Kuran’da Açıklanmayan Konularda Takınılması Gereken Tavır…

Kuran’da Açıklanmayan Konularda Takınılması Gereken Tavır…

Dini sadece Kuran’dan anlama, hükümleri sadece Kuran’dan çıkarma olarak tanımlayabileceğimiz Kurandaki İslam ile ilgili olarak en çok tartışılan konulardan biri Kuran’ı tek başına dinin kaynağı olarak aldığımızda Kuran’da din adına her aradığımızı bulup bulamayacağımız, Kuran’ın yeterince detaylı olup olmadığıdır.

Kuran’ın çeşitli ayetlerinde çok detay diyebileceğimiz durumlara değinildiğini görüyoruz. Bunlara örnek olarak namaz için abdest alırken su bulamama durumu, savaş sırasında namazın nasıl kılınacağı, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in eşleriyle olan bir takım konuşmaları gibi pek çok durumu gösterebiliriz.

Diğer yandan Kuran’da bazı detayların olmadığı yönünde ilk bakışta haklı gözüken fikirler de öne sürülebiliyor. Örneğin Kuran’da namaz kulluğun çok temel ve ömür boyu terk edilmemesi gereken bir parçası olarak görülürken namazda hangi duaları okuyacağımız veya elimizi nasıl bağlayacağımızın belirtilmemesi Kuran’ın yeterince detaylı olmadığı ve tek başına dini hüküm için yeterli olmadığına bir delil olarak öne sürülüyor.

5 – Maide Suresi 101. Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kur’an indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Allah Gafûr’dur, Halîm’dir.

Bu noktada yukarıdaki ayetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kuran’ın pek çok ayetinde Kuran’ın dinin kaynağı olduğu, Kuran’ın detaylı, eksiksiz olduğu, peygamberimize Kuran ile hükmetmesi emredilirken yukarıdaki ayette de dinin kaynağının sadece Kuran olduğuna farklı bir biçimde vurgu yapılmaktadır. Bu ayette Kuran’da açıklanmayan konularda inananların serbest olduğu, Kuran’da açıklanmayan konularda yapacakları tercihlerden dolayı cezalandırılmayacakları, Allah’ın bunları affettiği belirtilmektedir. Yani yine aynı örnekten hareket edersek Kuran’a göre namaz sırasında Allah’a ister Kuran ayetleriyle istersek farklı bir biçimde dilediğimiz gibi dua edebilir, O’nu yüceltebilir, Allah’ı dilediğimiz gibi anabilir, dilediğimiz kelimelerle Allah’a şükredebiliriz. Benzer şekilde Kuran’a göre namaz sırasında ellerimizi istediğimiz gibi tutabiliriz. Ellerimizi ister karnımızın önünde bağlar, ister göğsümüzde birleştirir, istersek yana serbest bırakabilir ya da farklı bir pozisyonu tercih edebiliriz.

Sonuç olarak Kuran’da belirtilen konular inananlar için bağlayıcıdır. Belirtilmeyen konularda yukarıdaki ayetten hareketle serbest olduğumuz için Kuran her konuda emretme, yasaklama, tavsiye etme ve bir hüküm belirtmeyerek serbest bırakma yoluyla hüküm vermiş bulunmaktadır.


About the Author
Author

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website