Hala Var Di mi?

 

 

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla

Apaçık olan, Allah tarafından açıklanan, bir benzerinin olamayacağı, çelişki içermeyen, kolaylaştırılmış, hak ile batılı ayıran, yol gösterici, kuşku içermeyen, inananlar için öğüt, uyarı ve müjde olan, kutlu bir gecede inen, Cebrail aracılığıyla indirilen, bıkılmadan tekrar tekrar okunabilen, önceki kitaplarda geçen, birbiri ardınca aralıksız indirilen, cezaya karşı uyaran, inananları sağlamlaştıran ve kuşkulanmalarını gideren, kendinden öncekileri doğrulayan ve onların yerine geçen, en güzel şekilde anlatan, şeytanların indirmediği, inkârcıları açığa çıkaran, eksik olmayan, her türlü örneği veren, detaylı olan, kimsenin değiştiremeyeceği ve Allah tarafından korunan, genişçe açıklanan, en güçlü delil olan, batılın ona yaklaşamayacağı, O’ndan başka söze ihtiyaç bırakmayan, Allah’ın yasalarını içeren ve O’nun yasasından başka yasa koyucu aramamamızı isteyen, dini tamamlayan, daha önce kitap verilenlerin inanacağı, Elçi’nin duyurduğu, gereği gibi izleyenlerin inanacağı, güçlük çekmemiz için inmeyen, O’na göre hüküm vermemizi isteyen, küçümsemeyecek söz olan Allah tarafından indirilen gerçekleri içeren üstün bir kitaptır, değerlidir, temizdir, nurdur, rahmettir, şifadır.

Dillerini bükerek Allah adına yalan söyleyenlerin, ayetleri değeri düşük şeylere değiştirenlerin, yalanlayanların, az bir fiyatla satarak yoldan saptıranların, ayetleri okuyanlara nerdeyse saldıracak olanların, bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr edenlerin, elleriyle yazıp Allah’tan olduğunu söyleyenlerin, gerçeği yanlış ile karıştıranların, gerçeği gizleyenlerin, kelimeleri çarpıtanların, bana kul olun diyenlerin, Kuran’ın anlaşılmasını engelleyenlerin, müteşabih ayetlerle insanları şaşırtanların durumunu, kim olduklarını, sonlarını bize açıklayan apaçık, gerçekçi, akla hitap eden üstün bir eserdir, rahmettir.

Anlayasınız diye Arapça indirildiğini, çoğunluğun ondan yüz çevirdiğini, Peygamberimizin diriliş günü Kuran’ı terk ettiler diye şikâyetçi olacağını, gerçek yalancıların kim olduğunu, ayetleri gizleyenlerin diriliş günündeki durumlarını, anlayışları mühürlenenlerin kim olduğunu, saptırmak isteyenlerin kimi saptırdığını, şeytanın kime musallat ve arkadaş olacağını, ayetler hakkında tartışanların durumlarını apaçık söyleyen eşi benzeri olmayan bir kitaptır.

Başka bir kitabınız var mı?

Neden inkâr ediyorsunuz?

Neden Kuran’ı araştırıp incelemezler?

Kitaba uyanlar bana kul olun demez, Allah’a kul olun derler.

Kuran’ı bırakıp sakın onlara uyma

Kuran okunduğunda şeytandan Allah’a sığın

Kuran’ı yavaş oku, düşünerek oku.

Muhkem kitabın özüdür, müteşabih benzer anlamlıdır. Müteşabih ile insanları şaşırtırlar. Müteşabih ayetlerin gerçek anlamını kimse bilemez. Derin bilgiye sahip olanlar “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır,” derler.

Peygamberimiz Kuran’a uymuştur ve Kuran dışı bir şey söylemez.

Çoğu Kuran’ı bildiğini zanneder, ancak yaptıkları tahminde bulunup saçmalamaktır.

Kuran kendisi hakkında bunları söylemektedir özet olarak. Hala itirazı olan var mı bu söylenenlerden bir tanesine dahi?

