ADALET DİNİN TEMELİDİR!

Değerli okurlar biz müslümanlar olarak inancımızı en iyi bir şekilde yaşamak istiyorsak birinci şartımız adaletli bir yaşam olmalıdır. Yüce Allah birçok ayeti kerimde bizlere emrederken adaletli bir inançla yola çıkmamızı emretmektedir. Biz müslümanlar olarak adalet anlayışından hareket etmemiz için Kur’anın anlayışından hareket ederek inancımızı en güzel en adaletli bir şekilde yaşamağa çalışmalıyız. Çünkü bu tüm müslümanların temel görevidir. Yüce Allah bu konuda bizlere şöyle emretmektedir.

And olsun ki biz resullerimizi açık delillerle gönderdik. Ve insanların adaleti ayakta tutmaları için onlarla beraber kitabı mizanı indirdik. / 57. hadid/25.
Yüce Allah bizlere böyle emretmektedir. Ayeti dikkatlice okursak daha net anlarız. İşte burada bir müslümanın en çok dikkat etmesi gereken şey nedir derseniz adaletli bir ölçü ile yola koyulmalıdır.
Değerli okurlar adaletli yaşamın ölçüsü Kur’andır. Kur’an okuyup anlaşılmadan bu ölçüler içerisinden hareket etmemiz gerçekten çok zordur. Zaten bunun ne kadar zor olduğunu bu gün daha net görülmektedir. Bu gün müslüman ülkelerine şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman birçok yerden dokunmazlıkların olduğunu görüyoruz. Bir müslüman ülkesinden dokunmazlıklar varsa buralardan adaletin olduğunu söylemek saflık olur. Yolsuzluklar alıp başını gitmişse çeteciler üçkâğıtçılar başı tacı edilmişse adaletten bahsetmek ne kadar doğru onu da varın siz karar veriniz. Yüce Allah başka bir ayeti kerimde bizleri şöyle uyarmaktadır.
Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden Kur’anı hakkıyla okuyanlar var ya işte onlar ona iman edenlerdir. Kim de onu inkâr ederse işte zarara uğrayanlar onlardır. 2. /bakara/121.
Kimlermiş Kur’ana hakkıyla uyanlar. Bunu öğrenmemiz için bizler Kur’anın bütününe bakmamız gerekir. Bakınız Kur’anın tümüne vakıf olmadan bunu anlamak mümkün değildir. Çünkü bazı soruların cevabı Kur’anın tümünden saklıdır. Yüce Allah bizlere geçmiştekilerin hayat hikâyelerinden haber verirken bunu hikâye olsun diye bizlere bildirmediğini emretmektedir. Bizlerde bu konuların üstünde durmamızı emretmektedir. İşte biz müslümanlar olarak ilk evela İslam dinini Kur’an da öğrenmemiz lazım çünkü İslam dini bir bütündür. Bunu anlamak için ta Adem Peygamberden başlamak gerekir. Bu güne kadar gelen toplumların doğru ve yanlışlarını göz önünden bulundurarak en doğrusunu bulmağa çalışmalıyız. İşte bizim yanlışımız İslam kültürüne eğilmemiz yüzünden daha uzağına bakmağa lüzum görmeyerek sadece yorum sahiplerin bilgisinden hareket etmekteyiz. Bunun içindir ki Yüce dini bir kenarından tutmakla hatalı davrandık. Bu yüzden bizler din anlayışımızı belli bir görüşün belli bir anlayışın ölçüsüyle değerlendirdiğimiz içindir ki Yüce Allah’ın bizlerden ne istediğini tam olarak kavrayamadık. Bunun sonucu olarak bizler Yüce Allah’ın bizlere sınır olarak tanıdığı kırmızıçizgileri aştığımızdan haberimiz olmayışı sebebiyle bizler bu kırmızıçizgileri çoktan aşmış bulunmaktayız. Bize dur diyecek bir Peygamberde aramızdan olmadığına göre bizler bunu nasıl anlayacağız. İşte Kur’an gerçeği burada görülmektedir. Bize dur diyecek Yüce bir kitabımız olmasına rağmen bizler de onun bilgisinden uzak kaldığımız için bugün müslüman dünyasından bireyden tut yönetimlere kadar alabildiğine adaletsizlikler mevcuttur. Bu gün yetiştirdiğimiz çocuklar yarın canavar olarak bizlere yöneliyorlarsa bilki bu yetiştirmemizden bir hata vardır bir sakatlık vardır. Çünkü dünyada doğan her çocuk masumdur. Bu çocuk büyüyüp de kendi milletine kendi devletine canavar kesiliyorsa bilki bu sorun bizden kaynaklanmaktadır. İdeolojisini üstün tutmağa çalışan toplumlardan daima şiddet ve terör mevcuttur. Çünkü böyle toplumlar sağduyu ile hareket etmedikleri için adaletsizce hareket ederler. İşte Yüce Allah bu adaletsizliklerin olmaması için bizleri Kur’anın emrettiği bir inançla ve ideoloji barındırmayan bir yaklaşımla hareket etmemizi emretmektedir. Bakınız bu güne kadar Yüce Allah ne zaman nerede hangi toplumlarda zulümler baş göstermişse o toplumlara Peygamberler göndermiştir. Açın Kur’anı okuyunuz huzurlu olan hiçbir topluma Peygamberler gönderilmemiştir. Yüce Allah sadece adaletsiz olan yönetimlere zalim gaddar olan yönetimleri yok etmek için o toplumlara Peygamberler göndermiştir. Yüce Allah Peygamberlerin göndermesinin sebebi zulümü ortadan kaldırmak ve adaleti yeryüzüne hâkim kılmak içindir. Çünkü tüm Peygamberlerin geliş amacı yeryüzünden adaleti sağlamak için gönderilmişlerdir. Tüm Peygamberler zulümlere son vermek için gelmişlerdir. Yüce Allah başka bir ayeti kerimde bizlere şöyle emretmektedir.

