İsraftan Kaçınmak…

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim aracılığıyla,  kullarını sakınmaları gereken her konuda eksiksiz uyarmıştır. Müslüman’ın sakınması gereken konulardan biri de israf konusudur. Allah insanları bu konuda şöyle uyarmaktadır. … İsraf ederek saçıp-savurma. Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür. (İsra Suresi, 26-27) Verilen nimetleri bilinçsizce, düşünmeden saçıp savuranların, şeytanın yandaşları olduğu ayette açıkça bildirilmiştir. Şeytan, Rabbimize karşı nankör olduğu (daha&helliip;)

Şeytan Üzerine…

– Şeytanın en büyük hilesi var olmadığını düşündürmektir insanlara. Bir filmde gördüğüm bu cümlenin ardında çok hain bir plan saklı aslında. İnsanlığın başlangıcından beri bizi sürekli kötü yollara çekmek için gece gündüz ara vermeksizin uğraşan bir varlık etraflarda gezinmekte. Huzurdan kovulduğu gün atarlı ergen triplerinde bazı iddialarda bulunmuş ve bu iddiaları gerçekleştirmeyi hayat felsefesi olarak edinmişti. ‘kullarını yoldan saptıracağım, onlardan (daha&helliip;)

Özürlüyüz!

  Özürlüyüz. Zihin ve bedenden öte kalp özürlüyüz. İşte o özrümüz de kabul değil! Bizler, Kur’an’a ve Peygamberimiz (asm)’ın sünnetine uygun yaşamakla sorumluyuz. Kıstasımız Kur’an olmalı. Ancak Kur’an’ın ruhuna tamamen ters bir zihniyet içinde yaşıyoruz. Böylece İslam hakkında yanlış kanaate yol açıyoruz. Kimimiz dini samimi yaşamayı amaçladığımız, Allah’ı gönülden sevdiğimiz halde cehalet ya da edindiğimiz yanlış bilgiler sebebiyle dinimizde bulunmayan (daha&helliip;)

Samiri / Kapitalizm / Musa (Kapitalizmin Temelleri)

Hz Musa nın hayatı birçok ayette anlatılmıştır.Bu kıssalardan bir çok pratik sonuç çıkartılmamakta . Ancak yazık ki bu kıssalar tarihsel bir hikaye olarak anlatılır ve güncellenme ihtiyacı hissedilmez.Kuran kıssaları evrensel donelerdir her döneme yansıması vardır .Biz Samiri Buzağı bölümünü inceleyeceğiz. Samiri kimin neyin temsilcisi Buzağı ne demek neden değerli eşyalardan buzağı yapılmıştır.Buzağı neyi temsil eder.Buzağının ses çıkarması ne demek günümüzde (daha&helliip;)

Diyanet Sen de Oku Din-Ayet!

Gene birileri kızacak, birileri rahatsız olacak. Münafık ilan edecek, hadis düşmanı, mezhepsiz, sapık Kur’an Müslümanı diyecek yada özelden tehdit dolu mesajlar atacak. Ramazandan ramazana, bayramdan bayrama, kandilden kandile, cumadan cumaya Allah’ı ve ona kul olduğunu hatırlayanlar, şeyhlerinin şıhlarının dizi dibinden ayrılmayanlar, hurafelerle yaşamaya alışmış hadis ehli, ümmetçi bilmem neci ve bilmem kimciler, yada onbir ay her haltı yiyip bu ayda geçmiş günahlarının (daha&helliip;)

Sözün Gücü!

Rabbimizin gönderdiği İlahi mesajın daha iyi anlaşılması için bir takım ayrıntılara dikkat etmek gerekmektedir. Rabbimiz kitabında zaten anlaşılması için her tedbiri her ayrıntıyı göstermiştir yeter ki biz buna talip olalım. Zaten Kerim Olan Kitabımız aynı zamanda bir mektep değimlidir. Bir eğitim süreci değimlidir. Bu konuda biraz daha gayretli olalım yeter ki Kuran şüphesiz bir ilahi kelamdır. İlahi Kelam olmasına rağmen (daha&helliip;)

Dini Kavramlar ve Anlam Daralması Üzerine – 1…

Din konusunun iyi anlaşılması konu ile ilgili kavramların gerçek anlamlarının ve ifade ettikleri manalarının tam anlamıyla ortaya konulması ile mümkündür. Fakat maalesef dini kavramlar günümüze gelinceye kadar alabildiğince anlam daralmasına uğramış adeta sağından solundan kırpılarak artık tanınmaz bir hale gelmiş, indirgenmiş ve pratikte neredeyse işe yaramaz bir duruma sokulmuştur. Bu yazımda bazı önemli dini kavramlar üzerinde durarak bu kavramların gerçekte neye (daha&helliip;)

İnananlar, Neden Günah İşliyor?

”İnananlar”, neden günah işliyor? Din, Allah’ın; Nebi olan Elçilerine indirdiği Vahiy’dir. Bu Vahiy bize bildirilen ”Kitabullah’ın” içindedir. Eğer dinimizi buradan öğrenmeye ve yaşamaya çalışsaydık ”günah işleme” ihtimalimizi azaltacak, kendimizi sakındıracaktık. Fakat maalesef ”biz” dinimizi ”Kitabullah’tan” öğrenmek yerine, atalarımızdan, şeyhlerimizden, imamlarımızdan, hatta din tüccarlarından öğrenmeyi tercih ettik. Camilerde ”’Kur’an’daki din” yerine, ”Uydurulmuş olan din” anlatılmaktadır. (Bazılarını Tenzih ederim). Şu ayet, eğer (daha&helliip;)