About the Author
Author

vekuran

Bakara ve Borsa

  Bakara sûresine adını veren ve pasajın eksenini de oluşturan  بقرة [bakara] sözcüğünün kökü, “yarmak, fethetmek ve genişletmek” anlamına gelen  ب ق ر [b-q-r] köküdür. Baqar, cins isim olup evcili ve vahşisi, erkeği ve dişisiyle cinse dahil olan tüm hayvanların adıdır, ki biz buna “sığır” diyoruz. Bu sözcük, “ıyal” [aile; aile efradı ve malıyla mülküyle] anlamındadır. Sığıra, genellikle toprağı sürmek (more…)

Kuran’a Göre Beyan

Hem ilahi kelam ile ilgili ayetlerin genel tahlilinden, hem de beyan, liyubeyyine, litubeyyine kelimelerinin kur’an’daki ve dildeki kullanımlarından; Kur’an vahyinin gizli / gizemli / açıklamaya muhtaç yetkisinin Allah Rasulüne verildiğini iddia etmek veya ilgili Ayetlerden böyle bir çıkarımda bulunmak, İMKANSIZI BAŞARMAK anlamına gelir. Bu düşünce şirktir. Her şeyden önce Kur’an kendisini, MÜBİN (apaçık), ” açıklanmış, açıklanmaya ihtiyacı olmayan ” indiği (more…)

Kuran Merkezli Din

  ”Kur’an merkezli Din ”, kendilerini ehli sünnet vel’cemaat olarak tarif eden insanları, neden bu kadar rahatsız ediyor dersiniz ? Yüce Allah tek başına “ehad”  olarak anıldığında yani Kur’an merkezli Din’den söz edildiğinde bunun adını neden hezeyan koyarlar? Neden bu kadar şeytani bir titreme sarar onları ? Tek Allah’a çağrıldıklarında inkar eden müşriklerin göstermiş oldukları ŞİRK mantığının olağan tepkisidir : (more…)

8. Gün (Ahiret Günü)

Konuya Başlamadan önce bu yazıda söylenen hususları Kurandan Arapça olarak teyid ediniz. Bildiğimiz gibi. Kıyamet saatinin ne zaman olduğunu bilmiyoruz ve “Ruh” hakkında bizler çok az bilgiye sahibiyizdir. Önce konumuzla ilgili ayetleri sıralayalım ve daha sonra, kuran verdiği bu bilgiler üzerine düşünelim SECDE 5: Semâdan Zemine  emri tebdir eder, sonra da o ona urûc eyler: bir günde ki mikdarı sizin sayınızdan bin sene (more…)

İstifadeye Sunulmaya Başlanan Gece : Kadir Gecesi

Leyletil/ul qadri (leyleti el qadri)’ Kadir Suresinde geçen bir ifadedir ve sözü edilen gece “Kadir Gecesi” olarak bilinir. “Leyl/Gece” kelimesi bilindiği gibi bir günün akşamdan sabaha kadar olan kısmına denir. Bununla birlikte karanlığı, olumsuzluğu, cahilliği anlatmak için sembolik olarak kullanıldığı da olur. “Kadir” kavramına gelince onun sözlük anlamlarına bakmamız yararlı olur; Kadir/qdr; Gücü yetmek. Ölçü. Ölçmek. Tanzim etmek. Plânlamak. Takdir. (more…)

Mallarımız ve Evlatlarımız

Kuran ayetlerini kısmen görmezden gelenler küfredici(üst örtücü)’dirler. Ayetlerin üzerilerini hadisler ile örterek, inzal edilen kitap dışında dinde kaynak atfedenlerdir. Bunlar helal haram demeden topladıkları malı nefisleri için, evlat ve eşleri içinin israf etmek amacıyla toplarlar. Bunu ellerinde tutup muhtaçlarla paylaşmazlar. Bu zihin yapısı tüm ümmetler için bozulma ve sapma bu merkezidir. Bunun İçin Ali İmran suresi mülkperestlerin müşterek karakterlerini aşağıdaki (more…)

Nebileri Rabler Edinmek…

NEBİLER DİNİN ERBABI MIDIR? Din, insan topluluklarının birbirleri arasındaki ilişkileri düzenlemek için vardır. Çölde,Dağlarda tek başına yaşayan beşer için, sosyal bir sorun çıkmayacağı için, dini kurallara/adalete de yoktur. Dini kurallara, iki ve daha fazla beşerin, toplum da talep edilen adalet, ticari ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesi için ihtiyaç duyulur. Devlet yapılanmasının ana temeli, birbirine muhtaç beşerlerin, toplum oluşturmak yani “nas” olabilmek (more…)