Bir Mümin İçin Tüm Resuller Eşit Derecede Değerlidir…

İslam dinini öğrenmek için Allah tarafından indirilmiş kitabı değil de din adına konuşan insanların eserlerini ya da sözlerini dikkate alanlar çok önemli hatalar yapıyorlar. Hatta zaman zaman Allah’ın sözleri ile çelişir hale geliyorlar. Buna en önemli örneklerden biri Yahudilik ve Hristiyanlık’a karşı takınılan tutumdur. Örneğin bu dinlerin tahrif edildiğini söylemek, Hristiyanlık’ta ortaya çıkan üçleme –Tanrı’nın baba, oğul ve kutsal ruh (more…)

Allah ve Tevazu…

  Bu yazıda değinmek istediğim konu Kuran’da kullanılan üslupta Allah’ın gerek kendisini insanlara tanıtırken, gerekse insanlarla, peygamberlerle veya diğer varlıklarla olan ilişkilerinde, iletişiminde neden tevazuya başvurmadığı konusu olacak. Bazı kişilerin Kuran’ın üslubuna bu yönde bir eleştiri getirdiğine şahit oluyoruz. Bununla ilgili olarak öncelikle insanların nasıl tevazu ile davranabilecekleri, nasıl alçak gönüllü olabilecekleri konusundaki görüşlerimi ifade edeyim. Bana göre insanlar iki (more…)

Hesap Günü Ne Sorulacak? Bizi Kim Kurtaracak?

İlmihal kitapları ile dua ve namaz hocası gibi Müslümanlara el kitabı olarak hazırlanan ve satılan kitaplara baktığımızda, insanın ölüm anından itibaren daha mezara konar konmaz hatta defin için gelenlerin daha  oradan  uzaklaşmadan sayısız ve çok detaylı  sorularla(mezheplerin hükümleri gibi) karşılaştığı ve  iç çamaşırına idrar bulaştırmış ise  çok ağır kabir azabına  maruz kalacağından ve günahı çoksa kıyamete kadar cehennem çukurunda gibi (more…)

Hadis Konusuna, Kur’an Işığında Birlikte Bakalım…

  İslam toplumunda hadis konusu, ne yazık ki yanlış algılanmış, adeta Kur’an ile eş tutulan kitaplar haline getirilmiştir. Hâlbuki hadis, peygamberimizin söylediği söylenen sözlerdir. Peygamberimize ait olduğuna dair, kesin bir kanıt yoktur. Bu bilgilere, sözlere peygamberimizin söylediği sözlerinin, bulunma ihtimali olacağı mantığıyla yaklaşarak, araştırmalı Kur’an ın onayını mutlaka almalıyız. Dikkat ederseniz hadislerin tamamı, bir rivayete göre diye başlar. Yani hadislerin (more…)

Cennette İktisatçıya İhtiyaç Var mı?

İktisat bilimi bireyler ve toplumların sınırlı kaynaklarını, sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim olarak tanımlanır. Bana göre, her ne kadar insanların ihtiyaçları sınırsız olmayıp, insanlar kendileri ihtiyaçlarını sınırsız hale getirse de sonuç olarak dünyadaki kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı ve iktisat gibi bir bilimin buradan doğduğu açıktır. Dini bakış açısından baktığımızda ise dünya hayatındaki para, mal gibi şeyler hiç (more…)

Yeryüzünü Etrafından Eksiltmek..?

Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama, artık görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O hâlde, onlar mı galip gelecekler? (ENBİYA 44) Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah, hükmeder. O’nun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı çabuk görendir. (R’AD 41)   Son yüzyıldaki bilimsel ve teknolojik ilerlemenin (more…)

Sadece Dünya İçin İstersek, Allah da Sadece Dünyayı Verir

  …İnsanlardan bazısı şöyle der: “Ey Rabbimiz, bize dünyada ver!” Böylesi için âhirette bir nasip yoktur. Onlardan kimi de şöyle yakarır: “Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver! Ve bizi ateş azabından koru!” İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı çok çabuk görür. Bakara, 200-202     Dünya hayatına ilişkin en basit şeyde bile (more…)

Üçlemeye İnananlar (Enerji-Işık-Gölge) Parçalı Bir Tasavvur mu Oluştururlar?

İnsanlar hiçbir zaman Allahın varlığı ve birliği konusunda birbirleriyle çekişmemişler. Bir yaratıcının varlığı konusunda kimsenin bir sıkıntısı yok Akıllı herkes ben nereden geldim diye sorduğunda ister istemez bir yaratım mucizesi ile karşı karıya gelir. Anlayacağınız  “Varlığın birliğinde” kimsenin bir sıkıntısı olmamış.  Asıl mesele bu “bir”likte Yaratıcıya ve kendine nasıl bir yer ve bir Rol biçmek istediğinde saklı. Yaratılan sistemde kendine (more…)