İsim Koyma Kabiliyeti…

Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzereölümü ve hayatı yaratan O’dur. Azîz’dir O, Gafûr’dur. (Mülk-2) De ki: ‘Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi. De ki: ‘Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir (daha&helliip;)

İfrat ve Tefrit…

  İfrat ve tefrit… Bu iki kavram etrafında şekillenen algılar/ hayatlar…  İfrat ve tefritin özünde yatan sebebi düşününce kendimce anladım ki “Onda olmasın bende olsun”,” Onun olmasın benim olsun.” Hatta hepsi benim olsun!” Sahiplenme- biriktirme duygusu bizi hep oyalamış durmuş… İnsan kendisini müstağni görünce azar. (Alak-6-7) Hepimizin malumu , İnsan kendini Tanrı/Tanrısal görünce hepten azar da azar…. “Tanrısal öz bende (daha&helliip;)

Asık Suratlı Melek

Zanlarından Guslettin mi? Deden çok iyi bir müslümandı. Beş vakit namazını camide cemaatle kılar, sabah namazlarından sonra eve döner Kuran okurdu. Arapça bilmezdi ama olsun! Çok kere hatmetmişti kitabı! Büyükannen de çok iyi bir müslümandı. Okuma yazması yoktu ama namazını hiç aksatmaz, orucunu layıkıyla tutar, altı günleri, üç ayları hep oruçlarıyla süslerdi. Her yatsıdan sonra doksan dokuzluk tesbihiyle on tekrar (daha&helliip;)

Ahiret İçin Hazırlık Yapıyor muyuz?

İnsanlar arasında ölüm hakkındaki genel kanı, ‘yok oluş’ veya ‘son’ dur. Oysaki ölüm, tam aksine, insanın ebedi hayatının başlangıcıdır. Yok olacak olan, sadece insanın bedenidir, ruhu sonsuza kadar yaşayacaktır. Bedenimiz sadece bu dünya için yaratılmıştır. Ahirette yepyeni bir yaratılışla yaratılacağımızı Allah, Kur’an’da bildirmektedir. Ama imtihanın bir gereği olarak yeryüzü üzerindeki tüm canlılar ölümlüdür. Allah dünyanın bağlanılacak bir yer olmadığını anlamamız (daha&helliip;)

Adaleti Sağlarken…

Yaşamımızın rehberi olan Kuran, bizlere her alanda yol göstermektedir. Bu alanlardan biri de hukuktur. Hukuk, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki veya birbirleriyle olan ilişkileri düzenleyen bir alandır. Kuran’da miras, hırsızlık, adam öldürme gibi pek çok konuda hükümler yer almaktadır. Ben bu ve benzeri konularda yer alan ayetleri açıklamaktan ziyade Kuran’ın adalet konusundaki hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Her konuda detaylı bir açıklama (daha&helliip;)

Susmak İstedim Susamadım…

Toplum kin içinde kana doğru kulaç atıyor… Ne kadar kendimi tutmaya çalışsam da olmuyor, olamıyor. Doğduğum, büyüdüğüm, ekmek parası kazandığım ve yaşadığım ülkemin birbirine hizip olanlar tarafından el birliği verilmişçesine nereye doğru götürülmeye çalışıldığını gördükçe susmaktan utanıyorum. Belki bir ya da birkaç kişiyi kendimce, kendi aklım erdiğince uyarabilirim diye şu yazıyı kaleme alıyorum. Artık ne derseniz deyin, çünkü bu ülkede (daha&helliip;)

Kuran-ı Kerim ve Arkeoloji : Beni İsrail

  BENİ İSRAİL. Kuran’da defalarca adı geçen, adı hep zulüm,kan ve azgınlıklarla anılan bu kavim kimdir? Nedir bu kavmi bu kadar özel yapan ? İnsan, Kuran’da bu kavmin anlatıldığı bölümleri okurken sanki hep aynı insanlara hitap ediyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Acaba hep aynı insanlar mı? Sadece bahsi geçen küçük bir grup mu ? Bu kavme eğer tarih penceresinden bakarsak (daha&helliip;)

En Büyük Zulüm: Şirk – 1

Hani Lokman oğluna -öğüt vererek- demişti ki; “Ey oğlum, Allah’a şirk koşma. Şüphesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.” (Lokman Suresi, 13) Daha önce de bazı yazılarımda belirttiğim gibi evrenin en değerli bilgisi Allah’ın varlığıdır. Allah –onun varlığı- kainatı aydınlatan bir nurdur. Allah’ın olmadığı düşünülen bir evren tamamen karanlığa, anlamsızlığa, abesiyete, hiçliğe, zulme, kaosa gömülür. Onun olmadığı bir evrende hayatın bir anlamı (daha&helliip;)