Peygamber Oğlu da Olsan Kurtulamazsın!

Hz.Nuh oğlunu,Hz. İbrahim babasını,Hz. L ut karısını,Hz Muhammed amcalarını kurtarabildi mi? Kuran’da peygamberlerin hayatı anlatılırken bu hayat hikayelerinin masal okur gibi okunmamasını bu hikayelerden  hep ibret,ders alınması gerektiği söylenir .Ve aklı ve mantığıyla ders alarak okuyan  insanlar günümüzde aslında çoğu insanın yanlış anladığı ve uyguladığı hataları görür,bu hataların temel sebebi Kuran’dan uzak bir Allah ve ahıret inancı oluşturmaktan gelir.Bu hatalardan (daha&helliip;)

Kuran’ı Anlayabilmek Adına, Yaptığımız Yanlışlar…

Günümüzde İslam ı, Kur’an ı anlamaya çalışırken, öyle kaynaklardan, bilgilerden istifade ediyoruz ki, hiç sorgulamadan, düşünmeden Kur’an süzgecinden geçirmeden yaşamımıza geçiriyoruz. Ne yazık ki bu yol ve yöntemi, geçmişte de büyük bir çoğunluk böyle yaşamış, bugünde öyle yaşıyor. Bu konuya örnek olması adına, yazdığım yazıma bir kardeşimizin verdiği cevap üzerinde, sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum. (Sen edille-i şeriyye diye bir (daha&helliip;)
Allah’ın İlk Emri: “Oku”

Allah’ın İlk Emri: “Oku”

OKU…   “Yaratan Rab’binin adıyla  OKU.  O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” Alak Suresi 96/1-2 Yüce Allah’ın Peygamberimize  vahyettiği  ilk  Ayet ve ilk emir…  OKU!   Ve Yüce Rab’bim emrediyor! OKU! Anlaman ve  gereğini  yapman için… OKU! “OKU!  İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rab’bin, en büyük kerem sahibidir.” Alak Suresi 96/3-4-5 Yüce Allah,   Kur’an’ı  Kerim’in  ilk vahyedilen  yukarıdaki  5 ayetinde (daha&helliip;)

Tesbih Bir Yaklaşma Eylemidir (1)

Tesbih “Rahman adına hareket etmek”tir. Eğer sen onun adına hareket edersen o da kendi adına hareket eden herşeyi senin adına hareket ettirecektir. Nitekim Rabbini an ki o da seni ansın ve sadece onun adına hareket et, sadece onu tesbih et! Ve sadece yücelt onun adını, sadece onun adını yücelt! Bismillahirrahmanirrahim… İşte Rahman adına hareket etmenin başlangıç noktası budur. Bismillah, “senin (daha&helliip;)

Nefis, Vicdan ve Akıl…

  “Nefis kötü, vicdan iyidir“ “Nefis şeytanın sesi, vicdan Allah’ın sesidir“ gibi düşünceler sadece birer yanılgıdır. Nefis ve vicdan ile söylenmiş birçok söz duymamıza rağmen ikisinin de ne olduğu hakkında kesin bilgilere sahip olamıyoruz. Çünkü üzerinde yeterince düşünmüyoruz. Nefsimiz şeytan sözcüsü gibi görünse de değildir. Nefsani şeyler sadece şeytanın kötüye yönlendirmesinden ibaret değildir. Kimi zaman ihtiyaç, kimi zaman zorunluluktur. Örneğin (daha&helliip;)

Kuran Kıssalarındaki İnce Mesajlar

Birçok insana dinimizin gereklerini öğrenmek için Kuran okuması söylendiğinde, Kuran’da birçok peygamber kıssasının olduğu, bunların hikâye gibi geldiği ve dinin gerekleri hakkında bir şey vermedikleri şikâyeti ile karşı karşıya kalıyoruz. Muhtemelen bunun en büyük sebebi insanların dinin gereklerini sınırlandırmış ve sınıflandırmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Neredeyse namaz, oruç ve hac ve zekât ibadetlerine indirgenmiş bir dini gereklilik anlayışı hâkim. Oysa Kuran ayetleri (daha&helliip;)

Ömer Müslüman Oldu, Peki Ya Biz?

  Ramazanın ilk gününden beri takip ettiğim malum Ömer dizisinin dünkü bölümünde Ömer karakteri, rivayetlerden de bildiğimiz üzere Hz. Peygamberi öldürmek üzere yola çıktı fakat kız kardeşi ve eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince hemen onların evine gitti. Sahne etkileyici, Türkçe dublaj olmasına rağmen. Ömer, korkudan minderin arasına sıkıştırılmış ayet yazılı kağıtları görür alıp okur ve şu tarihi sözü söyler: “Bunu (daha&helliip;)

Kuran Dini İslam

    KURAN ANLAŞILMAZ, SIRLI, ZOR, EKSİK  BİR KİTAP MIDIR? 10/YUNUS, 37 Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı (Allah’ın Levh-i Mahfuz’daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.   47/MUHAMMED, 14 Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına (daha&helliip;)