EVRİM, YARADILIŞA ve KURAN’A AYKIRI MI? Adem, ilk insan mı?

EVRİM, YARADILIŞA ve KURAN’A AYKIRI MI? Adem, ilk insan mı?

Dünya genelinde ”EVRİM” denildiğinde ilk akla gelen, Darwin teorisi olan biyolojik EVRİM’DİR, Biyolojik evrimi savunan Darwin’ci akımların yaygın görüşü, tesadüf olarak var olan doğanın, tesadüf olarak başlayan canlı gruplarının özelliklerinde kuşaklar boyunca meydana gelen evrimsel değişimler ile şekillenmiştir. Hayvanlar, bitkiler ve Dünya’daki diğer tüm canlıların kökeni, ortak atalardan geldiği görüşü kabul edilir. İnsanların atası maymunlar olduğu ve diğer tüm plasentalı (daha&helliip;)
Evrim Teorisi Tanrı’nın Varlığıyla Çelişir Mi?

Evrim Teorisi Tanrı’nın Varlığıyla Çelişir Mi?

“… Yaratıcı’nın özünü üflemiş olduğu hayatı bu şekilde anlayan; hayatın böylesine basit bir başlangıçtan, en güzel ve en olağanüstü biçimlerin türemiş ve türemekte olduğunu kavrayan bu yaşam görüşünde gerçekten yücelik vardır” Yukarıdaki satırların, Evrim Teorisinin kurucusu Charles Darwin’e ait olduğunu ve bu ifadelerin biyoloji tarihinin en önemli eseri olarak kabul edilen Türlerin Kökeni’nin 1860 ve sonrası baskılarının kapanış cümlesinde yer (daha&helliip;)
Yeni Ateizm – Ahlakın kökeni; Evrim

Yeni Ateizm – Ahlakın kökeni; Evrim

Yeni Ateistler arasında Ahlakın evrimsel biyolojiyle temellendirilebileceği görüşü son derece hakim bir görüştür. Bu görüşe göre biz ahlaki önermeleri bizzat doğadan yapmış olduğumuz gözlemlerden çıkarsayarak ya da bizatihi doğayı taklit ederek elde edebiliriz. Mesela “Akraba evliliği kötüdür.” önermesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl? Akraba evliliklerinden oluşan bireylerde sakatlık, normal evlilikten doğan bireylere nazaran çok daha sık rastlanan bir olgudur. Gelecek nesillerin (daha&helliip;)