BİR MÜSLÜMAN ARIYORUM…

BİR MÜSLÜMAN ARIYORUM…

Müslüman arıyorum… Sadece Allah’ın indirdiğine uyan…

A’raf Suresi 3:
Rabbinizden size indirilene uyun; O’nun berisinden birtakım velilerin ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

..”

Müslüman arıyorum… İman ettiği kitabı okuyan…

Alak Suresi 1:
Yaratan Rabbinin adıyla oku.

..”

Müslüman arıyorum… Düşünüp aklını kullanan…

Bakara Suresi 242:
Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size işte böyle açıklıyor.

Bakara Suresi 269:
O, hikmeti dilediğine verir. Ve kendisine hikmet verilmiş olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Gönlünü ve aklını çalıştıranlardan başkası düşünüp anlayamaz.

Ali İmran Suresi 148:
Allah da onlara, hem dünya nimetini verdi hem de âhiret sevabının en güzelini. Allah, güzel düşünüp güzellik sergileyenleri sever.

Ali İmran Suresi 191:
Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin! Ateş azabından koru bizi!”

..”

Müslüman arıyorum… Doğru yola ulaşmaya çabalayan…

Ali İmran Suresi 51:
“Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir; o halde, O’na kulluk edin! İşte bu, dosdoğru bir yoldur.”

Saff Suresi 7:
İslam’a/Allah’a teslim olmaya çağrılıp durduğu halde, yalanlar düzerek Allah’a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.

..”

Müslüman arıyorum… Allah’ın ipine sımsıkı sarılan…

Ali İmran Suresi 103:
Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

..”

Müslüman arıyorum… Yalnız ve yalnız Allah’a ibadet eden…

Fatiha Suresi 5:
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

..”

Müslüman arıyorum… Yalnız ve yalnız Allah’tan yardım isteyen…

Fatiha Suresi 5:
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

..”

Müslüman arıyorum… Velileri dost edinmeyen…

A’raf Suresi 3:
Rabbinizden size indirilene uyun, O’ndan başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?

Enam Suresi 14:
De ki: “Göklerin ve yerin Fâtır’ı olan o yaratıcıdan, o yedirip doyuran ama kendisi yedirilip beslenmeyen Allah’tan başkasını mı velî edineyim?” De ki: “Bana, İslam’ı/Allah’a teslim olmayı seçenlerin ilki olmam emredildi.” Ve sakın şirke sapanlardan olma!

..”

Müslüman arıyorum… Şirke bulaşmaktan kaçınan…

Bakara Suresi 135:
“Yahudi yahut Hıristiyan olun ki doğruya kılavuzlanasınız.” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil. şirk ve yozlaşmadan uzak bir biçimde, İbrahim milletinden olalım. O, şirke bulaşanlardan değildi.”

Enam Suresi 14:
De ki: “Göklerin ve yerin Fâtır’ı olan o yaratıcıdan, o yedirip doyuran ama kendisi yedirilip beslenmeyen Allah’tan başkasını mı velî edineyim?” De ki: “Bana, İslam’ı/Allah’a teslim olmayı seçenlerin ilki olmam emredildi.” Ve sakın şirke sapanlardan olma!

Yusuf Suresi 106:
Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah’a iman etmez.

..”

Müslüman arıyorum… Takva elbisesi giymiş…

A’raf Suresi 26:
Ey âdemoğulları! Şu bir gerçek ki size, edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik, süs ve gösterişe yarayacak giysi de… Ama korunup sakınmaya yarayan giysi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah’ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor.

..”

Müslüman arıyorum… Birden çok kadınla evliliğin tek şartının “Yetimler konusundaki adaleti koruyamamaktan korkmak” olduğunu bilen.

Nisa Suresi 3:
Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.

..”

Müslüman arıyorum… Zina yapmayan…

İsra Suresi 32:
Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir; yol olarak da çok kötüdür.

