KULLUK ETMEK

BEN CİNLERİ, MELEKLERİ VE İNSANLARI, BANA İNANMALARI VE KULLUK ETMELERİ DIŞINDA BİR ŞEY İÇİN YARATMADIM.. ( Zariyat-56)


Allah, O’na inanmamız ve kulluk etmemiz için yaratıldığımızı bildirmektedir..
Kulluk etmek: O’nun kurduğu ve evrensel ilahi kurallarını belli bir nispet, ölçü ve düzenli işleyen bir plana göre koyduğu, yönettiği devamlı gelişim, değişim halinde olan sistem içinde ilahi iradeye, sünnetullaha- kadere bağlı olarak varolmak, yaşamak ve ölmektir..

Allah’ı her zaman hatırlayarak, yücelterek, anarak O’nun varlığının kanıtı ve kudreti, iradesi sonucu oluşan tecelliler-ayetler üzerinde akıl, ilim yoluyla düşünüp manevi olgunluğumuzu, tekamülümüzü arttırmaya çalışmaktır.
Tevhid inancıyla, O’na teslim olmaktır..

Allah’a Kulluk etmek için takvaya sarılmak gerekir.

Takva: İslam inancının, iman anlayışının insanın bilincine, ruhuna, gönlüne yerleşmesidir. İnsanların, tüm benlikleriyle Allah’a yönelmesidir. Takva sahibi olanlara hidayete ermiş müttakiler denir. Takva sahibi olan insanlar, Kur’an’ın hükümlerine, Allah’ın buyruklarına, emir ve yasaklarına duyarlı olan; yasaklardan, günahtan sakınan korunan, emirlere uyan, ibadet eden, doğruya, hayra, iyi ve güzele yönelenlerdir. Allah’ın istediği şekilde iyi bir kul olmaya çalışanlardır.. Takva, varoluşta yaratılışta, insanın yapısında, fıtratında vardır. Takva sahibi insan, fıtratıyla barışık, uyumlu olan ve yaşam sürecinde inancını, imanını geliştirmeye, olgunlaştırmaya çalışan bu konuda duyarlı, istekli olan insandır…

Kulluk, ibadet sadece Allah’a ve sadece O’nun rızasını kazanmak için edilir..
De ki. ‘Bana Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi söylüyorsunuz, ey cahiller. ’
(Zümer-64)

Her şeye sahip olan ve her şeye gücü yeten Allah’ın bizim kulluğumuza ihtiyacı mı vardır? Bizim kulluk etmemizin, inanıp ibadet etmemizin O’na bir faydası mı olacaktır? Tabi ki hayır. Kulluk etmek, O’na, O’nun istediği gibi kul olmaya çalışmak kendimiz için gereklidir. Allah’ın buyrukları ve iradesine tabi olarak ilahi sistemin kuralları ile uyum içinde yaşayarak tekamül seyrini sürdürenler, Allah’a inanarak O’na teslim olanlar, Allah’ın şefaatine, lütfuna nayil olan kullardan olmayı, dünyada ve ahirette, iyilik ve güzelliklerle karşılaşmayı, barış, güven, huzur, mutluluk içinde yaşamayı ümit ederler..

İslam, slim ve selam köklerinden gelen bir kelimedir. Barış, güven, huzur, mutluluk, esenlik anlamlarına gelir. İslam, barış huzur güven esenlik ve mutluluk için Allah’a teslim olmaktır..

Kur’an bizlere yaratıcının iradesine uygun yaşamanın yollarını gösterir. İnsanın ruhsal ve ahlaksal yapılanmasını ve bu yapılanmaya uygun toplumsal davranış biçimlerini gösterir. Kur’an, varoluşun, ilahi sistemin ‘‘kullanma klavuzu’’dur.
Bizlere, dünyada ve ahirette nasıl mutlu olacağımızı öğretir..

Allah, bütün nimetleri insan için, insanı da inanıp kulluk etmesi için yaratmıştır. O halde kulluk etme amacımızın önündeki tüm engelleri yok saymalıyız. Bu engeller: Şirk unsurlardır, hurafe ve bid’atlardır. Allah’a ve Kur’an’a eş, yardımcı, tamamlayıcı olma iddiasında olanlardır. Dinimizin kaynağı olarak Kur’an’ı yetersiz-eksik bulanlar, çıkarları doğrultusunda dinimize ilaveler, katkılar yapanlar, dini özünden esasından uzaklaştırmaya, yozlaştırmaya çalışanlardır. Dinimiz İslam’ı ve samimi dindarların inançlarını istismar etmek isteyen samimiyetsiz, ikiyüzlü, riyakar gizli şirk sahipleridir.. Allah’la aramıza girmeye çalışan, kendilerini erdirici, aracı sanan ‘‘yedek İlahlar’’ dır.. Bizleri, Allah hakkında-Allah ile aldatanlardır…

Sadece Allah’a, Kur’an’a tabi ve teslim olarak, biat ve itaat ederek iyi bir kul olmaya çalışmalıyız. Her türlü şirkten, günahtan, yobazlıktan, hurafeden, bid’at tan uzak durmalıyız. İslam ümmetinin bölünüp, parçalanmasına, gruplara ayrılmasına neden olan, Allah’ın emrine karşı gelen yapılanmalardan (Aliimran-103) ve inaçları sömüren mezhep, tarikat, cemaat örgütlenmelerinden uzak durmalıyız..

Hz. peygamberimizin yaptığı gibi ve dört halife döneminde olduğu gibi başucumuzda sadece Kur’an olmalı. Sadece Kur’an’a bağlı ve tabi olarak dinimizi yaşamalıyız. Sadece Allah’a kulluk etmeliyiz..

Saygılarımla,

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website