Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 8.Bölüm

“Ahzab Suresinin Manidar Sonu” Kaldığımız yerden devam edelim… 33-Ahzab 55 “Onlara (Peygamber’in hanımlarına) babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları (mümin kadınlar) ve ellerinin altında bulunan câriyeleri hususunda bir vebal yoktur. (Ey Peygamber hanımları!) Allah’tan korkun! Şüphesiz ki Allah HER ŞEYE ŞAHİTTİR.”   Bu ayet, önceki ayetlerde geçen ve sahabenin peygamberimizin evindeki tavırları nedeniyle ikaz edildiği ayetlerin (daha&helliip;)

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 7.Bölüm

“Kalplerin Künhünün Testi” Daha önceki bölümlerde Ahzab Suresinin kalp ile birebir ilişkili bir sure olduğunu ve hem indirildiği dönemde hem de sonraki ve bugünkü çağda yaşayanlar için sarsıcı iman testleri içerdiğini belirtmiştim. Şimdiye kadarki bölümlerde kalp-savaş bahsi ile o dönemki erkeklerin, kalp-peygamber hanımları bahsi ile o günkü ve bugünkü kadınların ve peygamber eşlerinin, kalp-Zeyd bahsi ile peygamberimizin ve geleneğe bağlılıkta (daha&helliip;)

ÖLÜM

İnsan dediğin şey çok garip duyguların trafiği içinde stresi dinmeyen potansiyele sahip bir varlıktır. Bazen kendini dünyanın en masum insanıymış gibi görüp, bazen de en acımasız varlığı olarak düşünebilmiştir. İçinde bulunduğu toplumla uyum gösterirken, kendi içinde çatışmalar yaşamıştır. Egolarını tatmin etmiş, menfaatine ters düşenlerle savaşmış, zulmedenlere karşı sesini haykırmış ve bazen de senin göremediğin pislikerin bataklığında yüzmüştür. Bu buhran, girdap (daha&helliip;)

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 6.Bölüm

  “Korkma!” Ahzab suresinin 39.ayetini bir kez daha hatırlayalım. 33-Ahzab 39 “Onlar öyle seçkin kimselerdir ki Allah’ın buyruklarını tebliğ ederler, O’nu sayıp çekinirler, O’ndan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter.”   Bu ayetin cahiliye devrine olduğu kadar günümüze izdüşümünde de verdiği mesajların en önemlisi peygamberlerin şahsında bize verilen mesajdır bana göre. O da “Korkma!” mesajıdır. “İnsanlar ne der (daha&helliip;)

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 5.Bölüm

“Zeyd-Zeynep Meselesi” Ahzab suresinin 37. Ayeti daha önce belirttiğim gibi en çok suiistimal edilen ayetlerin başında gelir. Peygamberimizin aleyhinde zan besleyenler için bulunmaz fırsatlardan bir tanesidir. Bakalım ne deniyor? 33-Ahzab 37 “Hani sen, Allah’ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye: «Eşini yanında tut ve Allah’tan sakın» diyordun; insanlardan da çekinerek Allah’ın açığa vuracağı şeyi kendi nefsinde (daha&helliip;)

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 4.Bölüm

“Peygamber Eşlerinin Tutumları” Ahzab suresinin 28. Ayetinden itibaren peygamber hanımları söz konusu olmaya başlıyor. Önce uyarılıyorlar, sonra peş peşe gelen ayetlerle Peygamberimizin mahrem hayatına dair hususlardan bazıları inananların gözleri önüne seriliyor. Yazımın daha önceki bölümlerinde de söylediğim gibi bu ayetten itibaren peygambere olan sadakat testi bizim için de başlıyor. Bugün bu bölümde anlatılmış olan her bir konuda çok sayıda birbiri (daha&helliip;)

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 3.Bölüm

“Sarsılan İmanlar ve Sadakat Testi” Ahzab suresinin 6. ayetinden 27. ayetine kadar peygamberimizle birlikte iman edenlerin imanlarının sağlamlığı ve sadakatlerinin nasıl test edildiği anlatılmaktadır. Bugünkü izdüşümüne baktığımızda elbette bizim imanımızın ve Allah’a olan sadakatimizin de onlar gibi test edilmekte olduğu açıktır. Birçok Müslüman’ım diyen insanın Ahzab suresinin 28. ayetinden itibaren anlatılanlara karşı konuşmakta ketum kalması ve peygamberimizin mahremleri hakkında ayetlerde (daha&helliip;)

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 2.Bölüm

“Zıhar ve Evlatlık Meseleleri” Söylediğim gibi Ahzab Suresi neredeyse tamamen kalp temizliği ile ilgilidir. Kalbi yeterince temizlememiş olanlar ayetlerde kendi kalplerini sorgulamaya ve gerekli temizliği yapmaya yöneltilmektedir. Çünkü insan iman ettiğine kanaat getirdikten sonra bile içinde bulunduğu toplumdaki kemikleşmiş kabullere, alışkanlıklara, yerel ve genel kültüre, eski arkadaşlarının sözlerine, yakın akrabalarının bilinçli bilinçsiz baskılarına, halihazırdaki toplumsal siyasetin etkilerine maruz kalmaya devam (daha&helliip;)