Her Şeyin Başı Sağlık mı?

Halk arasında sıkça duyduğumuz sözlerden biri hayatta en önemli şeyin sağlık olduğudur. Etrafımızdaki insanların çoğu yeter ki sağlık problemi olmasın diğer sıkıntıların çok da önemsenmemesi gerektiği vurgulanır. Yine benzer şekilde dünyaya yeni gelen bir bebek için ya da büyümekte olan çocuklar için gerek ailesi gerekse yakınları hep sağlıklı olması yönünde temennide bulunurlar.

Kuran’a göre ise bir insanın hayatından en önemli şeyin o kişinin Allah’a ve ahiret gününe olan inancı olduğunu görürüz. Bir insan dini inancını olmadıktan sonra ya da dini inancını kaybettikten sonra sahip olabileceği diğer şeylerin hiçbir önemi ve değeri yoktur. Çünkü diğer sahip olabileceği şeyler hep bu dünya ile ve bu dünyadaki hayatı ile sınırlıdır. İnsan öldükten sonra tüm bunların hiçbir değeri kalmamaktadır. Buna mukabil insanın inançlı olması ve bu inancını koruyarak ölmesi o kişiyi sonsuz hayat olan ahirette mutlu etmeye yetebilir.

Peki, bu durumda Kuran’a göre sağlık kavramını nasıl anlamalıyız? Kuran’a göre yukarıda ifade ettiğimiz sağlık da diğer dünyevi değerler olan para, mal, mülk, aile, eş, dost, makam, mevki gibi algılanır. Öncelikle insan hayatının tamamında ya da bir kısmında sağlıksız da olsa yaşayacağı sıkıntı bu dünyadaki hayatı ile sınırlıdır. İnsan öldükten sonra bu dünyada sağlıklı ya da sağlıksız yaşamasının hiçbir önemi yoktur.

İkinci olarak sağlığı, Kuran’da insanlara imtihan aracı olarak sunulan mal, mülk, çocuklar gibi de düşünebiliriz. Bunu iki taraflı da anlamak mümkündür. Yani insanın hem sağlıklı olması hem de sağlıksız olması yani hayatının belirli bir döneminde yaşadığı sağlık problemleri o insan için bir sınama vesilesi olabilir. Şöyle ki Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş bir müslümanın hayatını Allah rızası ve ahirette iyi bir konum elde edebilmek için planlaması gerekir. Dolayısıyla müslümanlar parasını, aklını, zamanını Allah rızası için kullanmakla yükümlü olduğu gibi sağlıklı bedenini, gücünü, kuvvetini de Allah rızası için kullanmak durumundadır. Bir müslüman Allah’ın verdiği sağlıklı bedenini Allah rızası için yapılacak işlerde kullanabileceği gibi boş işlerde hatta haram kılınmış işlerde de kullanabilir. Diğer taraftan bir müslümanın hayatının belirli bir döneminde veya tamamında yaşadığı sağlık problemleri veya bir takım özürlere sahip olması da Allah’ın bir imtihanı olabilir. Bu durumda müslümanın önünde yaşadığı bu sağlık sıkıntılarına karşı sabretmek, şükretmek seçeneği olduğu gibi diğer tarafta Allah’a isyan etme seçeneği bulunmaktadır. Müslümana düşen kuşkusuz yaşadığı sıkıntıya sabretmek, sahip olduklarına şükretmek ve yaşadığı bu sıkıntıları ahirette Allah’tan gelecek bir karşılığa dönüştürmeye çalışmaktır.

Sonuç olarak bizlerin halk ağzında sıkça söylenen sözleri sorgulamamız gerekmektedir. İnançlı pek çok kişinin de ne yazık ki yeterince Kuran okumama, dinin önemini anlayama gibi sebeplerden dolayı, “Her şeyin başı sağlık!” sözü dinen doğru olmamasına rağmen, bu mantığı benimsediği ve buna göre yaşadığı açıktır. İnanan insan için her şeyin başı Allah’a iyi bir kul olarak yaşayıp imanlı ölebilmektir.


About the Author
Author

Leave a reply

Name (required)

Website