..”

Müslüman arıyorum… Bakışlarını haramdan çevirin…

Nur Suresi 30:
Mü’minlere söyle: ‘Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah, yaptıklarından haberdârdır.

Nur Suresi 31:
Mü’min kadınlara söyle: ‘Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar.

..”

Müslüman arıyorum… Mescitlere en temiz giysileriyle giden…

A’raf Suresi 31:
Ey âdemoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

..”

Müslüman arıyorum… İhtiyaç dışındakileri paylaşan…

Bakara Suresi 215:
Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki: “İnfak ettiğiniz mal ve nimet; ana-baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir.”

Bakara Suresi 219:
……… . Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin.” Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.

..”

Müslüman arıyorum… Ayetleri yalanlamayan…

Bakara Suresi 39
İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedî kalırlar.

..”

Müslüman arıyorum… Kazanırken ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayan…

Hud Suresi 84:
Medyen’e, kardeşleri Şuayb’ı göndermiştik. Dedi ki: “Ey toplumum! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka tanrınız yok sizin. Eksik ölçüp yanlış tartmayın. Sizi nimet-bereket içinde görüyorum, ama sizin için sarıp kuşatan bir günün azabından da korkuyorum.”

..”

Müslüman arıyorum… Dedikodu/gıybet yapmayan, zandan sakınan…

Hucurat Suresi 12:
Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah’tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.

..”

Müslüman arıyorum… Namazlarında Allah’a ne dediğini bilen…

Nisa Suresi 43:
Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza/duaya yaklaşmayın. …. .

..”

Müslüman arıyorum… Bölünmemiş, bölünmüşlere karışmamış…

Ali İmran Suresi 103:
Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

Rum Suresi 32:
Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

..”

Müslüman arıyorum… Yetim hakkı yemeyen ve yiyenlere karşı yetimi koruyan…

Maun Suresi 1-7 ayetler:
Dini yalanlayanı gördün mü? İşte onlardır yetimi itip kakan! Yoksulu doyurmazlar, teşvik etmezler. Yazıklar olsun o namaz kılanlara!.. Onlar ki namazlarında gafil olanlardır. Onlar gösteriş için namaz kılarlar. Zekata ve yardımlaşmaya da mani olurlar..

..”

Müslüman arıyorum… Kur’an’ın bütün ayetlerinden öğüt alan…

Kamer Suresi 17-22-32-40:
Yemin olsun ki, biz, Kur’an’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?

..”

Müslüman arıyorum… İbadetini gösteriş için yapmayan, Allah’ı kandırmayan…

Maun Suresi 1-7 ayetler:
Dini yalanlayanı gördün mü? İşte onlardır yetimi itip kakan! Yoksulu doyurmazlar, teşvik etmezler. Yazıklar olsun o namaz kılanlara!.. Onlar ki namazlarında gafil olanlardır. Onlar gösteriş için namaz kılarlar. Zekata ve yardımlaşmaya da mani olurlar..

..”

Müslüman arıyorum… Namazını dosdoğru kılan…

Tevbe Suresi 71:
Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.

Nisa Suresi 103:
Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.

Enfal Suresi 3:
Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) harcayan kimselerdir.

..”

Müslüman arıyorum. Haksız yere öldürmeyen…

Bakara Suresi 190:
Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın/çarpışmada zulme sapmayın. Çünkü Allah, sınır tanımaz azgınları sevmiyor.

..”

Müslüman arıyorum… İman ettiği kitabı terketmeyen…

Furkan Suresi 30:
Resul de şöyle der: “Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur’an’ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular.”

..”

Düşünüp aklımızı kullanmak, yalnız ve Yalnız Allah’a ibadet edebilmek, O’nun dosdoğru yoluna girmek için fazla zamanımız yok!..

Selam ve Dua ile,

Fikret ARMAN


About the Author
Author

Fikret Arman

Leave a reply

Name (required)

Website