About the Author
Author

Dini Yazilar

Tolstoy`un Kaleminden Hz. Muhammed ve Din

Tolstoy`un Kaleminden Hz. Muhammed ve Din

Tolstoy, 1828 yılında varlıklı ve asil bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında bohem bir yaşamı olmuştur. 1863 yılında en büyük eseri sayılan  savaş ve barışıyazmaya başlamıştır. Bu kitabın yazımını 1869 yılında tamamlamıştır. Tolstoy, ortodoks mezhebine mensup bir Hıristiyandır. Ancak Çevresindeki insanların ve ruhban sınıfının dine karşı tutumu yüzünden dini inançlarından kopmuştur. Yaşamın sonunda ölümün mutlak olması onu  hayatın zorluklarına katlanmanın (more…)
Normal ve Anormal / Rol Modellerimiz Kim?

Normal ve Anormal / Rol Modellerimiz Kim?

Normal’in tanımı: Alışıla gelmişe ve kurallara uyan… Olunca normalin karşıtı anormal olur. Dikkat ettiyseniz, normalin tanımı elastik ve belirsizdir. Benim bu tanımlamadan anladığım, sınırlarını kendimizin belirlediği normalleştirebildiğimiz her şey normal karşıtı anormaldir. Hepimiz biliriz ki sürekli olarak hoş olmayan davranışları tekrar ettiğimiz de bu davranışlar bize normal gelir. Sizi neleri normalleştirip neleri anormalleştirdiğimizi sorgulamaya/sentezlemeye davet etmek istiyorum. Ve Lut… Toplumuna (more…)
Başı Açık Olan da Başı Kapalı Olan da Kardeştir

Başı Açık Olan da Başı Kapalı Olan da Kardeştir

. İnsanlar arasında ayrılık ve nefret oluşturmak fitnedir….  Fitne, katilden beterdir… (Bakara Suresi, 217)   Başı açık olanlara müslüman gözüyle bakmamak, başı kapalı olanlara gerici gözüyle bakmak büyük bir zulümdür. Başı açık olan da kapalı olan da tertemiz, müslüman insanlardır. Bu konuyu kin ruhuna çevirmeye kalkmak şeytanın kişiliğidir. Şeytan sevgi istemez; nefret ister, ayrılık ister, asık suratlar ister. Şeytan ve (more…)
Namazla Rabb`e Hicret

Namazla Rabb`e Hicret

Namaz, kulun Allah`a yönelmesi ve bu yönelişle O`nu övüp yüceltmesi, yalnızca O`ndan yardım dilemesi, O`na bağlanmasıdır. Namaz insana, Allah`ın sonsuz kudret sahibi olduğunu, ölümün yakınlığını, Allah’ın huzurundaki sorguyu, cennetin ve cehennemin varlığını hatırlatır.  Sonsuz gücüyle kulları üzerinde gözetici ve koruyucu olan Rabb’ini tanıyan insan yanlış davranışlarını, düşüncelerini, alışkanlıklarını, dünyaya dair her şeyini bırakarak yalnız O`na yönelir, kıyam eder, namazla Rabb’ine hicret (more…)
Cenneti Algılayabilir miyiz?

Cenneti Algılayabilir miyiz?

Bir çocuk cennet nedir dese onun anlayacağı dilde. Orada türlü türlü oyuncaklar, çikolata ağaçları, meyve suları ırmakları, lolipop ağaçları gibi onun anlayacağı dilde anlatırız. Cennet kuranda anlatılan gibi mi yoksa bizim anlayacağımız şekilde mi anlatılmıştır? Hz. İbrahim peygamberin kıssası aklıma geldi, hani aya bakıp ay kaybolunca bu tanrı olamaz, güneşe bakıp o da kaybolunca bu da değil dediği kıssası. Açık (more…)
Kadını Koruyan Gerçek İslam…

Kadını Koruyan Gerçek İslam…

İslam dinini eleştirmek isteyenlerin kullandıkları konuların başında İslamiyet’in kadına bakışı, kadına atfettiği rol gelir. Dinimizi yıpratmak, karalamak isteyenler Müslümanların tavırlarını, “sözde Müslüman” devletlerde hâkim olan uygulamaları öne sürerek İslamiyet’te kadının ezildiğini, aşağılandığını savunurlar. Oysa İslam dininin kaynağı ve dolayısıyla da temsilcisi Kuran’dır. Allah tarafından İslam dinini açıklayıcı olarak gönderilmiş olan Kuran, İslamiyet ile ilgili konuşacak kişilerin tek referansı olmalıdır. Öyleyse (more…)
Çözüm İslam Birliği

Çözüm İslam Birliği

Geçmiş… Açlık ve sefaletle mücadele eden Somali’nin İslamiyet’le tanışması Mekkeli müşriklerden kaçan Müslümanların Habeşistan’a göç etmesiyle başladı. İngiltere’nin sömürgesi haline geldikten sonra savaşlar, açlık, salgın hastalıklar ve çeşitli felaketlerle mücadele etmek zorunda kalan Somali halkı, 1984 te İngilizlerin kuzey Somali’yi, 1987 de İtalyanların güney Somali’yi işgal etmesiyle daha da zor bir hayat yaşamaya başladı. Baskı, zulüm, şiddet… 1960 da bağımsızlığını (more…)
Allah Yolunda Gayret Göstermek

Allah Yolunda Gayret Göstermek

    Türkiye’de din üzerine yapılan tartışmalar hep Türkiye nüfusunun %99’unun Müslüman olduğu ile başlar. Pek çok kez konu aslında bu % 99’un çoğunun kendilerini Müslüman olarak tanımladıklarına ancak ibadetler ile pek de haşır neşir olmadıklarına gelir dayanır. Yani bu tartışmalarda kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kişiler ibadetlerini gözetenler ve gözetmeyenler olarak ikiye ayrılır. Yani dindarlık –Müslümanım demekten öteye geçen dindarlık- (more…)