Kuran’da Kabir Azabı Yoktur…

Öldükten sonra insana ne olacağı konusu üzerinde çokça düşünülen ve maalesef Kurani olmayan tasvirler ve açıklamalardan dolayı aslında bir yandan düşünürken bir yandan da korkulan bir konudur. Korkularımız camilerde din görevlilerinin, okullarda din öğretmenlerinin ve sözde âlim-ulema diye bilinen kişilerin anlattıkları, münker-nekir adlı sorgu meleklerinin kabirdeyken yanımıza gelmeleri ile başlar. Ve sonra Kuran’da hiçbir yerde geçmeyen, tamamen uydurma hadislere dayanan türlü işkencelerle dolu kabir azabıyla devam eder.

 

Kaymış olarak gözleri, çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir,
çıvgın mı çıvgın. Kamer Suresi 7

 

Sûra üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın
gidiyorlar. Yasin Suresi 51

 

Kuran’da daha birçok ayette kabirlerden bahsedilmekte ve bunların hiçbirinde kabir azabı gibi bir ifade yer almamaktadır. Yukarıdaki ayetlerde insanların kabirlerden nasıl kalkacağı bile belirtilirken, eğer kabir azabı olsaydı Allah bunu öğüt, hatırlatıcı ve rehber olarak gönderdiği yüce kitabında belirtmez miydi? Kur’an ayetlerinden bir hüküm çıkarmak için örneğin kabir azabı konusunda şu şekilde net ve açık ifadelerin yer alması gerekir. “onlar kabirlerinde azap görürler” “kabirlerde azap vardır” vs. Ancak 10’dan fazla ayette kabirler ile ilgili ifadeler kullanılmasına rağmen kabirle ilgili bir azaptan bahsedilmemektedir.

 

Diriler de eşit olmaz, ölüler de. Allah dilediğine/dileyene işittirir. Ama sen, kabirlerdekilere işittiremezsin! Fatır Suresi 22

 

Ayrıca Allah Fatır Suresi 22. ayetinde kabirdekilere işittiremezsin dediği halde “Ölü mezarda oturur. Kendisini defnedip dağılanların ayak şamatasını bile duyar.” şeklindeki uydurma bir hadise inanmak ve Allah’ın dediğine tamamen zıt bir söylemi Peygamberimize atfetmek gibi bir yanlışa ancak Kuran’dan uzaklaşmakla düşülebilir.

Zamanın izafiliği geçtiğimiz yüzyıllarda fark edilmiş bir gerçekliktir. Bunu bilmeyen kişiler öldükten sonra ruhların nerede beklediğini anlayamamış ve kötülerin kabirde azap gördüğü iyilerin ise mükâfatlandırıldığı inancını uydurmuşlardır. Oysaki kıyamet kopmadan din günü yani hesap günü gerçekleşmeyeceği için hesaba çekilmeden insanların azap ya da mükâfat görmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte Yasin Suresinde:

 

51. Sûra üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar.

52. Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahman’ın vaat ettiği işte bu! Peygamberler doğru söylemişler.”

 

Şeklinde buyurulmakta ve kabirdeyken ruhların hiçbir şeyden habersiz bir uyku halinde oldukları ifade edilmektedir.

Dünya bir imtihan yeridir ve mutlaka burada kazandıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğiz. Hatta Allah kitabında hesap görülecek yer olarak ahiretten bahsederken, bir kısım cezalandırmaların dünyada olacağından bahseder. Fakat ne kabirdeki yedi başlı yılandan, ne sorgu-sualden ne de kabre has bir azaptan bahseder. Bu da birçok konu gibi uydurma hadislerle din diye dayatılan hurafelerdendir. Aslında Kuran’a bakıldığında çok net anlaşılabilecek benzeri birçok mesele gibi, insanların zihinleri gereksiz bilgi ve korkularla doldurulmuş ve ne yazık ki birçoklarının dinden uzaklaşmasına sebep olmuştur.


