Haşr Suresi 7. Ayet (ACTT)

Haşr Suresi 7. Ayet (ACTT)

Ayet Cımbızlama ve Tahrifat Teknikleri (ACTT) dendiğinde akla ilk gelen ayet Haşr suresi 7. ayettir. Bu ayette güya İslamiyet’in yegane ve temel kaynağı olan Kur’an’ın yanında Muhammed peygamberin sünnetinin de 2. kaynak olarak gösterildiği tezidir. Ayet Cımbızlama ve Tahrif Tekniği kullanıldığında gerçekten böyle bir durumun varlığını görebiliyorsunuz. Şimdi ayetin cımbızlanıp nasıl da anlamında bir tahrifat yapıldığını görelim: Adı geçen ayetin

“…Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.…”

kısmı alınarak ayetin manası çarpıtılmak istenmektedir. Haşr suresi 7. ayeti bu haliyle yepyeni bir anlam kazanmakta ve ayetin orijinal anlamı kapatılmaktadır. Oysaki ayetin tamamına baktığımız da ayetin ganimet mallarıyla ilgili olduğunu görüyoruz.

Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabıçetindir.
(Haşr suresi, 7)

Ayetin tamamı göz önüne alındığında, ayette ganimet mallarının paylaşımından bahsedildiğini rahatlıkla görebiliriz. Peygamberin burada müminlere verdiği ve yasakladığı ganimet malları ve o malların paylaşımıdır. Ayetin “…Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin.…” kısmını yalnız başına baz alalım. Ayette Peygamber’in bize verdiği ve bize yasakladığı tamamen Allah tarafından kendisine vahiyle bildirdiği emirler, yasaklar ve tavsiyelerdir. Bunun aksini iddia etmek, Muhammed Peygamberi Allah’ın hükmüne ortak etmektir. Bu durum vahdete, hanifliğe ters bir durumdur. Peygamber dahil hepimiz Allah’ın kuluyuz, ortağı değil.

Muhittin BOZKURT


About the Author
Author

wejedar

Comments (8)
Leave a reply

Name (required)

Website