About the Author
Author

metinlone

Hurafeler, Masallar ve Gerçek Din-3

Yazıma kaldığım yerden “hurafeler” konusundan devam edelim. Her ne kadar bu yazımın konusu hurafeler ise de bu saçma sapan, batıl, akla zarar ve alem-i islamı ve insaniyeti perişan eden uydurmaları ve hurafeleri burada teker teker sayıp dökmeyeceğim. Bunun yerine bu hurafelerin ortaya çıkış nedenlerini irdeleyerek bunların kökünü kazıyacak birkaç prensipten bahs etmek istiyorum. Hurafelerin ortaya çıkma ve devam etme sebebi (daha&helliip;)

HURAFELER, MASALLAR VE GERÇEK DİN-2

HURAFELER, MASALLAR VE GERÇEK DİN-2 Gerçek dinin/İslamın en temel mesajı Adem’den bu yana “tevhid”dir. Ve bu mesajın en parlak şekilde ortaya konduğu kitap Kur’an’dır. Yani özetle kâinatın istisnasız tüm hâkimiyetinin tek ve bir olan Allah’a ait olması… Peki, tevhid neden bu kadar önemli? Yeryüzünde barışın ve adaletin sağlanması iyiliğin hakim olabilmesi ancak bozulmamış din anlayışı ve tevhid inancın ile mümkün (daha&helliip;)

Hurafeler, Masallar ve Gerçek Din -1

İnanç ve inançsızlık fikri kendisine evrendeki en değerli hediyelerin başında yer alan “akıl” nimeti verilen ilk insanlardan günümüze kadar iki akım olarak süregelmiştir. Bu iki akımın yanı sıra inananlar ya da inandığını söyleyenler içinde de en genel tasnifiyle din ile ilgili olarak iki anlayış sürekli var olmuştur. Bunlardan biri kendisine verilen akıl nimetine ihanet etmekten türeyen ve hurafelerden, masallardan ve insanların uydurmalarından (daha&helliip;)

Kur’an ve Şiddet – 5

Bu yazımızın konusu “Kur’an insan ilişkilerinde ve toplumsal hayatta zulme ve şiddete dayalı bir anlayışı önermekte midir?” sorusuna cevap mahiyetinde olacak. Kur’an her halukarda adaleti emreder Aşağıdaki ayetler için yoruma gerek yoktur. Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî’dir, çok (daha&helliip;)

Kur’an ve Şiddet-4

Kur’an da Savaş konusu Kuran’ın belki de en çok suistimal edilen ayetleri savaş ile ilgili olanlardır.  Bu ayetleri Müslüman olmayanlar Kur’an’ın şiddet içeren bir kitap olduğu konusunda delil olarak kullanırken tarihte dini kullanarak bir takım siyasi kazanımlar elde etmek isteyen bazı Müslümanlar da yine bu ayetleri su istimal ederek pek çok savaş ve zulme kapı aralamışlardır. Her halükarda savaş yok (daha&helliip;)

Kuran ve Şiddet – 3

KUR’AN VE ŞİDDET -3 Yazımıza kaldığımız yerden ikinci sorumuzdan devam edelim. Kur’an şiddeti bir yöntem olarak benimsemekte kullanmayı teşvik etmekte midir? Daha önce de belirttiğim gibi bu soruya yanıt ararken de sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla Kur’an’ı ele almaya çalışacağım. Buradaki asıl amaç Kur’an’ın temelde insanlara tebliğ açısından nasıl bir yöntemi benimsediği, önerdiği, uygun gördüğü ya da esas aldığıdır. Aşağıdaki (daha&helliip;)

Kuran ve Şiddet – 2

KURAN VE ŞİDDET-2 Bir önceki yazımda Kur’an ve şiddet arasındaki ilişkiye dair kısa bir giriş yapmış ve Kur’an’ın kesinlikle şiddeti bir yöntem ve metot olarak benimsemediğini, onaylamadığını, övmediğini bilakis toplumlarda şiddete maruz kalmış ve azgınlıkları ve taşkınlıkları ile fertleri ya da zümreleri zulme maruz bırakan zalimleri bu zulümlerinden vazgeçirmeye çalıştığını ve bunun için zalimlere karşı onların yaptıkları zulümlerine bedel olarak (daha&helliip;)

Ku’ran ve Şiddet – 1

Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri şüphesiz bireysel veya toplumsal şiddet sorunudur. Şiddet, baskı, zorlama, zulüm, gasp gibi kavramlar insan onurunu ayaklar altına alan ve insanlığa karşı işlenmiş olan en büyük suçlardandır. Maalesef islamın karşı karşıya kaldığı en büyük suçlamalardan biri eskiden beri süregelen ve günümüzde zirve noktasına ulaşan “islamın şiddet yanlısı/şiddete dayalı bir din olduğu” iddiasıdır. Bu iddia günümüzde (daha&helliip;)