About the Author
Author

ED

Comments (25)
 • Avatar

  simsek Dec 2 2012 - 15:56 Reply

  teşekkürler ED güzel yazı olmuş.
  ‘ kabir hayatı ‘diye bir hayat yoktur.kabir hayatı, “yaşayan ölü ” demek kadar çelişkili bir sözdür.çünki kabir,ölü kimsenin cesedinin bulunduğu yerdir.hayat ise yaşamak demektir ve ölümün zıttıdır.dolaysıyla kabirde hayattan bahsedilemez.kabirde hayat değil,ölmüş insanın çürümekte olan ya da çürümüş cesedi vardır.çürüyen cesedin ise,kuruyup odun olmuş bir ağaçtan, bir taş parçasından, ya da bir tenekeden farkı yoktur.bir odun parçasının ya da bir taşın herhangi bir yerde şu kadar yıldır beklemekte olduğunu söylemek nasıl mümkün değilse,mezarda çürümekte olan bir insan cesedinin şu kadar yıl beklemekte olduğunu söylemek de mümkün değildir.beklemek,ay,gün ve yıl saymak/hesap etmek yaşayan insanların işidir.
  bizler ana karnında veya ondan önce ne olduğumuzu bilen varmı? YOK
  öldüğümüz zamanda böyle olacaktır.yani hiç bir şey bilmiyeceğiz.taki hep birlikte yeniden doğuncaya kadar,kıyametten sonra ve hepimizin ölüm yılı veya ayları farklı olsada hepimizin doğum tarihi hep aynı olacak..yeniden diriliş…

 • Avatar

  nazlı Dec 2 2012 - 23:36 Reply

  Çok güzel anlatım olmuş.Allah kuranın da bir dünya hayatından birde ahiret hayatından bahsediyor ama biz her şey de olduğu gibi araya bir de kabir hayatını sıkıştırıp kabir azabı var diyoruz.Allah ayetlerinde böyle bir şeyden yani kabir azabından bahsetmiyor.Öyle içi boş hadisleri kabul edeceğimize peygamberimizin nice güzel hadislerini göremiyoruz.Peygamberimiz bir hadisinde”Size benden bir şey ,söz geldiği zaman onu Allah ın kitabına arz edin,eğer o söz ALLAH ın kitabına uygunsa onu ben demişimdir yok ALLAH ın kitabına aykırıysa onu ben dememişimdir.”İşte bizde böyle yapmalıyız.

 • Avatar

  Nagehan Su Dec 3 2012 - 13:38 Reply

  KABİR AZABININ OLMADIĞI DELİLLERİ:
  Sûr’a üfürüldüğü zaman onlar(insanlar) kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.( yasin 51)
  Kabirlerden, gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar, etrafa yayılan çekirgeler gibidir.(kamer 7)
  Kendilerini çağırana doğru koşarlar.kafirler «Bu zor bir gündür» derler. (kamer 8)
  O gün onlar, sanki dikili hedefe acele akın edip gidiyorlarmış gibi kabirlerinden sür’atle çıkarlar.(mearic 43)
  «Eyvah bizlere! Bugün ceza günüdür.» derler.(saffat 20)
  Sur`a üfürülmüştür. ( Birde bakarsın ki ) onlar kabirlerinden ( kalkarak ) Rabblerine koşup giderler.
  Derler ki; Eyvah bize! Uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? İşte, Rahmanın vadettiği şey budur, ( Meğer ) gönderilen ( Peygamberler) doğruyu söylemiş. (yasin 51-52)
  Kıyametin koptuğu gün suçlular bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar böyle uzaklaştırılıyorlar.(rum 55)
  Kendilerine ilim ve iman verilenler ise şöyle derler: ‘Andolsun ki Allah’ın kitabında (yazılı) olana göre siz yeniden diriliş(kıyamet) gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden diriliş günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz.'(rum 56)
  kuranı bütünüyle okuduğumuzda kabir azabının olmadığını görürüz. Şayet kabir azabı olsaydı kıyamet günü hesap için toplanan suçlular ‘’ Vah bize bu ceza günüdür ‘’ demezlerdi.Uykudan,bilinçsizlikten bilinçli bir duruma geçiş söylemlerinde bulunmazlardı. Çünkü şiddetli bir ceza görmüş olanlar, bu cezaya ara verildiğinde sevinerek, ‘’ Nihayet cezamıza ara verildi ‘’ derlerdi.
  Ayetlerden de anlaşıldığı üzere suçlular, kabirde bir saatten fazla kalmadıklarına yemin etmektedirler. Bu onların kabirde azap görmediklerini göstermektedir. Şayet bunlar kabirde ceza görmüş olsalardı, bunu hem dile getirirlerdi, hem de zamanın bu kadar kısa olduğunu yeminle iddia etmezlerdi. Çünkü sıkıntılı zamanlar insana daha uzun gelir ve sıkıntı bittiğinde insan bunu beyan ederek rahatlar.
  Bundan da anlaşılıyor ki kabirde olanlar, kıyamet gününe kadar uyuyorlar ve ancak kıyamet gününde uyandırılıyorlar.kuranın anlamına kulak verip samimice yaklaşmak duası ile…

