About the Author
Author

petekx

Allah’ı Anmak Ne Demektir? Oturup Bir Köşede Zikir Çekmek midir?

Allah’ı Anmak Ne Demektir? Oturup Bir Köşede Zikir Çekmek midir?

Allah’ı anmayı doğru mu anlıyoruz?Allah’ı anmak dediğimizde, aklımıza hemen “Allah, Allah, Allah…” yada “El- Alim, El- Kebir…”diye tesbih çekmek geliyor. Gerçekten doğru mu yapıyoruz? İrdeleyelim istedim. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki, Allah anlamsız şeyleri emretmez ve insana aklını kullanmasını emreder. Bir kelimeyi tekrar tekrar söylemek kime ne katabilir? Hele ki, Allah’ın Arapça sıfatlarını anlamada söylemenin ne gibi bir mantığı olabilir? (more…)
Hak Din 4 Tanedir Uydurması – Tüm Peygamberler Müslümandı –

Hak Din 4 Tanedir Uydurması – Tüm Peygamberler Müslümandı –

  İbrahim Peygamber ve Diğer Peygamberler Müslümandı. Yahudi veya Hristiyan Değildi. İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi. (3 Ali İmran 67) Yoksa siz, “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi (more…)
Yasin Okumak

Yasin Okumak

Ölülere Yasin okumak,  bir gelenektir, din değildir.  Bununla birlikte buradaki mantık ve sonuç asla Kuranla uymamaktadır. Çünkü, 1-Kitap, dirilere gelmiştir, ölülere değil. Siz hiç anayasayı ölülere okuyor musunuz?  Peki, roman okuyor musunuz onlara? Peki, ahlak öğretiyor musunuz?  Peki bunları hele hele hiç anlamadığınız bir dilde mi yapıyorsunuz? 2- Çoğunluğunun Arapça bilmediği bir toplumda, bilinmeyen bir dilden bir yazı okunmasının ne (more…)
Kuran’da Haram-Helal Konusu

Kuran’da Haram-Helal Konusu

Haram Kılınanlar Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (2 bakara 173)   De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o (more…)
Doğru Yanlış Dengesi

Doğru Yanlış Dengesi

Kişi, verimli toprak gibidir;  doğru tohum ekilip  bakımı yapılmazsa,  yerine dikenler bitecektir, boş kalmayacaktır… Dengeyi sağlayamayan insan, bir yerde havadayken, diğer yerde toprakta olmaya mahkumdur. Bir kişi doğru yerde doğru tepki veremiyorsa, yanlış yerde yanlış tepki veriyor demektir. Bir kişi doğru yerde, doğru kişilere, doğru konuşamıyorsa;  yanlış yerde, yanlış kişilere ,yanlış konuşuyor demektir. Bir kişi, doğru kişilere güvenmiyorsa, yanlış kişilere (more…)
Şirk/Allaha İftira Neden En Büyük Zulümdür?

Şirk/Allaha İftira Neden En Büyük Zulümdür?

Şirk, Allaha iftiradır.   Bir kişiye iftira atınca, iftira atılan kişi zarar görür. Ancak söz konusu Allah olunca, zarar gören İftira atanlar ve ona uyanlar olur. Bir kişiye atılabilecek iftiraların bir sınırı vardır ve bir akıl ölçüsü vardır. Söz konusu Allah olunca, insanlar mantık ölçülerini ve delilleri bir kenara bırakıp, akıllarını başkalarına emanet edebiliyorlar.   Mesela bir kralı düşünün. Vergiler (more…)
Peygamberimizi Rüyada Görmek

Peygamberimizi Rüyada Görmek

“Peygamberi Rüyada  Görmek, Gerçekten Görmek Gibidir” uydurma hadisi (sözü) neye hizmet eder? Bir sözü Peygamber söyledi derler. Peygambere ait olduğu iddia edilen her sözün  Peygambere yani Allaha ait olduğunu söylerler. Sonucunda hadis kitaplarında yazan her söze inanmak gerektiğini söylerler. Sonra, bir hadis uydururlar; “Kim beni rüyasında görürse, gerçekten görmüş gibidir, çünkü şeytan benim suretime giremez.”  Sonra, bir gün Peygamberi rüyalarında (more…)
Gelenekçiler ve “Kuran aslında uydurmadır” Diyenlerin Benzerlikleri

Gelenekçiler ve “Kuran aslında uydurmadır” Diyenlerin Benzerlikleri

Kuranın bir kısım ayetlerinin geçersiz olduğu, yada Kuranın bir kısmını Peygamberin yazdığı iddialarının çıkış noktası, Kuran+ birsürü şeyi kabul edenlerin yanlışlarına bir tepki olarak başlamıştır. Kuran+ diyenlerin  azımsanmayacak bir kısmı, tasavvufçudur yada destekler. Tasavvuf,  her şeyin özüne inilmesi gerektiği söyler ve bu uğurda  yasak ve serbesti alanlarını katıp karıştırır. Sonunda ortada bir ahlak veya ahlak ölçütü de kalmaz olur. Okullarda (more…)