el-mescid-il aksa” ifadesi, “secdenin yapıldığı en uzak yer” anlamına gelir. Bu ayetteki bu ifadenin anlamı hikâye ve uydurma hadislerle saptırılmak istenmiştir. Kudüs’teki mescidin adı Kudüs’ün müslümanlarca alınmasından sonra Mescidi Aksa olarak değiştirilmiştir.

İkinci olarak ise ayette Mescid-i Haramdan en uzak mescide gidilmesinden bahsedilmesine rağmen gerek bu surede gerek Kuran’ın diğer surelerinde miraç yani peygamberimizin Allah katına yükselişi olayından hiçbir şekilde bahsedilmemektedir. Miraç hadisesi tamamen hadisler yolu ile uydurulmuştur. Ayette Mescid-i Haramdan en uzak mescide gidilmesinden bahseden Allah miraç olayı gibi büyük bir olay gerçekleşmiş olsaydı kuşkusuz bundan da bahsederdi. Böyle bir şey olmamasına rağmen ne yazıkki hadisçi, mezhepçi din anlayışı miraç olayını ve bununla ilgili saçma hikâyeleri İslam geleneğine sokmuştur.

Burada ilginç olan nokta gerek Kuran’dan gerekse hadislerden habersiz olan insanların bu hadiste geçen hem Miraç olayını hem de namazın 5 vakit olarak farz kılınmasını kesin bir dini gerçek sanmalarıdır. Hâlbuki Kuran’da ne 5 vakit namazdan ne de miraç olayından bahsedilmektedir. Kuran’da inananlara günlük 3 vakit namaz farz kılınırken; yukarıdaki ayette belirtilen şekilde sadece gece Mescid-i Haramdan en uzak mescide götürülme olayından bahsedilmektedir. Yani miraç hadisesi ve miraç ile ilgili diğer uydurma hikâyelere Kuran’da ve Allah’ın dininde yer yoktur. Bu konu bile bence tek başına dinde kaynak olarak sadece Kuran’ı rehber edinmenin önemini görebilmek için yeterlidir.


About the Author
Author

Comments (11)
Leave a reply

Name (required)

Website