Yararlanılan Kaynak: Kuran’ı Kerim

Ayetler: Fatiha (1), Bakara (2, 23, 39, 41, 42, 78, 79, 99, 121, 147, 159, 174, 176) Ali İmran (7, 27, 60, 69, 70, 71, 78, 79, 138, 187), Nisa (82, 105, 155), Maide (10, 15, 48, 67), En’am (38, 39, 55, 65, 104, 105, 114, 115, 116, 126, 149, 155), A’raf (2, 3, 36, 40, 52, 174, 176, 177), Tevbe (9), Yunus (37, 38, 94, 95, 108, 109) Hud (1, 13), Yusuf (2, 3, 111), Rad (1, 36, 37), İbrahim (3, 4), Hicr (9), Nahl (44, 64, 82, 98, 102, 105), İsra (9, 41, 72, 73, 82, 88, 89, 105), Kehf (1, 2, 27, 54, 57), Ta-Ha (2, 113), Enbiya (10, 45), Hac (16, 72), Nur (1, 18, 34, 46, 54), Furkan (30), Şuara (192-196, 209, 210), Kasas (51-53, 86, 87), Ankebut (49), Secde (2, 3), Sebe (5, 6, 38, 43), Fatır (5, 31), Ya-Sin (5, 69, 70), Sad (87), Zümer (1, 2, 23, 27, 28, 41, 55), Mümin (2, 4, 36, 56, 70), Fussilet (2-4, 26, 40-42, 44, 45), Şura (15, 17), Zühruf (2-4, 36, 43, 44, 78), Dühan (2, 3, 58), Casiye (2, 6-9, 11, 20), Ahkaf (2, 7), Muhammed (2, 3, 24), Kaf (8, 45), Necm (4), Kamer (17, 22, 32, 40), Vakıa (77, 78, 80, 81), Kalem (36, 37, 51, 52), Hakka (40-51), Kıyamet (16-19), Mürselat (50), Abese (11-16), Tekvir (19), Tarık (13, 14), Beyyine (2-4)

Hazırlayan: Muhammet Özyurt

Blog: http://yenidenuyanis.wordpress.com/


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (6)
 • Avatar
 • Avatar

  ugur Apr 30 2012 - 11:24 Reply

  kardeşim çok güzel yazmışsın noksansız bütün müslümanlara sor aynısını söyler mesele son cümlen kurannı okuyupta bildiğini zannedenler yaptıkları tahmin diyorsun bunu her kes birbiri için söylüyor gerceğe nasıl ulaşılır yöntem ne olmalı şehrin içinde çip kullananları sonradan görme olarak görürürüm onun için bile tartışırız dine uyarmı uymazmı diye ben şeytandır biliriz ama şeytansız yapamayız ben dedim oldu ister kabul et ister etme zihniyeti ilerliyoruz ama çok yavaş anasına erkek iğne vurdu diye doktor dövmeyiz kız çocuklarını okuturuz zaman öyle hızlı akıyorki çok yavaşız çok hep geri kalıyoruz zaman kurana ayak uyduruyor bizzamana ayak uyduramıyoruz

 • Avatar

  Ebul Feth Apr 30 2012 - 17:00 Reply

  Dostum (Kuran kendisi hakkında bunları söylemektedir özet olarak. Hala itirazı olan var mı bu söylenenlerden bir tanesine dahi?) bunun dışındakileri ben söylemiyorum, ben demiyorum, hepsini Kuran söylüyor. Ben sadece alıntı yaptım, özetledim. Bunları her müslüman söylemiyor, çoğunluk Kuran’ı yetersiz eksik, anlaşılmaz, kapalı olduğu kanatinde çünkü onlara din öyle öğretildi, onlarda bir kez olsun anlayarak okumuyorlar. Bilmedikleri şekilde okuyarak, feyiz aldıklarını iddia ediyorlar, saçmalıklarla dolu. İslam dini Kuran’daki dindir, dışında kalanlar hep hurafe, diğer uydurulan dinler olan hristiyanlıktır, museviliktir, hindu dinleridir, yunan felsefesidir… hep bunların etksiyle dine girmiş, bazen din adamı kılığındaki kişiler sokmuş, bazende İslam’a zarar vermek isteyen insan türü şeytanlar.

  Nasıl doğruyu buluruz? Cevap çok açık okuyarak. İlk emirin dediği gibi okuyacaksın. Öncelikle Kuran’ı bütün halinde anlamaya çalışmak gerekiyor. İşte Kuran’ı bildiğini zannedenler Kuran’ı okumazlar, sadece öğrendikleriyle bildiklerini iddia ederler, bütün halinde bakmazlar, müteşabih ayetleri kaydırırlar kendi çıkarlarına göre, hatta çok açık ayetleri dahi kaydırırlar. Bu bilgi yetersizliğinden oluyor, birazcık bilime dair konularla da ilgilenseler farkına varacaklardır ama onlar dini akıl dini değil gönül dini yaparlar, bilim dine terstir derler. Halbuki bilim dini anlamada ne güzel bir araçtır.

  Okuma konusunda bir kısıtlama olamaz ama her okuduğununda etkisinde kalmayacaksın, zaten bu etkidir dini mahveden en temel mesele. Bakacaksın Kuran’a uygun mu değilse saçmalıktır. İşte önce Kuran’ı anlamak gerekiyor. Burada da şu gibi sıkıntılar çıkıyor, kimin çevirisine başvuralım. Bazı çevirmenler dahi yanlış fikirlere sahipken kime güveneceğiz gibi sorular fısıldıyordur şeytan bizlere. Bu konuda ben (http://www.kuranikerim.gen.tr/) bu adresten yaralanıyorum. 4,5 Çeviriyi aynı anda okuyorum ve genelde fark olmuyor çevirilerde, sadece cümle tarzı, kelimler değişik oluyor. Kuran açık olduğuna göre bu konuda güvensizlik yaşamanıza gerek yoktur.

