Barışı Esas Alın

Barışı Esas Alın

Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi Ayet 208)

Üzerinde bulunduğumuz din olan İslâm kelime manası itibariyle ‘selam’ kökünden gelmekte, bu kelime de barış ve esenlik gibi anlamlar ihtiva etmektedir. Yani İslâm dini tam anlamıyla barış dinidir. Pek çok ayette hayra ve barışa yönelik işler yapılması emredilmekte (4/122) ve “Barış hep hayırdır. Nefisler, cimrilik ve doymazlığa hazır hale getirilmiştir. Güzel davranır, sakınıp korunursanız Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olacaktır.” (4/128) buyrularak barışı esas almanın kişi için hayırlı olacağı ifade edilmektedir. Arada husumet olan bir kişi ya da topluluk barışa eğilim gösterirse buna yanaşılması tavsiye edilmekte (8/61), “Bir kötülüğün cezası, tıpkısı bir kötülüktür. Fakat affedip barışmayı esas alanın ücretini bizzat Allah verir. O, zalimleri hiç sevmez.” (42/40) ayetiyle de kendisine yapılan bir kötülüğe karşılık vermeyip affeden ve barışı esas alan kişilerin Allah tarafından ayrıca ödüllendirilecekleri müjdelenmektedir. Yine bununla birlikte “Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.” (41/34) ayetiyle de düşmanlıklara sevgi ve barış ile yanaşmanın kişiler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekilmektedir. Kısacası barış her zaman ve herkes için hem bu dünyada hem de âhirette bir yüz aydınlığı, bir hayırdır.

Not: Bu yazı, Dr. Emre Dorman’ın “Kuran’daki Temel Emirler ve Yasaklar” isimli kitabından alınmıştır.


About the Author
Author

Editor 1

Leave a reply

Name (required)

Website