İsteme Mucizesi

Kuran’ın aydınlığına kavuşmuş beynini  şirkten temizleyip doğru yola girmiş bazı kişiler insanlara kurandan apaçık kanıtlar gösterdiğimiz halde mantıklı ve bilimsel konuştuğumuz halde hala Kuranın tek başına Allah’ın dininin kaynağı olduğunu ve Kuran’da ne varsa sadece buna uyulması gerektiğini insanlara anlatamamaktan şikayetci keza bunu bende sık sık yaşıyorum. Lakin tam da bu noktada yine Kuran’ın bizzat kendisinden  gözden kaçırdığımız bir nokta (more…)

Kuran, Bilim ve Bazı Din Adamları…

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında Kuran mucizeleri hakkında yorumlar yapan bir ilahiyatçıya şahit oldum. Kuran’da bilimsel mucizeler olduğunu savunmanın, yanlış olduğunu iddia ediyordu. Bu görüşünü de çeşitli delillerle savunmaya çalışıyordu. Bunlardan birincisi Kuran’ın bir bilim kitabı olmadığı, Kuran’da bu tip bilimsel mucizeler aramanın yanlış olduğu yönündeydi. Bunu desteklemek için de Kuran’dan hareketle bilim yapılamayacağını, Kuran’ın ve dinin ayrı bilimin ayrı (more…)

Çoğunluğa Uymak…

Kanalizasyon kanallarının birleştirilmesi değil, Tek kaynaktan suyun dağıtılması umudu ile. İnsan başı boş değildir. Yaratıldığı andan itibaren bir takım kelimelerle Rabbi tarafından bilgilendirilmiştir. Ancak zamanla bu bilgiler yine kendisine emanet edilen insanlar tarafından yozlaştırılarak ya da gündemden düşürülerek tahrifata gidilmiştir. Bu yüzdendir ki Allah’ın her defasında peygamber seçerek insanlara hitap edişi bu yanlışlıkların tekrar düzeltilmesi içindir. İnsan hiçbir zaman başı (more…)

Tesbih Bir Yaklaşma Eylemidir (2)

Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık elli ayette tesbih kelimesi geçer. Bu ayetlerle ilgili yaptığım bir tasnifi burada aktarmak isitiyorum: “Allah’ın tesbih edilmesi” Kur’an’da beş kategoriye ayrılıyor, bunlar: 1)      Meleklerin Allah’ı tesbihi (msl: 2:30, 13:13, 39:75) 2)      İnsanların Allah’ı tesbihe davet edilmesi (“Rabbini an!”vb formda, msl: 19:11, 20:33, 25:58, 30:17, 87:1, 110:3 vb) 3)      Gökdekilerin ve yerdekilerin Allah’ı tesbih etmesi: (msl:  57:1, 59:1, (more…)

“Allahu Ekber” Diye Bağırarak Müslüman Müslüman’a Saldırıyor

Müslüman ülkeleri ile ilgili haberler, özellikle de son zamanlarda, şiddet, savaş, çatışma ve ölüm içermekte. Televizyonları açtığımızda sık sık “Allahu Ekber” nidaları ile bağıran, eli silahlı, yüzünde kin ifadesi  ile sağa sola koşturan insanları görmek bir Müslüman olarak beni hem üzüyor hem de utandırıyor. Eminin bu duygularımı bir çok Müslüman da paylaşıyordur. Oysa Bismillahirrahmanirrahim, yani “Merhametli  ve Şefkatli  olan Allah’ın (more…)

Üç Günlük Bayram, Üç Günlük Ömrümüzü Hatırlatır…

Jet gibi bir bayram daha geçirdik. Hangi ara geldi, geçti, gitti, bitti, anlayamadık. Hazırlıklara çok önceden başlamıştık oysa. Yeni kıyafetler, ayakkabılar almıştık. Bayramın kaçıncı günü nereye gideceğimizi, üstümüze başımıza ne giyeceğimizi, evimize gelenlere ne ikram edeceğimizi, hepsini hesaplamıştık. Yılda bir iki kere olan bir şeydi bu. Çok güzel geçmesi lazımdı. Ayrıca oruç tutmuştuk, hak etmiştik biraz dinlenceyi, eğlenceyi. Fakat öyle (more…)

Hicret Asla Bir Kaçış değildir…

  Hicret asla bir kaçış değildir. Hicret, sana ait olanın yeniden ele geçirilmesi için çıktığın yoldur. Hicret; yani doğduğunuz, büyüdüğünüz, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, çayırlarında özgürce dolaştığınız, ırmaklarında yüzdüğünüz, bahçelerinde meyveler yediğiniz, göklerinde uçurtmalar uçurduğunuz, yağmurlarında ıslandığınız, çamurunda oynadığınız, kısaca hayata gözünüzü açtığınız iyisiyle kötüsüyle bir hatırası olan yerden isteyerek ya da istemeyerek ayrılmanız demektir. Bu ayrılık sadece maddi/bedeni bir (more…)

Hakiki Bayramımız

Bugün açlık, yoksulluk, parasızlık en önemli sorunların başında geliyor. Yönetimdeki ve ekonomideki aksaklıklar, savaşlar, baskıcı yönetimler insanların yoksulluk çekmelerine neden oluyor.   Bütün bunlar yaşanırken, Müslümanların bir araya gelmemeleri, dahası bunu istememeleri ne büyük yanılgıdır!  Aralarında mezhep, görüş ve uygulama anlamında çeşitli farklılıklar olsa da bu,   “…birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. (Hucurat Suresi,13)   ayetiyle (more…)