Cennet Kuran’da Yalnızca Erkeklere Özgü Nimetlerden mi Bahseder?

 

İslam dinine ve onun kaynağı Kuran’a bilhassa kadınlar tarafından yöneltilen bir eleştiri Kuran’ın cenneti anlatırken erkeklere yönelik bir anlatımı benimsediği dolayısıyla da kadınlardan çok erkekleri dikkate aldığı hatta erkekler ile kadınlar arasında bir eşitsizlik yarattığıdır. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kişileri bu tip bir düşünceye yönelten esas faktör Kuran’da yalnızca üç ayette bahsi geçen cennette yer alacağı söylenen hurilerdir. Önce ayetlere bir bakalım daha sonra bu ayetleri nasıl anlamalıyız onu tartışalım.

 

Ayrıca onları, iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir.
(44 Dühan Suresi -54)

Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak. Onları, iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
(52 Tur Suresi -20)

Çadırlara kapanmış huriler.
(55 Rahman Suresi -72)

 

Ben bu yazıda bu ayetleri aslında daha da açıklayıcı kılan önlerindeki ve sonlarındaki ayetleri alamadım maalesef ancak merak edenler belirtilen sure ve ayetlere giderek daha detaylı inceleme yapabilirler. Bu inceleme gösterecektir ki imanlı, Allah’ın yasak ve emirlerine uyan kulların ödüllendirileceği cennetin tasvirinde bu kişilerin iri gözlü, güzel huriler ile evlendirileceği ya da eşleştirileceği söylenmektedir. Yani herhangi bir cinsel münasebete bir atıf yapılmamaktadır. Bir kişinin birden çok huri ile birlikte olacağına dair bir açıklama da yoktur. Yani halk arasında ve gelenekçi çevrelerde yerleşmiş inanışlardan Kuran’da bahsedilmemektedir. Aslında biz tarihsel ve toplumsal etkiler altında bu ayetleri okuyoruz ve huri kelimesine daha en baştan cinsellikle bağlantılı bir anlam yüklüyoruz, oysa Kuran’da kullanılan ifade evlenmek ya da eşler haline gelmek.

Dahası bu sadece Kuran’ın üç ayetinde geçen bir ifade yani tüm cennet tanımı huriler üzerinden yapılmıyor. Huriler dışında cennette olacağından bahsedilen tüm nimetler, meyveler, güzel kumaşlar, ırmaklar ve huzur, erkekleri olduğu kadar kadınları da ilgilendiriyor.

 

Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah’ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.
(9 Tevbe Suresi -72)

Bunlar için, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyip koltuklar üzerine kurulacaklar. O ne güzel karşılık, o ne güzel dayanak!
(18 Kehf Suresi -31)

Göğüslerinde düşmanlıktan ne varsa söküp atmışızdır. Irmaklar akar altlarından. Şöyle derler: “Hamdolsun bizi buraya ulaştıran Allah’a. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz buraya ulaşamazdık. Andolsun ki, Rabbimizin resulleri gerçeği getirmişler.” Şöyle seslenilir: “İşte size, yaptıklarınıza karşılık mirasçı kılındığınız cennet.”
(7 Araf Suresi -43)

 

Eleştirinin esas gelip dayandığı nokta ise; madem erkeklere huri verileceği söyleniyor neden kadınlara da bu şekilde güzel erkekler verileceği söylenmiyor? Bu haksızlık değil mi?  oluyor.

Bu konuda aklıma gelen iki önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi, bir kadın olarak şunu söyleyebilirim ki, genele bakıldığında güzel bir karşı cins, kadınlardan ziyade erkekler için motive edici bir güçtür. Ve bizi yaratan Allah da kuşkusuz hangimizin ne ile daha kolay motive olacağını biliyordur. Dahası Kuran’ın indiği toplumu düşünürsek o dönemde o toplumda erkeklerin daha etkin rol oynadığını, dolayısıyla başı çeken kişiler olarak onların bu şekilde motive edilmesinin önemli olduğunu düşünebiliriz.

Bunlar sadece benim fikirlerim. Ama Allah Kuran’ında başka bir ayette tüm bu eleştirilere cevap olacak çok daha önemli bir bilgi veriyor bizlere.

 

Kazandıkları, tepelerine inerken o zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlarsa cennetlerin bahçelerindedir. Rableri katında kendileri için, diledikleri her şey vardır. İşte budur o büyük lütuf.
(42 Şura Suresi -22)

 

Yukarıdaki ayette Allah açıkça söylemektedir ki cennete giren kullara orada diledikleri her şey verilecektir. Yani cennette giren bir kadın eğer kendisine güzel eş(ler) isterse, bu Kuran’ın başka bir ayetinde bahsedilmemiş olsa da, kendisine verilecektir. İşte bu ayet cennet tasvirlerinde aranıp bulunacak her türlü eşitsizliği ortadan kaldıran bir ayettir. Unutmayalım ki Kuran Cennet’in sadece bir kesitini sunmaktadır. Bu ayet ise aklımıza gelebilecek her isteğin Allah tarafından karşılanacağını vaat eder. Lütfen kulaktan dolma bilgilerle eleştirmek yerine Kuran’ı okuyup anlamaya çalışalım.


About the Author
Author

Yagmur

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website