About the Author
Author

metinlone

ATEİZM YANILGISI-6

  KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÜZERİNE-1 Kökü çok derin, anlaşılması zor, daha çok duyguları ilgilendirdiğinden kabul edilmesi teslimiyete bağlı ince bir mesele… Ateizmin teizme karşı kullandığı en önemli argümanlardan biri “evrendeki kötülük problemi” argümanıdır. Bu konu sadece ateistlerin değil bazı teistlerin de zaman zaman akıllarına takılan ve izah etmekte zorlandıkları bir konudur. Konunun zorluğu yaratılışın amacı ve gizemi, kader, ceza-mükafat, cennet/cehennem, sorumluluk, (daha&helliip;)

ATEİZM YANILGISI-5

  Ateizmin belki de en önemli yanılgısı dinin bilimle çatışma halinde olduğunu iddia etmesidir. Üzülerek söylemeliyim ki bu yanılgıya teist dünya görüşüne sahip bazı kesimlerin düştükleri de olmuştur. Oysa– islamın tarif ettiği- Allah inancı ve bilimle, yani diğer bir deyişle din ve bilim arasında herhangi bir çatışma söz konusu olmadığı gibi aksine -buraya kadar yazdıklarımı okuyanların da rahatlıkla göreceği gibi (daha&helliip;)

ATEİZM YANILGISI-4

  ATEİZM YANILGISI-4 Daha önceki yazılarımda kaldığım yerden başlayarak Allah’ın varlığına işaret eden delilleri incelemeye devam edelim. Entropi Yasası ve Yaratılış Termodinamiğin İkinci Kanunu ya da diğer adıyla Entropi Kanunu, doğruluğu teorik ve deneysel olarak kesin biçimde kanıtlanmış bir kanundur. Öyle ki yüzyılımızın en büyük bilim adamı kabul edilen Albert Einstein, bu kanunu “bütün bilimlerin birinci kanunu” olarak tanımlamıştır. Bu (daha&helliip;)

ATEİZM YANILGISI-3

  Önceki iki yazımı okuyan okuyucularım da rahatlıkla göreceklerdir ki evreni/kâinatı belli bir amaç doğrultusunda, ortak bir gayeye yönelik, ilkesel bir birlikle, bilinçli ve tutarlı bir şekilde var eden bir Allah’ın varlığına sayılamayacak kadar çok işaret varken bunun tersi olan “Allah’ın olmadığı” fikrine işaret eden hiçbir kanıt, bilimsel veri, mantıklı ve tutarlı bilgi yoktur. İnançsızların sard ettikleri fikirlerin ana çatısı (daha&helliip;)

ATEİZM YANILGISI-2

Bir önceki yazımızda özetle ateizmin hiçbir kanıtı olmayan ve evreni tesadüflere, tabiata veyahut doğal şartlara mal eden bir “şirk inancı” olduğundan bahsetmiş, evrende Allah’ın varlığına dair sayısız delillere özet halinde işaret etmeye çalışmıştık. Önceki yazımızda kısaca; Son bilimsel gelişmelerin yaratıcıya işaret etmesi, Evrenin bir başlangıcının olduğunun bilimsel olarak kabul görmesinin materyalist düşünceyi yıkması, Evrenin her yanında aynı işleyen ilkesel bir (daha&helliip;)

ATEİZM YANILGISI-1

ATEİZM YANILGISI-1 “Ateizm ya da tanrıtanımazlık, tanrıya ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve var olan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımı” olarak tanımlanır. Evreni yaratan bir tanrının olduğu her ne kadar matematiksel formüllerle red edilemeyecek derecede ispatlanamamışsa da bunun tersi de yani bir tanrının olmadığı da ispatlanmış bilimsel bir bilgi değildir. Kaldı ki bilimin (daha&helliip;)

ATEİZM VE DİN

  Şu bir gerçektir ki insanın var edilmesiyle birlikte yeryüzünde iki akım/ iki fikir oluşmuş ve bu iki akım ilk insanlardan bu yana iki nehir olarak aka gelmiştir. Bu nehirlerden biri iman/inanç nehri, diğeri ise inançsızlık yani günümüz tabiriyle ateizmdir. Bu akımlardan biri kainatı anlamlandırarak aydınlatan ve var olan her şeyi anlamlı kılan bir manevi bir ışık, bir nur olan (daha&helliip;)