Dinimiz ve Erkek Çocukların Sünnet Olması…

Kur’an-ı Kerim, babalarımızdan gelen yanlışları sürdürmememiz konusunda bizi uyarır.
Öyleyse gelenek-görenek dediğimiz davranışların tümüne dikkat edecekmişiz. Bunların her birisine bir konu açabilirim, ancak bu konuya öncelik vermek istedim.

Araştırdım ve sünnet olmak Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığı bir kesimdir. Yahudilerde zorunluluk olarak görülür, Hristiyanlar ise bu konuyu (kısmen) tartışırlarmış. Görüyoruz ki biz İslam dinine inanıyorum diyen Müslümanların da yapmayı sürdürdükleri, aslında Kur’an-ı Kerimde geçmeyen dolayısıyla yapın denilmeyen bir gelenek-görenektir.

Sünnetin, erkeksel gelişimi durdurduğu da söylenmektedir. Ayrıca bir takım hazları azaltır. İşte bu yüzden ruhani denen ruhsuzlar ve bir takım yobazlar sünnet geleneğini çıkartmış hazza kilit vurmuşlardır. Yani bize helal kılınan zevk’i, haram saymışlardır anlayacağınız.

Aynı zamanda insanlar birbirlerine çeşitli cezalar uygulamaktadırlar bunların hiçbirisi Kur’an-ı Kerim’de olmayan taşlama, recm gibi birçok kulluk dışı geleneklerdir.

Allah’ın adına uydurulmuş, hadisler sayesinde bu hurafe gelenekte dine giriş yapmıştır çünkü bu asla bir gereklilik değildir. Tümüyle delilsiz iddialardır. Türkçe Kur’an-ı Kerim okuyunuz.

Halk ağzında öyle bir yayılmıştır ki sünnet olmayan erkek değil denmektedir, kız verilmez, babalar sünnette gururlanır çocuklara pelerin takılır ata bindirilir, arabaya bindirilir, içkiler havada uçuşur, evler ayakkabı gir çık batar çıkar..

Sünnet olmuş kardeşlerimizin üzülmelerine gerek olmadığını düşünüyorum çünkü, farkında olmadan yapılan bir işti bu yüzden Allah’a sığınıyoruz. Yoksa hiç birimiz böyle sapkın bir geleneği kurban gitmek istemezdik. Umarım herkese bilinç yayılır.

Değerli okuyucular, aklıma gelen bir diğer düşünceyi de sizlere hatırlatma ve araştırma olarak sunmak istedim. Bu hususta başka kaynaklardan da bilgi aldım. Umarım faydam olur, çocuklarınıza dikkat ediniz.


About the Author
Author

TekGemidenGelenler

Comments (1)
 • Avatar

  dersvekuran Feb 10 2012 - 08:46 Reply

  Nisa Sur. 119:Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim: Allah’ın yaratışını değiştirecekler! kim Allah’ın yerine şeytanı dost tutarsa, muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.

  Ayetteki koyu kısmın arapçası : فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه

  Rad Sur. 11: Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah’ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah’dan başka bir veli de bulunmaz.

  Ayetteki koyu kısmın arapçası : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

  Enfal Sur. 53: Bu da, şüphe yok ki Allah bir kavme ihsan etmiş olduğu bir nîmeti değiştirici değildir, onlar kendi nefislerinde olanı değiştirinceye değin. Ve şüphe yok ki Allah Teâlâ bihakkın işiticidir, tamamıyla bilicidir.

  Ayetteki koyu kısmın arapçası : يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

  Nisa suresindeki Allahın yaratışını değiştirmek, kavramının yüklemi olan “değiştirme” yerine bir şey koyma anlamında olduğu diğer ayet kullanımları ile göz önüne serilmiştir.

  Not: ha-le-ga kelimesi türevlerinden biride ahlak olduğunuda hatırlatırız.

  Maide sur. 101: Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kuran indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Allah Gafur’dur, Halim’dir.

  SORUYU SORUN KİTABA. CEVAP YOKSA SERBESTSİNİZDİR. ZORLAMAYIN KOPARSINIZ.

Leave a reply

Reply to dersvekuran Cancel reply

Name (required)

Website