Zikir – Enbiya Suresi 7. Ayet (ACTT)

Zikir – Enbiya Suresi 7. Ayet (ACTT)

Ayet cımbızlama ve tahrifat tekniğinin kullanıldığı başka bir ayet ise Enbiya suresi 7. ayetidir.

“Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun.”

Bu ayetin, “Zikir ehline sorun” kısmında “zikir” kelimesiyle ilgili bir tahrif söz konusudur. Zikir kelimesinden hareketle ellerinde zikirmatikler ile 99’luk boncuk olan, halvete/uzlete çekilip toplumun sorunlarından habersiz yaşayan ve toplumun dinamiklerine bigane kalan kişilerin kastedildiği sanılmaktadır. Böylelikle bu tür kişiler Allah’ın evliyası ünvanı alarak toplum içinde itibarlı bir yer edinecek ve dinsel bir sınıf yaratıp kendi ağlarına düşürdüğü mazlumları maddi ve manevi yönden sömüreceklerdir.

İnsanların din konusunda bilgisiz ve yetersiz olmaları, dinde sınıfsal yapı kuranların ekmeğine yağ sürmekte ve din sahasında rahat bir şekilde at oynatmalarını sağlamaktadır. Her işte akıllarını çok iyi işleten insanlar, nedense din konusunda azda olsa bir çaba içine girmemeleri gerçekten çok düşündürücüdür. “Muz saati”, “cennet vaadiyle müritlerle cinsel ilişki” gibi sapıkça hareketler, insanların din konusundaki bilgisizlik ve yetersizlikleri sebebiyledir. Şimdi konuyu dağıtmadan Ayet cımbızlama ve tahrif teknikleri kullanılarak tahrif edilen zikir kelimesinin kuranda hangi anlamlarda kullanıldığını görelim:

“İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir’den okuduğumuzdur.
(Ali İmran suresi, 58)”,

“Şüphe yok o zikri(Kitabı) biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza da edeceğiz.
(Hicr suresi, 9)”

“Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!”
(Hicr suresi, 6)”

 

Bu ayetler açık bir şekilde Zikrin; “hatırlatma, anma, kitap, öğüt” olduğunu göstermektedir. Enbiya suresi 7. ayetindeki “zikir ehline sorun” emir ve tavsiyesi kendilerine kitap verilmiş olanlar olduğu gün gibi ortadadır.

Muhittin BOZKURT


About the Author
Author

wejedar

Comments (2)
  • Avatar

    Nagehan Su Jan 30 2012 - 22:43 Reply

    Ayrıca (ACTT) için başka örnekte Ahzab suresinde ki 21. ayettir(33:21) ”Andolsun, Allah resulünde sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.” ayetide çok çarpıtılır,gelenekselciler tarafından…Ayette böyle denilmesinin nedeni ayet içinde de görüldüğü gibi Resul’ün dünyevi arzulara bağlı değil de Allah’ı ve ahireti tercih ettiği için örnek alın denir ve bizi iğreti dünya hayatına saplanmamamız Resul örneğiyle anlatılır…Ne yazık ki geleneksel zihniyet ayeti bağlamından alarak Hz.Peygamber’in kişisel davranışlarını, giyeceğini, yiyeceğini, diş fırçasını, sakalını, yürüyüşünü, yatışını hatta tuvalet ihtiyacını bile abartarak(sol ayak vb.) şekli bir amaçla ve ayetle hiç alakasız bir şekilde taklit etmeyi marifet sayanlar, ortaçağda yaşayan Arap, Yahudi ve Bizans örf ve adetlerini Allah’ın dini diye halka sunmuşlardır.Bugünde sünnet adı altında ki Peygamberin davranışları Kur’an’ın hayata uyarlamasından başka bir şey değildir anlamında değil ne yazık ki şekli taklit ve uydurma rivayetleri yamayarak iftiralarla dini yozlaştırmışlardır, din adına hüküm koyma için ve sadece Hz.Muhammed’in değil başka elçilerinde örnek sunulması için Bkz. 42:21; 60:4.

  • Avatar

    wejedar Jan 31 2012 - 22:31 Reply

    katkınız için teşekkür ederim nagehan hanım… bu yazı dizisi içinde sizin de belirttiğiniz gibi resule uyun ayetlerini resulü taklit edin mantığı içinde değerlendirildiğini de yazdım, inş. zamanı gelince o bölümü de yayımlayacağım…

Leave a reply

Name (required)

Website