Cenneti Hak Etmek İçin Buradayız…

Çevremizdeki çoğu insanın yaşadıkları problemleri, sıkıntıları, hastalıkları yani genel olarak olumsuz olarak gördükleri hemen her şeyi çok fazla kafalarına taktıklarına, büyüttüklerine şahit oluyoruz. Bu insanların pek çoğuna sorsanız yaşadığı problem veya sıkıntılar dünyanın en büyük problemleri nerdeyse. Üstelik bu kişilerin pek çoğu da inançlı, Allah’a ve ahirete inanan, müslüman olduğunu söyleyen kişiler.

Hâlbuki Kuran’a ve Allah’ın daha önce indirdiği dinlere göre de bu dünyadaki her şey gelip geçici. Bunların gelip geçici olması, dünya hayatının kısa olması bir yana; bu dünyada yaşamış olan bütün insanların, inanan – inanmayan, zengin – fakir, kadın – erkek ayrımı yapılmadan sürekli imtihan edildiği de dinlerin bir gerçeği. Ancak inananların bile büyük kısmı aslında bu gerçeğin pek farkında değil. Çünkü dini sadece gözle görülebilir bazı eylemleri yapmak olarak anlaşılan emir ve yine gözle görülebilir bazı eylemlerden sakınmak olarak anlaşılan yasaklardan ibaret sanıyorlar. Oysa Allah’ın bize Kuran’da anlattığı dine göre bir müslüman bütün hayatını Allah rızasına adaması gerektiği için din hayatımızın bütününe nüfuz ediyor. Yani iş namaz kılmak, oruç tutmak veya hırsızlık yapmamak, adam öldürmemekle bitmiyor. Ya da imtihanlar sadece bunlardan ibaret değil.

 

2. Bakara: 155. Sizi korkuyla, açlıkla, para, can, ve ürün kaybıyla sınayacağız. Müjde ver sabredenlere…

156. Ki onlara bir musibet geldiğinde, “Biz ALLAH’a aidiz ve O’na dönücüyüz,” derler.

 

29. Ankebut: 2. İnsanlar, sadece “İnandık” demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?

3. Kendilerinden öncekileri sınadık. Elbette ALLAH doğrucuları ile yalancıları birbirinden ayıracaktır.

 

67. Mülk: 1. Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.

2. O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.

 

Zenginlikle, fakirlikle de imtihan ediliyoruz. Zengin kişi sahip olduğu para için ne kadar şükrediyor Allah’a ve bunun ne kadarını Allah rızası için harcıyor? Fakir kişi acaba zengin olmak için yanlış yollara sapıyor mu ya da fakir olduğu için Allah’a isyan noktasına geliyor mu? Yoksa sahip olduğu kadarını da verenin Allah olduğunun idrakine varıp, kendinden daha fakir olanların durumunu düşünüp Allah’a şükran duyuyor mu? Benzer şekilde bir müslüman annesi, babası ya da bir yakını öldüğünde nasıl bir tepki veriyor? Metanetle karşılayıp, yaşamı veren Allah olduğu gibi ölümün de gelmesini doğal mı karşılıyor yoksa Allah’a isyan mı ediyor?

Bu gibi örneklerin onlarcasını hatta yüzlercesini vermek mümkündür. Zira Allah hepimize farklı farklı hayatlar sunarken, farklı farklı da imtihanlar sunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus imtihan olduğu aklımıza gelmeyecek bir şeyin aslında Allah’ın imtihanı olabileceğidir. Bu durumları kaçırmamanın yolu da Allah’ı çok anmak, yanlışa sapmamak için tetikte bulunmak ve Kuran’ı anlayarak, üzerine düşünerek çokça okumaktır. Diğer bir önemli husus da bahsettiğimiz zorluklardan ve Allah’ın hepimizi sürekli imtihan ediyor olmasından hareketle şunu unutmamaktır: Zorluklar, sıkıntılar olacaktır. Bu dünyaya, Allah’ın ölümden sonraki hayatta inanan, sevdiği kullarına vaat ettiği cenneti yaşamaya değil cenneti hak etmeye geldik.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website