Resul = Elçi…

Bir zamanlar Osmanlı Padişahı başka memleketlere haber göndereceği zaman ELÇİ ler gönderirdi. ELÇİnin gittiği ülkede hiç kimse bu ELÇİ ne yer ne içer , kiminle yatar kiminle kalkar. neler yapar diye merak etmez sadece Osmanlı Padişahı ne istiyor,savaş kararımı var yada ülkenin hayrına bir gelişmemi var diye merak ederdi. Çünki ELÇİ Onu kim gönderdise onun buyruklarını getirirdi. Yani ELÇİ göndereni temsil ederdi. Gönderenin MESAJ larını iletirdi. Diyelimki ELÇİ kendi heva ve hevesine kapıldı ve kendi isteklerini o devlete sundu ve bu duyuldu. O zamanda Ülkeye döndüğü zaman hemen kellesi kesilirdi.

Lakin bu ELÇİ Allahın ELÇİsi olunca insanlar bu ELÇİ yi gönderenin ne istediğini merak etmediği gibi gönderdiği ELÇİ yi merak ettiler.

Kimlerle evlenmiş,neler yiyip neler içermiş,hatta geceleri kaç kez cinsel ilişkiye girermiş hep biri birilerine rivayet edip durmuşlar.

Neler söylemiş gayb haberleri varmı Mesihtenmi bahsetmiş,kıyamet saati ne zaman gibi konularda neler söylediğini merak edip durmuş.

Peki bu ELÇİ şayet kendi heva ve hevesinden bir şeyler konuşsa Osmanlıdaki gibi ülkeye dönünce kellesimi giderdi birde Kurana soralım mı ?

HAKKA
44-46 Eğer o (ELÇİ), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

DİN Allaha ait olduğuna göre Allah +peygamber ortak dini olmadığına göre Allahın ne istediği neler söylediği neleri haram ettiği gibi konuları onun gönderdiği kitaptan okumak değil midir DOĞRU olan.

Allah kendi Kitabından sorumlu tutmadımı bizleri gönderdiği ELÇİnin ne yapıp ettiğinden sorgulayacağı ile ayet varmı Kitabında ?

HALA DÜŞÜNMEYECEK MİYİZ?

O ELÇİ geldi ve görevini hakkı ile yaptı ve öldü ve HAKKa kavuştu ve inanın Yüksek bir MAKAM a zaten erişti onu yüceltmek onu pohpohlamak bize ne kazandırır ? Ona karşı hakaret küfür edenlerede izin vermeyiz tabi ama nedir bu RİVAYET KÜLTÜRÜ…. ELÇİ kimlerle evlenmiş,ne yimiş ne içmiş,çarşı pazardamı gezmiş,kaç çocuğu varmış vs. Bize ne bunlardan bize ne gecede kaç kez cinsel ilişkiye girdiğinden .Ne utanmaz arlanmazmış bu rivayetçiler, size ne ELÇİnin özel hayatından ?


About the Author
Author

metafizik199

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website