Kitapsız Kitap Ehli!

“Kitap Ehli”nin İzdüşümü Allah Kuran’da birçok yerde Tevrat, Zebur ve İncil bağlıları için “kitap ehli” tabirini kullanıyor. Bu kapsamda bugün bizim de elimizde Allah’ın uyarıcı, hatırlatıcı ve öğütleyici kitabı olan Kuran olduğuna göre biz de kitap ehliyiz. Böyle söylediğimde beyninin lobları sarsılarak tansiyonu yükselenler oluyor. Sanki kitap ehline atıf yapan ayetlerde sadece Yahudi ve Hıristiyan inkârcılarından bahsediliyor da bizimle hiçbir (more…)

Ali İmran 100. Ayetten Alacağımız İbretlik Dersler…

Değerli din kardeşlerim, aşağıdaki ayet üzerinde sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum. Önce ayeti yazalım. Ali İmran 100: Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. Önce şunu unutmayalım ki, Kur’an ın tüm ayetleri, o günün yoldan sapmış toplumların yaptığı yanlışları düzeltmek için indirilmiştir. Yukarıdaki ayeti de önce bu doğrultuda düşünelim. Elbette tüm (more…)

Müslüman Oluş Hikayeleri…

Zaman zaman Hıristiyan insanların Müslüman oluş hikâyelerine rastlarız, Youtube’da, tvde ya da dini kitaplarda. Bunlar Müslümanlar için gurur vericidir fakat Müslümanlara örnek olsun diye yayınlanır. Biraz öyle de oluyor. Çünkü ben etkileniyorum bunlardan. Çünkü ben başka bir kültürde doğmuş insanın neden Müslüman olduğunu anlayamazdım. Dini inanış gibi insanın hayatını her yönüyle etkileyen bir şeyi bir insan nasıl değiştirir? Hiçbir şekilde (more…)

Dünya’daki Açlığın Mesulü Allah mı?

  Allah’ı inkar edenler ya da Allah’a düşmanlık edenler tarafından pek çok dini aşağılayıcı söz ve kendilerince Allah’a eleştiriler duyuyoruz.Bunlardan en yaygın olarak gördüğüm çıkışlardan biri dünyadaki açlık sorununu kullanarak Allah’a savaş açanlar.Belki sizler de şahit olmuşsunuzdur.Afrika’daki aç çocuk fotoğrafları paylaşılır,altlarına ”madem Allahınız bu kadar merhametli,şefkatli;hiçbir günahı olmayan şu masum çocuklara neden böyle zulmediyor?” tarzında cümleler yazılır. Öncelikle basit bir (more…)

Peygambere Hamd Haftası…

Peygambere Hamd Haftası Kutlu doğum haftasındayız malum ancak bu nasıl bir hafta? Övgüler, naatlar, güzel sözler havada uçuşuyor. Peygamberimizin doğumu bu olacak o kadar. Neler oldu ki bugün. Az bile hatta O’na. Övgülerin en güzeli Peygamberimize olsun. Ne de olsa âlemlerin efendisi. Evet âlemlerin efendisi (ya da kainatın efendisi), işte bu sözü birkaç gün önce televizyonda kutlu doğum haftasıyla ilgili (more…)

En Büyük Zulüm : Şirk-3

Önceki yazılarımda şirkin mahiyetinden bahsetmiş şirkin ne olup olmadığı üzerinde durmuştum. Bu yazımda şirkin Kur’an ve gerçek din açısından neden en büyük zulüm olarak tanımlandığının üzerinde durmaya çalışacağım. Evvela bu konu klasik çerçevede/yorumlarda/gelenekte zaman içinde oldukça büyük bir anlam daralmasına uğramıştır ki şirkin arkasında yatan pek çok köklü mesele bu sayede görünmez oluvermiştir. Yani şirk “sanki basit ve sıradan birkaç (more…)

Hangi Yol Allah’a Götürür?

ALLAH’A HANGİ YOLDAN GİDİLİR ? “Kısa ve doğru yolu Allâh gösterir. Ama o yoldan sapan da var. Allâh dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.” (Nahl, 9)   ’’ Sırat’’ yol demektir. “Müstakim” ise kendisinde bir eğrilik ve sapma bulunmayan anlamına gelir. İki terim bir arada bulununca dosdoğru olan yolu (Sırat-ı Müstakim)ifade etmektedir. İnsanlar tecrübeleriyle bilirler ki, çok değişik yollar vardır. Kısa, uzun, (more…)

Rabbimizin İnsana Verdiği Değer…

  Yenilmesi asla mümkün olmayan Allah’a karşı savaş açanlar tarafından, Allah’ın dinini aşağılayıcı pek çok söz ve iftira sarf edilmekte.Bunlardan en yaygın olanı Allah’ın kadına değer vermediği,kadını erkeğin berisinden biri olarak gördüğü,kadını erkekten daha aşağı konumda tuttuğudur. Bazı din düşmanlarının zanlarına,fitnelerine rağmen Kuran gerçekleri açık ve aşikardır.Allah,kadını Kuran’ın hiçbir yerinde ikinci sınıf şahıs,erkeğin hizmetçisi,erkeğin kölesi,erkeğin gerisinden biri ilan etmemiş; hiçbir (more…)