Hikmet Dolu Kuran’a And Olsun!(36/2) (ACTT)*

Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri kullanılarak anlamı tahrif edilen kavramlardan biri de “hikmet”tir. Hikmet kelimesi, ehli sünnet alimleri tarafından Muhammed Peygamberin hadisi/sünneti olarak algılanmış, dinde hüküm ifade etmeyen bu hadisler, Allah’tan vahiy yoluyla gelen ayetler gibi değerlendirilmiş, hadislerle Kur’an’ın bazı ayetleri nesh edilmiştir(yürürlükten kaldırma). Hikmet konusunda bu kadar çok yanılgıya düşülmesinin sebebi, “Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her (more…)

Neden İSLAM Ülkeleri Gelişmiyor Diye Soran kardeşlerime

Neden İSLAM Ülkeleri Gelişmiyor ve Neden Kur’anda Teknolojik Gelişimi Sağlayacak Ayetler Yoktur Diye Soran kardeşlerime BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Bugün Teknoloji olarak insan çok ileride bunu kabul ediyorum ve Kur’ana uymak belki bugünkü gibi bir gelişim göstermemize engeldir, bunu da kabul edebilirim. Ama şunu unutmamalıyız ve de bilmeliyiz ki Kur’an yada daha genel ifade ile vahiy insanın teknolojik olarak gelişip dünyayı kendi cinsine (more…)