Nihilizm ve Furkan Suresi

Dilimize “hiççilik” olarak çevrilen nihilizm bilhassa 19.yy’da önem kazanmış felsefi akımlardan birisidir. Kısaca anlatmak gerekirse bu akım, hayatın herhangi bir anlama sahip olmadığını, Allah inancının, özgür iradenin ve gerçek bilginin geçersizliğini savunur. Hayat hakkında hayli karamsar bir resim çizen bu görüş hayatta hiçbir anlam olmadığını iddia etmiştir. Esasen nihilistlerin görüşleri radikal gibi gözükse de kendi içinde tutarlı oldukları söylenmelidir. Yani eğer (more…)
Müminin Sınavı

Müminin Sınavı

Geleneksel anlayış, her zaman, İslam’ı net kurallar ve keskin sınırlar ile şekillendirmek niyetinde olmuştur. Nihayetinde de ortaya son derece detaylı bir İslam anlayışı çıkmıştır. Bu anlayış öylesine yaygınlaşmış, öylesine içselleştirilmiştir ki bu detaylara yer vermeyen bir din günümüz Müslümanlarını tatmin edememektedir. Oysa Kuran her konu ile ilgili net sınırlardan, tüm ayrıntısı ile belirlenmiş emirler ve yasaklardan oluşmaz. Kuran tüm Müslümanları (more…)
Allah’a Yakın Olmak

Allah’a Yakın Olmak

Yüce Allah’ın eşsiz isimlerinden biri olan Karib (yarattıklarına yakın olan) ismi celali ve Allah’ın kuluna şah damarından daha yakın olduğu (Kaf Suresi Ayet 16) ayeti celilesi aklıma geldikçe, beni yaratan bana bu kadar yakınken ve O’na yakın olmam için bana sayısız fırsat verirken nasıl olur da bu kadar duyarsız ve umursamazca yaşarım hayatımı diye sorgularım kendimi. Nasıl olur da bana (more…)
Namazla Rabb`e Hicret

Namazla Rabb`e Hicret

Namaz, kulun Allah`a yönelmesi ve bu yönelişle O`nu övüp yüceltmesi, yalnızca O`ndan yardım dilemesi, O`na bağlanmasıdır. Namaz insana, Allah`ın sonsuz kudret sahibi olduğunu, ölümün yakınlığını, Allah’ın huzurundaki sorguyu, cennetin ve cehennemin varlığını hatırlatır.  Sonsuz gücüyle kulları üzerinde gözetici ve koruyucu olan Rabb’ini tanıyan insan yanlış davranışlarını, düşüncelerini, alışkanlıklarını, dünyaya dair her şeyini bırakarak yalnız O`na yönelir, kıyam eder, namazla Rabb’ine hicret (more…)
Cenneti Algılayabilir miyiz?

Cenneti Algılayabilir miyiz?

Bir çocuk cennet nedir dese onun anlayacağı dilde. Orada türlü türlü oyuncaklar, çikolata ağaçları, meyve suları ırmakları, lolipop ağaçları gibi onun anlayacağı dilde anlatırız. Cennet kuranda anlatılan gibi mi yoksa bizim anlayacağımız şekilde mi anlatılmıştır? Hz. İbrahim peygamberin kıssası aklıma geldi, hani aya bakıp ay kaybolunca bu tanrı olamaz, güneşe bakıp o da kaybolunca bu da değil dediği kıssası. Açık (more…)
Kadını Koruyan Gerçek İslam…

Kadını Koruyan Gerçek İslam…

İslam dinini eleştirmek isteyenlerin kullandıkları konuların başında İslamiyet’in kadına bakışı, kadına atfettiği rol gelir. Dinimizi yıpratmak, karalamak isteyenler Müslümanların tavırlarını, “sözde Müslüman” devletlerde hâkim olan uygulamaları öne sürerek İslamiyet’te kadının ezildiğini, aşağılandığını savunurlar. Oysa İslam dininin kaynağı ve dolayısıyla da temsilcisi Kuran’dır. Allah tarafından İslam dinini açıklayıcı olarak gönderilmiş olan Kuran, İslamiyet ile ilgili konuşacak kişilerin tek referansı olmalıdır. Öyleyse (more…)
Çözüm İslam Birliği

Çözüm İslam Birliği

Geçmiş… Açlık ve sefaletle mücadele eden Somali’nin İslamiyet’le tanışması Mekkeli müşriklerden kaçan Müslümanların Habeşistan’a göç etmesiyle başladı. İngiltere’nin sömürgesi haline geldikten sonra savaşlar, açlık, salgın hastalıklar ve çeşitli felaketlerle mücadele etmek zorunda kalan Somali halkı, 1984 te İngilizlerin kuzey Somali’yi, 1987 de İtalyanların güney Somali’yi işgal etmesiyle daha da zor bir hayat yaşamaya başladı. Baskı, zulüm, şiddet… 1960 da bağımsızlığını (more…)
Allah Yolunda Gayret Göstermek

Allah Yolunda Gayret Göstermek

    Türkiye’de din üzerine yapılan tartışmalar hep Türkiye nüfusunun %99’unun Müslüman olduğu ile başlar. Pek çok kez konu aslında bu % 99’un çoğunun kendilerini Müslüman olarak tanımladıklarına ancak ibadetler ile pek de haşır neşir olmadıklarına gelir dayanır. Yani bu tartışmalarda kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kişiler ibadetlerini gözetenler ve gözetmeyenler olarak ikiye ayrılır. Yani dindarlık –Müslümanım demekten öteye geçen dindarlık- (more…)