Deki Rabbim bana Adaleti emretti. /7. Araf/29.

Yüce Allah Peygamberimize böyle emretmektedir. Adalet demek sadece Peygamberlerle sınırlı değildir. Adalet dedin mi herkes bundan sorumludur. Bireyden başlar devletin zirvesine kadar olanların tümünü içerir. Her bireyin bunda sorumluluk payı vardır. Ben insanım diyen dine inanan veya dinsiz fark etmez herkes bundan mesuldür. Çünkü adalet tüm insanların bir arada ortak yaşama şartıdır. Adaletli davranmak tüm insanlara verilen en büyük görevlerden bir tanesidir. Yüce Allah tüm insanları adalet yolundan yürümelerini emretmektedir. Bakınız inançsızlık kişiyi mahveder. Ama adaletsizlik öyle değildir, Adaletsizlik toplumları mahveder. Yüce Allah şu ayetlerle adaletsiz yaşama devam edenleri şöyle uyarmaktadır.

Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Maide /5 / 44–45–47.
İşte Yüce Allah adaletsiz davrananları böyle uyarmaktadır. Bakınız bu adaletli yaşam sadece yönetimlerle sınırlı değildir. Adalet bireyden başlar devletin en üst zirvesinden olan herkesi kaplar. Bundan herkes sorumludur, her kim ki kendi sorumluğunu kötüye kullanırsa işte onlara bu ayetlerden kendisine bir pay vardır. Bazı müslüman kardeşlerimiz bu ayetleri sadece yönetimler için algılamaktalar. Hayır, bu ayetler herkesi kaplamaktadır. Yüce Allah her alanda adaletli bir yaşam bizden istemektedir. Bunun anlamı dine inanan kadar dinsizlerinde o toplumlardan rahatça yaşaması demektir. Adaletin olmadığı bir yönetimden Yüce Allah’ın rızası yoktur. Bu adaletin tam olması için önce bizler Yüce Kur’anı çok iyi okuyup öğrenmemiz gerekir ki adaletli bir yaşamla yola devam etmesini bilelim. Eğer Yüce Kur’anın anlayışı ile hareket etmesini bilmiyorsak o zaman yaptığımız tüm işlerden hatalar vardır kusurlar vardır adaletli yaşamak çok zor olur.
Saygılarımla HAYDAR AKGEYİK.

Yazar : HAYDAR AKGEYİK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website