Kevser Suresindeki İncelik…

Müslüman bir insanın, Kuran’dan iki parça nasibi varsa; biri Fatiha ise, öbürü herhâlde Kevser suresidir. Kuran kurslarında, okullarda ilk öğretilenler arasındadır. Günümüzde namaz kılan insanların ekseriyeti, namazının bir rekatında herhalde bu sureyi okuyordur. Benim sır olarak gördüğüm yer nüzul sebebi ile alakalı. Hz. Peygamberin erkek çocukları olmasına rağmen, çocukları çok küçük yaşlarda vefat etmiştir. Araplardaki erkek çocuk sayısı ile gururlanma (daha&helliip;)

Yeşilçam’ın Müslüman Tipleri…

Türk sineması deyince akla Yeşilçam gelir. Yeşilçam’ın kozalakları dönemsel olarak farklı renklerde, farklı ideolojiler de açmıştır. Ama bütününe bakıldığında Yeşilçam’ın İslam kozalağı genelde çürümüş, simsiyah bir kozalaktır. İslam’ı temsil eden taraflar büyük bir oranla, sahtekar, dolandırıcı, çıkarcı, şehvet tutkunu, bilim ve yenilik düşmanı tipler olup, kılık kıyafet seçimleri bile insanın fıtratına kötü gelen renk ve uyuşmazlıklarla doludur. Bu tipolojinin karşısında (daha&helliip;)

Allah Kaldıramayacağı Bir Taş Yaratabilir mi?

Bu yazıda bu soru hakkında örnekler  verip ardından Allah’ın hem kaldıramayacağı bir taş yaratabileceğini aynı zamanda da bu taşı kolaylıkla kaldırabileceğini yani bu iki zıtlığın bir araya nasıl gelebileceğini size açıklamaya aklım yettiğince çalışacağım. Allah kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Allah kaldıramayacağı taşı yaratır derseniz Allah’ın Kudreti yarattığı taşı kaldırmaya yetmiyor anlamı çıkıyor. Allah kaldıramayacağı taşı yaratamaz derseniz Allah’ın Kudreti (daha&helliip;)

Gerçek…

Dindarlar, “ gerçeği Allah gösterir, bildirir” derler. Bilimi önceleyen kişiler, “sadece bilim gerçeği gösterir” derler. Postmodernist yaklaşıma göre; evrensel gerçeklik yoktur, herkesin kendi gerçekleri vardır. Materyalist felsefeye göre; gerçek, somut ve nesnel olandır, maddedir, herşey maddeden gelir. Diyalektik materyalist anlayışa göre; gerçeklik yanılsama üzerinde çalışır… Bakalım bu konuda Kur’an ne diyor; Kur’an’a göre acaba gerçek nedir.? Hac-62 “Gerçek yalnız Allah’tır..” (daha&helliip;)

Dünya Hayatı ve Nimetleri…

Allah yeryüzünü, insanoğlu için sayısız nimet ve imkanlarla donatmış olup, tüm bu nimet ve imkanları da insanlar için cazip hale getirmiştir. Bu yüzdendir ki insanların çoğu, tüm zamanını, emeğini, maddi ve manevi imkanlarını dünyada sahip olacağı servete, kariyere, statüye harcamakta; öldükten sonra dünya menfaati için verdiği bu uğraşların hiçbir işe yaramayacağını düşünmemektedir. İnsan bütün bu uğraşları, kendisine ve ailesine, yüksek (daha&helliip;)

İnkârlara da Îman Etmek…

Kur’an-ı Kerim çok eşsiz bir kaynak gerçekten. İlk zamanlar kişilerin Kur’an-ı Kerim’in bahsettiği konulardan bahsetmem ve yeterince ilgi gösterilmediğini, olumsuz türlü cevaplar almam bunun da imtihanımızın bir parçası oluşu ve bunların nedenleri de Kur’an-ı Kerim’de açıklanıyor. Ne güzel. Demek ki kendimi üzmemin ve ya sıkılmamın bir açıklaması ancak kendimin yanlış olan şeyleri yapmamdan daha henüz dosdoğru olamadığım içindi bunu fark ettim sabır (daha&helliip;)

Rahman’ın Kitabı, Kur’an…

Rahmanın, kullarını rehbersiz ve belgesiz bırakmayacağına iman etmiş herkes bilir ki; Kur’an tarihe hapis edilemez. Son Nebi- Elçimizin, Elçilik belgesi olan Kitabımız Yaratan tarafından korunarak günümüze kadar gelmiştir. Kur’an Okuyanlar bilirler ki Kur’an Evrensel bir kitaptır. Ve Kitabımızda tüm tutum ve davranışlar eksiksiz olarak bildirilmiştir. Elçimizin ve sahabenin hedefi, ” Allahın dinini Allaha has kılmaktı.” Tüm Nebi elçilerin görevi Batılla (daha&helliip;)