Sevdiğimiz Şeylerden İnfak Etmek!

Sevdiğimiz Şeylerden İnfak Etmek:

İnfak konusu Dini Yazılar sitesinde de hakında oldukça çok yazı yazılan, soru sorulan bir konu. Ben de bu yazımda “Sevdiğimiz şeylerden İnfak etmek” in üzerinde duracağım.

Kuran’da geçen “infak” kelimesinin Türkçe karşılığı “harcamak, sahip olunan mallardan vermek”tir. Kuran’da geçen bu kelime Türkçe’deki “harcama” kelimesi gibi hem Allah yolunda harcamayı, hem de bunun dışındaki harcamaları ifade eder. Genelde Allah yolunda harcamayı ifade etmek için kullanılmış olan bu kelime, Allah yolundan alıkoymak için yapılan harcamalar için de kullanılmıştır (Bakınız: 8-Enfal Suresi 36).
Peki neyi infak edeceğiz? Allah Bakara Suresi 219. ayette durumu şu şekilde açıklıyor.

Ve sana neyi infak edeceklerini (harcayacaklarını, vereceklerini) sorarlar. De ki: “Bağışladığınızı”. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
2-Bakara Suresi 219

“Bağışladığınızı” diye tercüme edilen kelimenin arapçası “afv” kelimesidir. İsteyen aynı kelimenin geçtiği; 2-Bakara Suresi 187, 3-Ali İmran Suresi 152, 3-Ali İmran Suresi 155, 5-Maide Suresi 95, 5-Maide Suresi 101, 9-Tevbe Suresi 43, 42-Şura Suresi 40, 64-Teğabun Suresi 14 ayetlerini inceleyebilir. Tercümelerde bu ayetlerdeki aynı kelimenin karşılığını “affetmek” ve “bağışlama” olarak bulacaksınız;

Esas üzerinde durmak istediğim konuya gelecek olursak. Allah Ali imran Suresi 92. ayette şu şekilde buyurur:

 

Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir.
3-Ali İmran Suresi 92

 

“İyiliğe” diye tercüme edilen “birr” kelimesi hayrın ve iyiliğin en mükemmeli, imanın ibadetin en güzeli olarakta çevrilmektedir.

Düşünüyorum da çevremdeki bazı insallar fakirlere giymedikleri eski püskü eşyaları, yemedikleri ekşi küflü yemekleri yardım diye vermektedirler. Yardımda bulundum diye de böbürlenmektedirler. Belki bu yardımlar o insanların işlerini biraz da olsu görüyordur ama Allah’ın yukarıdaki ayette belirttiği gibi sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremeyiz. Tabiki çevremizdeki çoğu insan bu ayetlerin farkında değiller. Kuran Yuzyıllar boyunca türkçeye çevrilmemiş, arapça kutsal dil sayılmış. Su ayeti okuyup anlayan bir insan bir daha o davranışlarda bulunabilir mi? eğer gerçek bir müminse. Bir de şu ayeti duysa irkilmez mi ben ne yapıyorum demez mi?

 

Ey iman sahipleri! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkarmış olduklarımızın temiz ve güzellerinden infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pis/bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah Ganî’dir, cömertliğine sınır yoktur; Hamîd’dir, bütün övgülerin sahibidir/övgüye layık olanları gereğince över.
2-Bakara 267

 

Ne diyor Allah temiz ve güzel şeyleri infak edin pis bayağı şeyleri infak etmeyin der. Küflü pis yemediğin yemeği fakire vermekte nedir. Yırtık pırtık giymediğin cope atacağın kotun,pantolonun infak yerine geçeceğini mi sanıyorsun?

Bu ayetlerin farkında olarak insanlara en temiz şeyleri vermeyi reva görelim.Çevremizde bu şekilde davranmayan insan varsa bilerek ve ya bilmeyerek onları da uyaralım.

“İnfak edilenler, Allah yolunda kapanıp kalmış, yeryüzünde dolaşamaz olmuş yoksullar içindir. İffet ve onurları yüzünden, cahiller bunları, zengin kişiler sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ve yırtıklık ederek insanlardan bir şey istemezler. Nimet ve imkândan infak ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir”
2- Bakara 273

“Allah yolunda harcadığımız herşey bize tam olarak ödenir; hiçbir haksızlığa uğratılmayız.”
6- Enfal 60

H.Durmaz


About the Author
Author

HDurmaz

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website