Kelimeler…

İzin verirseniz, kısa fakat içeriği geniş olan bir makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Neden-Niçin!  Kur’anın kelime- kavramları bizim için çok önemli.

Neden-Niçin her bir Müslüman “Allah”ın müdahil olmadığı bir yaşam şekli ve düşünce çatısı oluşturmamalı.

“Kelimelerle” düşünce çatımızı -davranışlarımızı-bilgi düzeyimizi belirliyoruz. Kısaca,  kelimeler yaşam şeklimizi/kalitemizi oluşturan baş aktörler.

Dikkatlerinizi pozitivizmin-humanizmin düşüncelerimizi-yaşam şeklimizi- bilimin oluşmasında öncelikli rol bir oynadığına çekmek istiyorum. Sekülerizim, Fransız ihtilalinden sonra oluşan bir akımdır. Kiliseye-Ruhbanlığa karşı gelişen eylemlerdir. İslam’ da Ruhban sınıfının olmayışı yüzünden bu düşünce akımı aslında İslam’a hiç uymaz.

Müslümanlar, erdemli/ahlaklı olmayı Allaha “kul”u olma bilinciyle yaparken,  seküler-dünyevi düşünce sistemi “humanizm” adına yapar.

Makalede paylaştığım, günümüz biliminin de keşfettiği aslında birçok “Kur’an” ayetinin ahlaklı bir mümini inşa ederken temel aldığı önceliklerdir ve evrenseldirler! İslam’ın, kişi temelli ahlaka vurgusunun yanında kişiler ve toplumlar arasındaki ilişkilere verdiği önem tartışılmazdır! Adaleti gözetme hem kişiler arası hem toplumlar arasındaki ilişkiler de  , öfkeyi yutmak, bir topluma duyulan kin dahi bizi adaletsiz olmaya sürüklememeli, güzel söz söyleme iyi- olumlu düşünme-tevekkül, her türlü paylaşım, şükretme, teslimiyet, vefa,, merhamet, güvenilir olmak, sabretmek , kırmızı çizgileri aşmamak, haksız cana kıymamak, haksız eylemde bulunmamak, başkalarının namusuna,ırzına, malına göz koymamak,iftira atmamak,yalan söylememek vs. Dikkatlerinizi  Kur’an da iman edenlerin/müminlerin/muttakilerin özelliklerine ve tüm  hasenatlar,seyihatların ecirlerine çekmek istiyorum…

Örnek bir Müslüman olma vasfını tıpkı Nebi-Elçimiz/lerimiz gibi Allah hepimize teker teker nasip etsin!

Kelimelerle ilgili makaleye gelince,

Sopalar ve taşlar kemiklerinizi kırabilir ama kelimeler beyninizi değiştirebilir.

Bu doğru.

Yazarlar, “Kelimeler Beyninizi Değiştirebilir” adlı kitaplarında şunu dile getirmektedirler: “tek bir kelime bile fiziksel ve duygusal stresi regüle eden genlerin ifadesini etkileyecek güce sahiptir.”

Olumlu kelimeler, örneğin; “barış-huzur” ve “aşk”, genlerin ifadelerini değiştirebilir, frontal lobumuzdaki alanları güçlendirebilir ve beynin bilişsel fonksiyonu yükseltebilir. Ayrıca, beynin motivasyonel merkezlerini harekete geçmeye sevk eder ve dayanıklılık oluşturur.

Bunun tam tersi, düşmanca, saldırgan bir dil bizi stresten koruyan nörokimyasalların üretiminde anahtar rol oynayan belirli genleri bozar. İnsanlar endişeye meyillidir ve bütünleşiktir– ki bu, ilkel beynimizin bizi hayatta kalmak için tehditlerden koruyan kısmının özelliği—dolayısıyla düşüncelerimiz doğal olarak önce endişe şeklinde açığa çıkar.

Tek bir olumsuz kelime amigdalamızdaki (beyinin korku merkezi) aktiviteyi artırabilir. Bu da neticede özellikle mantık, akıl, dille ilgili beyin fonksiyonlarını kesintiye uğratmaya neden olan onlarca stres-üretici hormon ve nörotransmiter salgılatır. Kızgınlık ifade eden sözler tüm beyin boyunca alarm sinyalleri yollar ve frontal lobta mevcut olan mantık ve akıl ile ilgili merkezleri kısmi olarak devre dışı bırakır.

Yazarlara göre, doğru kelimeler kullanmak hakikatimizi değiştirebilir. Ayrıca yazarlar şunu ifade etmekteler:

Olumlu ve iyimser bir kelimeyi zihninizden geçirmeniz, frontal lobtaki aktiviteyi uyarabilir. Bu alan, seni harekete geçirmeden sorumlu motor korteksine direk bağlanan belirli dil merkezlerini de içerir. Bizim araştırmamız göstermektedir ki; olumlu kelimelere ne kadar uzun konsantre olursan, beynin diğer alanlarını o kadar çok etkilemeye başlıyorsun. Parietal lobtaki fonksiyonlar değişmeye başlıyor ve bu da kendine ve ilişkide olduğun diğerlerine olan algını değiştiriyor. Kendine olan olumlu bakışın da diğerlerindeki iyiliği görmene neden oluyor. Oysa, olumsuz bir öz-imaj kişiyi kuşku ve şüpheye sevk ediyor. Zamanla, talamusun yapısı bilinçli kelimelerin, düşüncelerin ve duyguların doğrultusunda değişiyor ve inanıyoruz ki talamustaki değişimlersende hakikati nasıl algıladığın yolunda değişikliklere yol açıyor.

Çeviren : AylinEr
Kaynak :

http://psychcentral.com/blog/archives/2013/11/30/words-can-change-your-brain/

 

 


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Leave a reply

Name (required)

Website