About the Author
Author

Dini Yazilar

Dini Yazılar’dan Duyuru…

Selamlar, Değerli okurlarımız ve yazarlarımız.. Sizlerden bundan sonra yazılarda ya da yorumlarda Kuran ayetlerini paylaşırken, hangi mealden alıntı yaptığınızı yazmanızı rica ediyoruz… Okuyanların doğru bilgiye ulaşabilmesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz… Allaha emanet olun Dini Yazılar (more…)

Kısas’taki Rahmete Farklı Bir Bakış Açısı…

“Ey temiz akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.” Bakara 179 Ülkemizde yakın zamanda tartışılan “idam cezasının geri getirilmesi” meselesine baktığımızda, işlenen suçların vahşeti karşısında toplumun bir kısmında idam cezasının gerekliliği anlayışının canlı olduğunu görmekteyiz.  Hem ülkemizde hem de dünyada idam cezalarının çoğunlukla siyasi suçluları bertaraf etmek için kullanıldığını bir kenara not ettikten sonra, ölüm cezalarının (death (more…)

Kuran’da Atalar Dini Mensuplarının Psikolojisi ve Günümüze İzdüşümü…

  Din: Türk Dil Kurumu sözlüğünde: “Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet” ve “Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen“[1] şeklinde tanımlanır. Tarih içerisinde çeşitli tanımlamalarla her günün konusu olan “din” kavramına özetle “sistem” dememizin uygun olacağı kanaatindeyiz. Din kimilerine göre afyonken kimileri için bir yaşam tarzıdır. (more…)

Nevzuhur/Newzuhur Fikirler…

Nevzuhur; yeni ortaya çıkmış zuhur etmiş anlamında kullanılan (aslında günümüz Türkçe’sinde pek kullanılmayan) bir kavram. Aslına bakarsanız son zamanlarda bu kelime de yeniden zuhur etti. Velhasılı zuhur eden kelime olsun mehdiler, mesihler zuhur etmesin de… Kelime üzerinde bu kadar durmamın sebebi, “nevzuhur”u özellikle din bilgini olduğu iddiasında olanlardan  son zamanlarda cümle içerisinde o kadar çok duydum ki bana artık konuyla (more…)

İslam ve Cihad !

İlk önce Kuran’da geçen “cihad” kavramını açıklığa kavuşturalım. Kuran’da geçen “kıtal” ve harb” kelimeleri savaşı ifade etmek için kullanılırken, “cihad” kavramı “çabalamak, uğraşmak” anlamına gelir ve içinde savaşı da barındıran geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bağlamda Allah adına yapılan savaşlar da “cihad” olarak adlandırılabilir  zira bu savaşlar düşmana karşı gösterilen çabayı içerir. Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah (more…)

Kuran’a Göre Kadın – Kişilik Tipleri ve Gelişim Süreçlerinin Dini Algılamadaki Etkisi

  Din psikolojisi gereği kadının dindeki yerini kavramsal olarak irdeleyebilmemiz için öncelikle kişilik tipleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Tümevarım yöntemiyle sadece kadını ele alırsak doyurucu bir analiz yapamayacağımız kanaatindeyiz. Bu sebepten tümdengelim yöntemiyle insan kişiliğini bir bütün olarak inceleyip daha sonra kadını öznel olarak ele almamız gerekmektedir. Psikoloji bir davranış bilimidir. Davranış, bir organizmanın başka bir şahıs tarafından gözlenebilen faaliyeleridir.[1] Psikoloji, (more…)

(Kendine) Müslüman – (Kendine) Teslim Olan!

Adem yakıştırmaz kendini cehenneme. O ademdir, o özeldir. Dünyaya halife olarak gelmiştir ve sonsuza değin öyle kalacağını zanneder… Tuhaf değil mi? Ne yazık ki büyük bir bölümümüz cehennemin en dibini boylayacağız. Biz nasıl insanlara dönüştük böyle; Allah bizi affetsin. Ellerimizde tesbihler, dilimizde anlamını bilmeden söyleyip durduğumuz “eyvallah”lar, “inşallah”lar, “maşallah”lar… Allah’ı dillerden düşürmeyip düz bakan yan gözlüler… Kafalarda bilmem ne marka eşarp (more…)

Yobazizm

Yobaz: Dini bağlamda; bağnazlığı aşırılığa taşıyan, diğerlerini baskı altına alıp fikirlerini empoze eden. Mecazen; bir fikre, bir inanca aşırı derecede bağlı kalan. Halk ağzıyla; kaba saba, inceliksiz. Sözlüğün “yobaz” kelimesine yüklediği anlamlar böyle. Ben bu yazıda kavramın sadece dini bağlamını işlemeye çalışacağım. 28 Şubat süreciyle oluşturulan medya algısından olsa gerek “yobaz” denince bir çok kimsenin aklına sarıklı, sakallı, cübbeli, tesbihli (more…)