Cennette İktisatçıya İhtiyaç Var mı?

İktisat bilimi bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını, sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim olarak tanımlanır. Bana göre, her ne kadar insanların ihtiyaçları sınırsız olmayıp, insanlar kendileri ihtiyaçlarını sınırsız hale getirse de sonuç olarak dünyadaki kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı ve iktisat gibi bir bilimin buradan doğduğu açıktır.

Dini bakış açısından baktığımızda ise dünya hayatındaki para, mal gibi şeyler hiç önemli değildir. Bütün bunlar kısa süreli geçimliklerdir. Gerçek anlamda bir Müslüman için sınırsız ihtiyaç söz konusu olmadığı için sınırsız olmayan bu ihtiyaçların da karşılanamaması durumu söz konusu değildir. Kuran’a baktığımızda aslında bir Müslümanı bu şekilde düşünmeye sevk eden etkenlerden birinin ölüm sonrası hayat olduğu açıktır.

Çünkü bu dünyada sınırlı kaynaklar varken ölüm sonrası hayatta inananların bulunacağı cennette sınırsız kaynaklar, sonsuz nimetler bulunmaktadır. İnananlar bu dünyadaki sınırlı imkânlara karşılık cennetteki sınırsız nimetleri ve Allah’ın hoşnutluğunu almayı hedeflemektedirler. İktisat biliminin ortaya çıkmasına neden olan bu dünyadaki kaynakların sınırlı olması, insanların zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını düşünmeleri, bu ihtiyaçları karşılamak için dinen yanlış yola sapabilmeleri aslında Allah’ın imtihanının bir parçası olsa gerek. İnanan kişiden istenen ise zorluklar, sıkıntılar, yokluk ve imkânsızlık karşısında da Allah’a şükretmek, harama bulaşmamak ve Allah rızası için çalışmaktır.


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website