About the Author
Author

servisoglu

Allah, Evren, İnsan…

Şanı yüce Rabbimiz Kuranda evrenle ilgili sahneleri  anlatır .Bu sahneler de  Allahın azemeti,kudreti ,egemenliğinin sınırsızlığı , sanatının inceliğini , varlık alemini kuşatması anlatılır.  Bu durum Allahın varlığının ve var olma gerekliliğinin ifadesidir. . (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir. (2/117) Var olmak için  hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı( Samed) nın (more…)

Bahçe Sahipleri – Şirket Sahipleri…

Kazanma ve tüketme hırsı insanı zıvanadan çıkarır.Hani Rabbimiz anlatır ya 68/KALEM suresinde bahçe sahiplerini.Mülkü yalnız kendinin sananlar evreni kendileri idare ettiklerini düşünenler gözlerinin karardığını fark etmeyenler.Ve Rablerinin kendilerine emanet olarak verdiğini unutanlar ve kendilerinin dahi emanet/emin olduğunu unutanlar KISSA YI inceleyelim 68/17- Gerçek şu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara da bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (more…)

Takva-Fucur Arasında İnsan…

İnsan yeryüzü sınavında çeşitli potansiyellerle donatılmıştır.Bu donanımı kullanıp kullanma onun geleceğini tayin etmede önemlidir FUCUR :Sorumsuzluk/Ahlaki Zaafiyet/ Kötülük yapma potansiyeli olarak tanımlanabilir. Yaşadığımız dünyanın bozguncu sistemi aslında bilerek veya bilmeyerek insanın bu özelliğin den yararlanarak yeryüzünü fesada uğratılmaktadır.Ekonomiden siyasete kültürden sanata kadar adeta fucuru artırmak için olağan üstü çalışma yapılmakta ve bu durum meşruiyet kazanmış durumdadır.İşin daha kötüsü Fucur bir (more…)

KURAN KORUNDU DA DİĞER VAHİYLER KORUNMADI MI?

Çok yaygın bir öngörü olarak Kuranın korunduğu (15/9), ama diğer  peygamberlere gelen vahiylerin korunmadığı, değiştirildiği  ve bizim  kitabımızın evrensel diğer kitapların bölgesel/kavimsel  olduğu gibi  bir düşünce  yaygınlaşmıştır. Gerçek böyle midir? Acaba  Rabbimiz bize kıyak çekti de  diğer ümmet ve toplumları mahrum mu  bıraktı? İnceleyelim. Öncelikle bütün peygamberlere gelen öğreti  ortaktır. Rabbimizin mutlak doğruları  vardır. İnsan fıtratına ilişkin yer  yüzünde adil (more…)

Tevhid Ateşi Hacc

Yaralı gönüllerin tutuşturulan bir inkılap ateşi de hacc dır. Haccı bir kez daha inceleyelim. Hacc nedir niçin yapılır, acaba sadece bir gezimi midir? Başka anlamları var mıdır? Hacc bir tevhid eylemidir. Aynı zamanda insanın yüreğine, benliğine yaptığı yolculuktur. Bu zaman üstü yolculuk sembollerle (şe’air’) İŞARET lerle  doludur. Hacc bir arınma, bir sözleşmedir. Hacc’ın ritüelleriyle, sembollerini doğru anlamak önemlidir. Bu yolculukta (more…)

Kurban Olma

Kurban eylemi insanlık tarıhı kadar eski bir ibadet şeklidir ,Kurban Allaha yaklaşma eylemidir. Kuranda kurban hayvan kesmek değil aynı zamanda Allaha yaklaşmak için yapılan bazı eylemlere de verilen addır.   Rabbimiz bildiğimiz kadarı ile mesaj gönderdiği bütün toplumlara kurban kesmeyi haber vermiştir.bazı toplumlarda zaman içinde bu durum şirke dönüştürülmüştür.Ancak kurban şekilsel bir eylemin ardındaki gerçeği görmek gereklidir.   Hacc 34 (more…)

Kader Gecesi

  Kadir gecesi aynı zamanda kader gecesidir zira   Kadir gecesi denen  olgu  aslında  vahiy insan buluşmasının adıdır.Aynı zaman da bu olay belli bir zamana has bir olgu  değildir ve süreklilik ifade eder (  تتنزّل – tetenezzelü’) yani bir kez inmiş bitmiş bir şey değildir.Yani geçmiş bir zaman diliminin kutlaması değildir.Hatta  totocuların piyangocuların beklediği bir kez yakalayıp cenneti garanti ettiği (more…)

Hiranız Nerede?

Alemlerin Rabbi kainatın bir fıtrat üzere yarattı 30/30  aynı zamanda insana da  ve kendini unutmayan insan fıtratı gereği hakikatin peşine düştü, aradı, sordu ,soruşturdu ve hep bir arayış içinde oldu zira yaratılış bir arayıştı . Hz İbrahim’in  ayı yıldızı güneşi örnek vermesi bir arayış öğretisidir. Hz Musa’nın yolculuğu hep birer arayıştı. İnsanın arayışı hiç bitmedi bitmemiştir bazıları  bu arayışın yönünü (more…)