İnananlar Arasında Barışı Sağlayın

İnananlar Arasında Barışı Sağlayın

“Şu bir gerçek ki, inananlar ancak kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilebilsin.” (Hucurat Suresi Ayet 9-10)

Daha önce de ifade edildiği gibi İslâm kelimesi selam kelimesiyle aynı köktendir ve selam da barış ve esenlik anlamlarına gelmektedir. Üzerinde bulunduğumuz dinin özü barışı temsil ediyorken insanların ve de özellikle inanan insanların kavga ve çekişme içinde olmaları kabul edilemez bir durumdur. İnanan kişiler Allah yolunda yapılan hayırlı bir işe engel olunmadığı, baskı ve zulüm görmedikleri sürece barışı esas almalı ve insanları da barışa teşvik etmelidirler. İnananlar kardeştir. Bu yüzden kardeşler arasında barış olmalı, anlamsız dargınlık ve çekişmelerden uzak durulmalıdır. Herhangi bir sebepten dolayı aralarına düşmanlık ve nefret giren inanan kişilerin arasında barışı sağlamak ve bu kişilerin kalplerini yumuşatmak ise diğer inananlar üzerine bir borçtur. Halk arasında zaman zaman görüldüğü gibi yangına körükle gidercesine insanların aralarını daha da açacak ve husumeti arttıracak söz ve fillerden uzak durulmalı, adil ve samimi bir şekilde inananların arasındaki düşmanlıkların bitmesi için çaba harcanmalıdır.

Not: Bu yazı, Dr. Emre Dorman’ın “Kuran’daki Temel Emirler ve Yasaklar” isimli kitabından alınmıştır.


About the Author
Author

Editor 2

Leave a reply

Name (required)

Website