 • Avatar

  Göttingen Dec 4 2012 - 11:50 Reply

  Degerli Simsek,

  ne kadar da guzel yazmissiniz yorum olarak…hepimizin dirilis yasimiz ayni yil olacak, ikinci dirilis. Duygulandim. Selametle

 • Avatar

  simsek Dec 4 2012 - 12:11 Reply

  sevgili hasan kardeşim
  kabir azabı ile ilgili size bir kitap tavsize edeyim.
  ilahiyatcı mehmet okuyan hocanın kabir azabı varmı? kitabını tavsiye ederim.
  kabir azabı ile ilğili tüm hadisler uydurmadır.aslı asrarı yoktur.kurana aykırıdır.rant elde etmek isteyen ve islam dinini ilaveler ile bozmaya çalışan saltanat sahibi insanların uydurmalarıdır.
  nagehan su kardeşimizin yazısıda buna örnektir.kurandan delillerini vermiştir.

 • Avatar

  nazlı Dec 7 2012 - 01:42 Reply

  ŞiMşek yorumunda bahsettiğin gibi Mehmet Okuyan hocanın kitabından kesinlikle faydalanmalıyız.Bütün yorumlar kuran ayetlerine dayalı olarak yapılıyor.Allah razı olsun MEHMET OKUYAN hocadan…

 • Avatar

  simsek Dec 8 2012 - 11:31 Reply

  nazlı hanım çok güzel bir eser olmuş mehmet okuyan hocanın kitabı allah razı olsun.

 • Avatar

  levent Dec 14 2012 - 12:09 Reply

  İnsanlar kabir azabından cehennemden korktuklarından daha fazla korkuyorlar.
  Allah Herşeyi, insanı bile insan için yaratmıştır,
  Allah’ın taktirine göre bazı günahların ve sevapların karşılığının bu dünyada verilmesi insanlar görsün, bilsin, anlasın örnek alsın diyedir. Cennet ve Cehennem hesabı da tüm insanlık içinde gösterilerek yapılacaktır, oysa kabirde tek başına olduğundan azabın bir anlamı yoktur, Bizler kabir de yalnız olacağımızı, af dileyecek kimsenin olmadığını, kıyamete kadar bu sıkıntı ile bekleyeceğimizi düşünerek korkuyoruz. Eğer böyle korkunç ve önemli bir ceza olsa idi mutlaka Kuran da açık açık bildirilirdi. Bence ölüm ün ilk anından sonra uyku aşamasına geçilip anne karnında olduğumuz anları nasıl hatırlamıyorsak tekrar dirilene kadar kabirde beklediğimiz anı hiç bilemeyeceğiz.

 • Avatar

  simsek Dec 14 2012 - 13:23 Reply

  ayşe hanıma kısa bir cevap vermiş olayım.

  ayşe hanım siz doğmadan önce nerde idiniz biliyormusunuz.?
  doğmadan önce bizler ne durumda olduğumuzu bilemiyoruz.
  öldükten sonrada ne durumda olduğumuzu bilemiyoruz.
  kurana göre göz açıp kapayıncaya kadar bir süre geçecek bunu biliyoruz.bu kadar kısa bir sürede ne bilebiliriz ki
  nasıl ki annemizin karnın da bekleme süresi geçiriyoruz.ve bilemiyoruz.
  ölümden sonrası da aynıdır.

 • Avatar

  simsek Dec 14 2012 - 15:04 Reply

  AYŞE HANIMA KISA BİR CEVAP VERMEK İSTERİM

  siz anne karnında veya ondan önce nerde olduğunuzu biliyormusunuz.
  öldükten sonra da aynı düşüncede olacaksınız.nasıl ki anne karnın da veya ondan önce nerde nasıl olduğumuzu bilmiyorsak öldükten sonra da bilmiyecegiz.

 • Avatar

  ümmügülsüm Apr 30 2013 - 13:25 Reply

  çok güzel anlatılmış

 • Avatar

  dogukan Jun 20 2013 - 08:09 Reply

  ben anlattıklarınızın dogru oldugunu düşünüyorum fakat herhangi bir din kültürü öğretmenine veya cami hocasına bu tür şeyleri anlattıgımızda bizi yalancı çıkarıyorlar

  • Avatar

   abkguy Aug 28 2014 - 09:57 Reply

   Her konuda tek ve en guvenilir kaynagimiz kuran olmali kardesim benim.. haci, hoca imam degil.. inşaallah rabbim bizleri bu dunyada kurana sımsıkı sarılmamizi ve onu anlamayi ve hayatimizi ona gore yonlendirmemizi nasip eylesin

 • Avatar

  biecan Dec 22 2014 - 01:00 Reply

  yorumlar çok güzeldi allah kurandan ayırmasın hepimizi inşallah

 • Avatar

  abdullah Dec 25 2014 - 19:49 Reply

  45. Allah onu, onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini, azâbın en kötüsü kuşattı.
  46. (Öyle bir) ateş ki, onlar sabah-akşam ona sunulurlar.. (Buyurduktan sonra bu azabın kabirde gerçekleştiğini teyid etmek üzere devamında: ) Kıyametin kopacağı günde de, “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun” denilecektir.”