  Şeytanlar sürekli bize fısıldarlar, olmadık şeyler gelir ya hani bazen aklımıza. Bu gibi durumlarda Allah’a sığınacaksın. Yukarıda ne diyordu: Kuran okunduğunda şeytandan Allah’a sığın diyor Kuran. Düşün Kuran okunurken bile şeytan fitne verebiliyor bizlere demekki. Kötü fikirler dolaştığında kafanda kelimeyi şehadet getirmek bizi bu fitneden kurtaracaktır.

  Selametle

  • Avatar

   Gökhan Apr 30 2012 - 17:24 Reply

   Katılıyorum, bilim denilince akla sırf kötüye kullananlar gelmemeli bilim Kuranda bize aktarılan şok bilgilere şahitlik etmemizi sağlıyor (bebeğin anne karnı evreleri, gezegen-yıldız yörünge ..). Bir yerde kötüler var diye bırakacak olsaydık en başta Kuranı açamayanlardan olurduk çünkü onunda ayetlerinin anlamını kaydırmak isteyenler, yanlış yorumlamak isteyenler var Allah korusun ..

 • Avatar

  ugur May 2 2012 - 11:57 Reply

  ALLAHIN ademe öğrettiklerini düşünürsen ALLAH her soruyu milyarlarça kişiye sorulsa verebileçekleri cevapları ALLAH katındaki kitapta yazmış ne bir eksik ne bir fazla olamaz bütün düşünçeler bu çerçeve içindedir bilimsel bir kitap okusam okonuyla ilgili ayetler aklıma gelir ön yargılı olmamaklazım aile yaşantısından başlar her şey ülkeleri bırakın yöreler arasında bile bir sürü ayrılıklar var mesele 15 yaşındakini biz çocuk olarak görürüz bazı yerlerde evleniliyor ne onlar beni anlar ne ben onlara anlatabilirim iranlı bir arkadaşımla mute nikağını konuştuk doğruluğunu okadar güzel anlatmışlar ikna etmişlerki bir şey diyemiyorsun
  biz ayıp diye şikayet etmiyoruz her türlü yanlışlık yapılıyor avrupalı şikayet ediyor yaptığın yanlış benim hakkımı gasp edemezsin diyor avrupalı ezanın yüksek sezle okunmasından rahatsız bizde rahatsısız o söylüyor biz söyleyemiyoruz enpati yapmadan doğruları aramadan nerede duruyorsak yada bulunuyorsak ona göre algılar ve görürüz yöntemi bilmek lazım bakara süresinde geçmiş ümmetler için onların yaptığı onlara sana bir sual yok diyor ümmet isanın ümmeti musanın ümmeti peygamberimizin ümmeti böylemi algılamalıyız yoksa on sene elli sene önceki toplulukmu kuranı ben okuyorsam bana hitap ediyor gibi
  okumalıyım düşünçesindeyim en azından iyiniyetli olup okuduğumuzdan birşeyler öğrenmeye çalışalım.selam

  • Avatar

   Gökhan May 2 2012 - 19:05 Reply

   Hastalık yuvaları dahil çıkmış biz muta nikahı isteriz diyor, Diyanet ya da en yakındaki 2 tane zat sanki onlar izin verince kabul oluyormuş gibi. İnsanlar ancak kendilerini kandırıyorlar bence evlilik demek birbirinden başkasına bakmamak demek, eşitlik demek, akrabalık demek öyle süreli, maksatlı gizli saklı habersizce yapılan şeyler değildir evlilik, evlenince kavgalı bile olunsa denir bak ben evlendim diye.

   Bunlar hep sorulur sonra yok ben ilk kez evleniyorum yalanları olabilir, dikiş tutturamazlar bol dayakçı kocalara düşerler. İslamiyetin temeline bunlar dinamit gibi, bir de eşcinsellik o da 1 mayısta çıkmışlar + dönekler de çıkmış + … işçisiyim (pankart elinde) diye bir kadın çıkmış utanmaz sosyal güvence istiyormuş ne emek veriyor da güvencesini istiyor, işin garibi Müslüman ülkede bu zatlar/gruplar nasıl araya pankartları ile “burdayız” diyerek katılıyor ve kimse onlara tepki göstermiyor. Yuhlasaydılar yeterliydi ama yazık yani eğlence olsun işte insanlara başka birşey umurlarında değil..

Leave a reply

Name (required)

Website