Yoksulu Doyurmak…

Zekât vermek yani Allah rızası için malından, parasından sarf etmek Kuran’da defalarca kez tekrarlanan ibadetlerdendir. Zekât Allah yolunda mücadelede kullanılmak üzere, yolda kalmışlara veya fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Aşağıdaki ayet ise zekât ibadetinden hareketle çok önemli gerçeklere dikkat çekiyor.   36 – Yasin Suresi – 47. Kendilerine, “ALLAH’ın size verdiği rızıklardan verin,” denildiğinde, inkâr edenler inananlara, “ALLAH’ın, dilediği takdirde besleyebileceği (more…)

Yaratılış Gerçeği ve Tesadüf Masalı

Yaratılışı kabul etmemek uğruna her şeyi tesadüfle yorumlamaya çalışmak kadar insanı komik ve acınası duruma düşüren bir şey daha yoktur hayatta. Yaşamın tesadüfen ortaya çıktığını iddia etmek; külkedisi masalındaki balkabağının altından yapılmış bir at arabasına dönüşmesi kadar masalsı bir iddiadır. Kendinizi masalın akışına bırakırsanız belki gerçekçi gelebilir bu size. Yazık ki bu, gece yarısına kadar sürecek bir gerçekliktir! Evrendeki bunca (more…)

Şeytanın Sistemi

Kuran ahlakından uzak olan insanlar hayatlarını cahiliye toplumunun kurallarına göre yaşarlar. Bu yaşam tarzına öylesine kapılırlar ki, içinde bulundukları şeytani sistemin verdiği zararın farkına bile varamazlar. Bu tür insanlar çocukluklarından itibaren kendilerine empoze edilen ortak bir karaktere bürünürler. Olaylara bakış açıları, verdikleri tepkiler, konuşma tarzları, espiri anlayışları hemen hemen birbirinin aynıdır. Toplumda kabul gören fikirlere, siyasi görüşlere ya da akımlara, (more…)

Kulaklıkla Kendilerini Soyutlayan Gençler

Günümüzde pek çok genç amaçsız ve umursuzca, adeta bir boşluk içerisinde yaşıyor. Pek çoğunun başlarındaki yöneticilerden, ülkenin savunmasından, eğitim, hukuk ve sosyal sistemlerinden haberleri dahi yok. Kendi ülkelerindeki gelişmelerden haberi olmayan gençler, doğal olarak dünyada yaşanan olayların da pek çoğunu bilmiyor, bilimsel gelişmeleri takip etmiyor. Aralarındaki konuşmalar; kız ve erkek arkadaşları, okulda ya da mahalledeki olaylar, izledikleri filmler, ‘takıldıkları’ kafeler, (more…)

Saat Yaklaştı, Ay Yarıldı(54/1) (ACTT)*

Anlamı tahrif edilen, kaydırılan ayetlerden biri de Kamer suresi 1. ayetidir. Bu ayetin yanlış yorumlanmasıyla Muhammed Peygamber’e birçok olağanüstü hadise yakıştırılmış, Muhammed Peygamber’in getirdiği mesaj adeta örtülmüştür. Peygambere yakıştırılan birçok mucize, peygamberi yarı-tanrı bir özelliğe büründürmüş, getirdiği mesajın ayakları da yerden kesilmiştir. Tükürüğü, idrarı şifa olan, göklerde uçarak evren dışına çıkan, kütükle konuşan, parmağıyla ayıikiye yaran, hayvanların ve bitkilerin selamladığı (more…)

Aişe ve Elçimize Atılan İftira

Bir kaç gündür bi kanalda yine Aişe ve Elçimize atılan uydurma iftralardan konuşulduğu ve adı konu olan kişi ve kanala tepkilerden bahsedilir oldu… Bu adamlar bunu dile getiren ilk insanlarda değil son da olmayacak….hem bu tür uyduruk konular müslümanım diyenlerin zaten bilip inandığı şeyler değil mi….bunca asır herkes böyle inanmadı mı…neden kimse kendini kınamadı….neden kimse sorgulamadı….sakallı cübbeli amcalar söyleyince inanılır (more…)

Hz. Muhammed’in Kalbi Fiziksel Olarak mı Temizlendi?

Başta Müslim olmak üzere çeşitli hadis kaynaklarında Hz. Muhammed’in göğsünün yarıldığı ve kalbinin yerinden sökülüp temizlendikten sonra yerine konulduğundan bahsedilir.  Bu literatürde Şakk-ı ya da Şehr-i Sadr olayı olarak bilinir. Olayın çeşitli versiyonu vardır, en yaygın görüşe göre Peygamberimiz 4 yaşındayken, süt kardeşi Abdullah’la oynarken 2 beyaz elbiseli kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Bu iki kişi Abdullah’ın gözleri önünde peygamberimizin göğsünü (more…)

Hak Dinden Haberi Olmayan İnsanların Durumu Ne Olacak? Hepsi Cehenneme mi Gidecekler?

İslam literatüründe hak dinden haberi olmayan insanlar Fetret Ehli olarak bilinirler. Fetret Ehli’nin tamam cehenneme gitmeyecektir. Bu durum Kur’an’da açıkça belirtilmektedir:   “Biz elçi göndermedikçe azab edecek değiliz.” (17-İsra 15)   Ayetten açıkça anlaşılacağı üzere Rabbimiz elçisini göndermediği kavimlere azab etmeyeceğini söylemektedir. Başka bir ayet’i kerime de bu duruma şu şekilde işaret etmektedir:   “ İnkâr edenler bölük bölük cehenneme (more…)