  Kardeş bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
  Vesselam…

  • Avatar

   Mesut AŞICI Dec 29 2014 - 10:39 Reply

   YASİN 36.52 – Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”
   Kardeş sen nasıl anlamak istersen iste ama Kur’an ı Kerimi oku mealini oku tefsirler bak gidip de şıhım şöyle dedi deme.

  • Avatar

   gurup Mar 9 2015 - 12:22 Reply

   BEN ABDULLAH KARDEŞİME CEVABEN
   BU FİRAUN AİLESİNE KURANDA BİZ ONLARA SABAH AKŞAM ONLARA AZAB VERİYORUZ
   İŞTE BUNU İYİ KAVRAMAMIZ GEREKİR .ÇÜNKÜ FİRAVUNUN BİR KABRİ BİLE YOK NASIL OLUR
   KABİR AZABI BİZ BİLEMEYİZ YÜCE ALLAH NASIL AZAP ETTİĞİNİ BİLEMEYİZ ALLAH BİZİ KÖTÜ AZAPLARDAN KORUSUN….

  • Avatar

   RY May 31 2015 - 17:38 Reply

   Firavun ve ailesi dünya hayatındayken bir sürü azaba maruz kalmışlarıdr.kurbağaların, çekirgelerin istilası, derelerden kan akması vs.detayı tevratta gecer.Rabbimiz burda dünya hayatında maruz kaldıkları azaptan bahsediyor.zaten kabirde sabah ve aksam kavramı olmaz..daha sonrasında kıyamette de daha şiddetlisini göreceklerinden bahsediyor rabbimiz.. selam ve dua ile..

 • Avatar

  misafir Jan 23 2015 - 15:54 Reply

  Abdullah arkadaşımızın sorusunu daha açıklıyıcı cevaplayacak yok sanırım… saygılarımla

 • Avatar

  ali Mar 3 2015 - 17:08 Reply

  Abdullah kardeşim şöyle anlamalıyız ki. Firavun ailesinin azabı dünya hayatında başlamıştır. Sabah akşam bu azabı dünya hayatında yaşayacakları gibi, kıyamet gününde de azapları devam edecektir.

  Saygılarımla.

 • Avatar

  kenan Mar 23 2015 - 14:32 Reply

  firuvun ailesinin sabah akşam ateşe verilmesinden kasıt.kabirdeki azabları değildir.cehennemdeki sürekli azabı işaret etmesi için o şekilde yazılmıştır.yani kabir azabı diye bir şey yoktur.

 • Avatar

  TONYALI Apr 15 2015 - 17:05 Reply

  firavun ailesinin gündüz gece kabirde ateşe sunulduğuna inananlara şunu sormak lazım. Bu gün kabirde günlerden ne? Kabirde gündüz gece var mı ? Firavun gibi bir çok müşrik kafirin örneği verilirken niye onlarda bu ifade kullanılmıyor da firavn da kullanılıyor. Çünkü israiloğullarını bırakmadı diye musibet üstüne musibet yaşadılar. hem gündüz , hem gece

 • Avatar

  Yunus Jan 28 2017 - 14:51 Reply

  Kabir azabı kesinlikle yoktur.Var diyenler Kuran ayetlerini inkar ediyor gibi olurlar.Var diyenler gelin hodri meydan ben önce Allah’a sonrada bilgilerime güveniyorum.

 • Avatar

  heisenberg Aug 26 2019 - 19:49 Reply

  Odun dolu memleket söyledikleri ayetlerde kabir azabina işaret yok ahirete kiyamete işaret var

 • Avatar

  PENS Sep 18 2019 - 10:29 Reply

  EMEVİLER GELENEĞİNİ PEYGAMBER EFENDİMİZDEN SONRA YÜRÜTÜP HADİSLERE EKLEMİŞLER…KURANDA OLMAYANA İNANMA BİRDE HADİSLERDEN DOĞRU OLANLARA İNANABİLİRSİN

Leave a reply

Name (required)

Website