Kur’an Kendisini En Güzel Şekilde Tanıtır

Kur’an kendisini en güzel şekilde tanıtır: “yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler.” isra 88 “allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir kitap halinde indirmiştir. rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. sonra da hem derileri hem (more…)

“Kadın Olmak!” Veya Meryem Olmak…

(Yekpare günlüğümden bir pare… Kasım 2011) Bugün meryem suresinde Hz Meryem ile ilgili okuduğum pasaj beni gerçekten etkiledi. Bu yüzden pasajın bana hissettirdiklerini paylaşmak istiyorum. Hani İsa’yı (as) ihbar eden havari kralın askerinin İsa’yı tanıyamaması nedeniyle : “Bunların hangisi İsa?” diye yönelttiği soruya “İşte insan!” diyordu ya, “İşte insan!”… Bende asrın modernite kıskacında sıkışmış kadınını sorgulayan vicdanıma dönüyor ve bana (more…)
Allah’ın Sınırlarını Gözeterek Deniz Keyfi…

Allah’ın Sınırlarını Gözeterek Deniz Keyfi…

Sosyal çevrenin, toplum içinde zaman içinde üretilen baskın fikirlerin üzerimizdeki etkisini yok saymak imkansız. Hepimiz zaman zaman son derece saçma ve anlamsız da olsa sosyal değerlere, öğretilegeldiğimiz normlara uymak zorunda hissediyoruz kendimizi. Daha acısı bazen bunlar Allah’ın değerleri ile çatışıyor ve kimimiz halen sosyal değerleri reddetmekte zorlanıyor. Yaz sezonunu geride bırakıyorken, aklımdaki örnek hanımlar için sosyal bir dayatma olan mayo/bikini (more…)

Mehdiyi Bekleyenlere…….

İslam toplumunun içine sokulan nifak tohumu, öyle yeşermiş dal budak sarmış ki, artık ondan kurtulmakta neredeyse imkânsız olmuş. Birçok konuda yaptığımız yanlışlar gibi, günümüzde İslam toplumu içine sokulan hurafe ve dinde olmayan MEHDİ konusu da, Rabbin Kur’an da hüküm vermediği bir konudur. Bizler Kur’an ı, din ve iman adına yeterli görmediğimiz sürece de, yanlış itikatların peşi sıra gitmekten de asla (more…)

Cennet Kuran’da Yalnızca Erkeklere Özgü Nimetlerden mi Bahseder?

  İslam dinine ve onun kaynağı Kuran’a bilhassa kadınlar tarafından yöneltilen bir eleştiri Kuran’ın cenneti anlatırken erkeklere yönelik bir anlatımı benimsediği dolayısıyla da kadınlardan çok erkekleri dikkate aldığı hatta erkekler ile kadınlar arasında bir eşitsizlik yarattığıdır. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kişileri bu tip bir düşünceye yönelten esas faktör Kuran’da yalnızca üç ayette bahsi geçen cennette yer alacağı söylenen hurilerdir. Önce (more…)

Allah’ın İnsanların Kulluğuna İhtiyacı Var mı?

  Ateistlerin ya da dine inanmayanların Kuran’a veya Allah’ın peygamberleri aracılığıyla indirdiği dinlere getirdiği itirazlardan biri de “Allah’ın insanların kulluğuna mı ihtiyacı var ki bizlerden bunu istiyor?” düşüncesidir. Öncelikle Allah insanlarla vahiy yani peygamberleri ve peygamber döneminde yaşamayan insanlarla da peygamberler aracılığıyla gelen ilahi kitaplar aracılığıyla iletişim kuruyor. Allah, evrenin ve insanların ve evrendeki diğer canlıların bir Yaratıcısı olduğunu, insanların bu dünyada (more…)

Hıristiyanlığın Üçleme (Teslis) İnancına Eleştiri

Hıristiyan Kutsal Kitapları Üçlemenin Varlığını Açıkça Reddeder Günümüzde Hıristiyanlıkla ilgili en büyük problem pek çoğunun İsa peygamberi, bir elçi olarak değil, Tanrı olarak kabul etmeleridir. Bunun en büyük sebebi Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemde bulunduğu bölgedeki pagan dinleri, Yunan felsefesi ve mistik Ortadoğu dinlerinden çokça etkilenmiş olmasıdır. İlk dönemde Hıristiyanlık, Yahudilik gibi tek tanrıcı bir inanca sahipken, diğer dinlerden Hıristiyanlığa geçenler (more…)