Art Niyet ve İffet…

Sabahleyin Türkiye’de işlenen tecavüz suçundan indirim alan tecavüzcülerin indirim alma sebeplerini okuyordum. Malesef ülkemizde ve dünyada adaletsizce alınan yanlış kararlara rastlıyoruz. Çantasında doğum kontrol hapı taşıyan bir kıza tecavüz ettiğinden ötürü indirim alanlar mı yok, beni o tahrik etti diye normal karşılananlar mı…Ne ararsanız var. Neredeyse ”kadın olmanız tecavüze uğramanızı meşru kılar” diyecekler utanmadan. Daha sonra birinden şöyle bir yorum (more…)

Dinden Çıkanın Cezası Ölüm mü?

  Dininden dönen kişiye mürted denir. Ortodoks İslam anlayışında dininden dönenin cezası ölümdür. Bu Kuran dışı uygulamaya, “Dinini değiştireni öldürün” (Buhârî, Cihâd, 149) sözde hadisini delil gösterirler. Ancak hüküm konuları, farzlar, haramlar, cezalar… sadece Kuran’dan öğrenilir. Karşılığı Kuran’da olmayan veya Kuran’la çelişen söz, peygamberimize ait değildir. Allah “…Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.” (Kehf suresi   26) ayeti gereği, hüküm (more…)

Neden! Fatiha Suresi Anahtar Suredir?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, varlıkların sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Hesap verme gününün hâkimidir. Allah’ım!.. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolunu göster; Mutluluk verdiğin kimselerin yolunu. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yolunu göster. Nahl :98 Kur’an’ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah’a sığın! İstiazeyle Başladığımız, Fatiha Suresinin Kuranın başlangıç suresi (more…)

Hakka Suresi 43-47. Ayetler ve Biz..!

HÂKKA suresi 43-47 ayet O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.O Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı. Elbette onu kıskıvrak yakalardık.Sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız. YUNUS 10.. .Orada duaları «subhaneke allahumme» sağlıkları «selam», Dualarının sonu da «elhamdulillahi rabbilalemîn» dir… (kaynak,kuranmeali.org) ………………………………………………………………………………………………. HAKKA 43,47 ayetine rağmen peygamber efendimiz kurana bazı kelimeler ilave etme ihtimali varmıdır…? Peki (more…)

Dini Öğrenmenin Yaşı…

Her zaman tartışılan bir konu, ilkokullarda zorunlu din dersinin olup olmaması konusudur. Gerçekten de bu konu çok önemlidir. Bir örnek vermek istiyorum. Lise seviyesindeki bir konuyu, ilkokulda okutabilir misiniz?  Elbette okutamayız diyeceksiniz. Peki, neden okutamayız? Çünkü ilkokuldaki bir öğrencinin, muhakeme kabiliyeti daha tam gelişmemiştir. Gereken değerlendirmeyi, gerektiği ölçüde yapamaz. Bunu yapabilmesi için, önce alt yapısı olmalıdır. Öğretmeye çalışsanız da, o (more…)

Mezhepçilik Yasaklanmıştır!

Din toplumu birleştirir; dincilik, mezhepçilik, hizipçilik ise toplumu böler. İnsanları birbirine düşman eder. Yüce Allah “ümmetiniz bir tek ümmettir” (Enbiya-92 Muminun-52) diyerek İslam ümmetinin bir ve bütün olmasını istemiştir. Dini yalnız Allah’a özgüleyerek, Allah’a has kılarak dosdoğru yol-sırati müstakim üzerinde olmamızı istemiştir. (Beyyine-5) Kur’an yoluna, anlayışına alternatif olarak sunulan paralel din anlayışlarını, yorumlarını; toplumda din eksenli bölünmeyi, hizipçiliği yasaklamıştır. (Bakara-213 (more…)

Bizden Öncekilerin Sonu!

  Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünü dolaşmıyorlar mı? Öncekiler bunlardan daha çoktu, daha güçlüydüler ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstündüler. Ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir şey sağlamadı… (Mümin, 82)   Bu dünyada servet peşine saltanat peşine düşenlere, sahip olduklarıyla üstünleşme çabasına girenlere, dünyalık hırslar peşinde sürüklenenlere en güzel cevapları veriyor Kuran. Allah ibret alalım diye eski kavimlere, (more…)

Daha Çok “İnovasyon” İçin El Ele Yarışalım..

Selamlar. Kur’an-ı Kerim bizlere türlü iyiliklerde bulunmamızı çeşitli şekillerde emreder. Bu çok geniş bir kapsamdır. Bunu insanlığa faydalı olmak, ülkeye hayırlı olmak olarak ta yorumlamanız mümkün olabilir ancak Yüce Allah’ın ismi bize geldiğinde buna şükür edip, bize emir edilen ayetlerin tümüne uyum sağlamalıyızdır emredildiği üzere dosdoğru olmalıyızdır. Bu iyilikte yarışma emrini , düşünün emrini yeni ve insanlara faydalı olabilecek şeyleri (more…)