About the Author
Author

Bir Musluman

Kuran’da Kadın ve Miras Konusu Üzerine

Kuran’da Kadın ve Miras Konusu Üzerine

İslam gelmeden önce Araplar arasındaki gelenekte, genelde, miras erkekler arasında paylaştırılır, kadınların miras hakkı bulunmazdı. Bu, hem vefat edenin karısı hem de kızları için geçerli bir uygulamaydı. Kocası ölen kadın, varisler tarafından elde edilecek bir mal gibi kabul edildiğinden; ya kocasının kabilesine ya da kendi kabilesine ait olurdu. Bir kadının kocası öldüğünde, kocasının ailesinden varis olan bir erkek (bu üvey (more…)
Kuran’da Reenkarnasyona İşaret Eden Ayetler Var mıdır?

Kuran’da Reenkarnasyona İşaret Eden Ayetler Var mıdır?

Kuran’da geçen konuları anlamaya çalışırken tek bir ayeti esas alıp parçacı bir yaklaşımda bulunmak isabetli değildir. Aranan konu hakkındaki bütün ayetleri taramak ve Kuran’a bütüncül olarak yaklaşmak gerekmektedir. Aksi taktirde isabetli sonuç elde edilemez. Kuran ayetlerinin hiç birinden reenkarnasyon inancı çıkmamaktadır. Bu tamamıyla zorlama bir yaklaşımdır. Aksini ispat eden, dünyadaki hayatımızın ilk yaratılışımız olduğu ve öldükten sonraki ahirette tekrar yaratılacağımızı (more…)
Kuran’da Kölelik Konusu Üzerine

Kuran’da Kölelik Konusu Üzerine

Kuran’ın vahyedildiği dönemde, hem Mekke ve Medine’de, hem civarındaki bölgelerde, hem de dünyanın birçok yerinde kölelik çokça uygulanan bir sistemdi. Kimisi borcunu ödeyemediği için, kimisi savaşta esir düştüğü için, kimisi de başka sebeplerle köleleştiriliyordu. Köleliğin yaygın olduğu böyle bir dönemde bile, Kuran’da, hür insanları köleleştirmeye izin veren bir tek ayet bile yoktur. Daha önceden köleleştirilmiş olanların özgürlüğüne kavuşturulmaları hedefi ise (more…)
“İslam, Kız Çocuklarıyla Evliliği Onaylıyor” İddiası

“İslam, Kız Çocuklarıyla Evliliği Onaylıyor” İddiası

İslam’a saldırmak için bazen gündeme gelen konulardan biri de “İslam’ın kız çocuklarıyla evliliği onayladığı” iddiasıdır. Söz konusu kişiler, geleneksel din anlayışının öğretilerini, İslam’mış gibi sunmakta ve İslam’a saldırı için kullanmaktadırlar. Oysa, geleneksel-kültürel din anlayışı ile Allah’ın vahyi olan Kuran’daki din arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu farklardan birisi de “kız çocuklarıyla evlilik” konusudur. İslam dininin kız çocuklarının çok erken yaşlarda (more…)
Bir Erkeğin Şahitliği İki Kadının Şahitliğine mi Eşittir?

Bir Erkeğin Şahitliği İki Kadının Şahitliğine mi Eşittir?

İslam’a saldırı için araçsallaştırılan meselelerden biri de kadın konusudur. Söz konusu kişiler, geleneksel din anlayışının öğretilerini, İslam’mış gibi sunmakta ve İslam’a saldırı için kullanmaktadırlar. Oysa, geleneksel-kültürel din anlayışı ile Allah’ın vahyi olan Kuran’daki din arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu farklardan birisi de kadının şahitliği meselesidir. Geleneksel anlayışta, kadınların şahitliği konusunda, Kuran’da yer almayan görüşler savunulmaktadır. Bu anlayışta, boşanma ve (more…)
Kuran, Nasıl Bir Kitaptır?

Kuran, Nasıl Bir Kitaptır?

Allah, birçok ayette Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu açıklamaktadır. Bu yazıda konuyla ilgili bütün ayetleri incelemeyeceğiz. Sadece çok az bir kısmına değineceğiz. Ayrıca sadece doğrudan Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu değil, dolaylı olarak da Kuran’ın nasıl bir kitap olduğunu aktarmaya çalışacağız. Şimdi bu ayetleri inceleyelim. Kuran, bütün insanlara bir bildiridir. İlgili ayet şöyledir: “De ki: ‘Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak (more…)
Peygamberlerle ve Ayetlerle Dalga Geçenlerin, Hükmü ve Sonları

Peygamberlerle ve Ayetlerle Dalga Geçenlerin, Hükmü ve Sonları

Allah’ın elçileriyle ve elçilerin insanlara bildirdikleri ayetlerle dalga geçildiği ve elçilere deli damgası vurularak ayetlerin geçersiz hale getirilmeye çalışıldığı Kuran’da yer almaktadır. Bunlar tarihin bir döneminde olmuş bitmiş şeyler değildir. Günümüzde de internet ortamında, sosyal medya sitelerinde Allah’la, Muhammed Peygamberle ve Kuran’da yer alan ayetlerle dalga geçildiğine sıklıkla şahit oluyoruz. Onlar, akılla etkisiz hale getiremedikleri Kuran’ı, alaya alma ve dalga (more…)
Allah’ın Sevdiği Kullar Arasında Mıyız?

Allah’ın Sevdiği Kullar Arasında Mıyız?

Kuran’da, Allah’ın sevdiği kulların özellikleri yer almaktadır. Bu özelliklere bakarak Allah’ın sevdiği kullar arasında olup olmadığımızı anlamak mümkündür. İlgili ayetler şöyledir: “Allah yolunda harcayın, harcamayıp da kendi kendinizi zarara sokmayın. İyilik yapın. ALLAH iyilik yapanları sever.” (Bakara Suresi, 195. Ayet) “O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların hatalarını affederler. Allah, güzel düşünüp güzel (more…)