Firavun’un Aldanması

Firavun’un Aldanması

Firavun ile Musa’nın kıssasını bilirsiniz. Hani Firavun, İsrailoğullarına musallat olmuştu da Allah, Musa’ya kavmini alıp da Mısır’ı terk etmesini söylemişti ve Musa da kavmini alıp Kızıldeniz’in (Dikkat: Kuran’da Kızıldeniz diye belirtilmez ancak biz yaygın olarak öyle bilindiği için öyle yazdık) kenarına gitmişti. Peşlerinde Firavun ve ordusu… Musa çaresizlik içinde yüzünü göğe çevirince Rabbi, asasını Kızıldeniz’e vurmasını buyurmuştu. Musa, asasını Kızıldeniz’e vurmuş ve Kızıldeniz ikiye yarılmıştı. Musa da kavmiyle birlikte sağ salim karşıya geçmişti. Peşlerinden gelen Firavun ve ordusuysa Kızıldeniz’in bulanık sularında boğulmuştu. Peki, her şeye kadir olan Rab, niçin İsrailoğullarını su üstünde yürütmedi de Kızıldeniz’i ikiye yarıp deniz yatağını kendilerine yol eyledi? Hikmet öyle bir lokmadır ki aldanmışların kursağından asla geçmez. Bu Allah’ın bir tuzağıdır. Firavun aldansın diye kurulmuş bir tuzak. Çünkü İsrailoğulları su üstünden yürüyüp Kızıldeniz’i aşsaydı o zaman Firavun ve ordusu peşlerinden gitmezdi. Herkes bilir ki, suyun üstünden yürünmez; bir mucizedir bu. Halbuki deniz yarılıp da deniz yatağı yani toprak ortaya çıkınca Firavun ve ordusu biz toprağın üzerinde yürürüz dediler. Herkes toprağın üzerinde yürüyebilir çünkü. Oysa denizin ikiye yarılması da bir mucizeydi. Ama Firavun ve ordusu toprağı görünce mucizeyi unuttu; aldandılar ve herkes bilir ki aldanmak öldürür.

“İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa ALLAH da plan kuruyor. ALLAH plan kuranların en ustasıdır.” (Enfal Suresi, 30)


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website