Sahih Hadis Ne Kadar Güvenilir?

  Bir hadis sahih ise, bu gerçekleri yansıtıyor anlamına gelmez. Bu sadece şu demek: şu hadis Buharinin sistemine göre sahih. Buhari ise peygamberin vefatından 200 sene sonra geldi. Ne peygamberi ne de sahabeyi gördü. Hadis zinciri ne kadar zayıf bir sistem olduğu şu örnekle anlaşılır 1. Peygamber bir şey dedi ve yaptı 2. Sahebe gördü 3. Sahabe A kişiye söyledi (daha&helliip;)

OKU-1

    Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı asılıp tutunandan (alak’tan) yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem/cömertlik sahibidir. (Sakın okumazlık etme!) Çünkü insan, muhakkak azıtır! Kendisinin (artık ihtiyacı yokmuş gibi görmekle) muhtaç olmadığını zannettiği için… 96/1-7 1 Eğer dünya üzerindeki canlılar arasında insan olmanın değerini ve özelde kendi değerini anlamak istersen “Bir zamanlar Rabb’in (daha&helliip;)

YÖNETİCİ İLE İLETİŞİMİN İLKELERİ

  (Zalimlikte Evrensel Sembol Haline Gelmiş Dahi Olsa) YÖNETİCİ İLE İLETİŞİMİN İLKELERİ:   “Kardeşini yanına al ve BELGELERİMLE birlikte git. İkiniz de BENİ ANMAKTA GEVŞEKLİK ETMEYİN. Firavun’a gidin; o haddini aştı. ONA YUMUŞAK SÖZ SÖYLEYİN. BELKİ AKLINI BAŞINA ALIR veya KORKAR.” Dediler ki; “RABBİMİZ! Bize karşı çok ileri gider veya haddi aşar diye KORKUYORUZ.” “Korkmayın, BEN SİZİNLE BERABERİM, İŞİTİYORUM, GÖRÜYORUM” (daha&helliip;)

KÖTÜ PLAN KURMAK

Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgâhladılar. Oysaki tezgâhlanan kötülük, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah’ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın! (Fatır 43)   Ayetin günümüze uzantısı şöyle olabilir. İster bireysel, ister toplumsal olarak ele alın. Büyüklük, büyüklenmek Allah’a aittir. İnsan veya toplumlar büyüklenir, küçük dağları ben yarattım büyükleri de (daha&helliip;)

KURAN YETMİYOR MU?

Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır. ANKEBUT 51   Kur’an ayetleri evrensel ise, yani tüm zamanları kapsayacaksa o zaman bu ayet sadece Mekke Müşriklerine hitap etmiyor, bizlere de hitap ediyor. Ayetin günümüze uzantılarını görmeye çalışalım. Allah muhatapları olan insanlara şu evrensel soruyu sorarak düşünmemizi ve doğru (daha&helliip;)

Faiz ve borç ilişkisi

Borç ilişkileri Eski ÇAĞ TARİHİ BOYUNCA SERT MÜCADELELERE KONU OLMUŞTUR. Borç yüzünden halk kimi zaman ayaklanmış, kimi zamanda hükümdarlar “borç” afları çıkarmak zorunda kalmışlardır” Toplumlarda borç kavramı ve ilişkileri olasılıkla tarih öncesi zamanlardan itibaren var olmuştur ve verilen borçlardan faiz alınması, yazının kullanılmaya başladığı tarihlerden itibaren gözlemlenebilmektedir. Antik dönmede borç ilşkisi M.Ö. 4ooo yılın sonlarından itibaren kayıtlı belgelerden izlenebilmektedir.(1) Mö (daha&helliip;)

AKIL, HAYAT VE DİN ÜZERİNE-2

Bir önceki yazımda özellikle vahyi red eden ve din olmadan salt akılla insanın bilgiye, özgürlüğe ve mutluluğa ulaşabileceğini savunan materyalist görüşlerin ışığı ile evrene bakmış ve bu ışık doğrultusunda yaşam süren insanoğlunun durumunu fotoğraflamaya çalışmıştım. Din ve Allah gerçeğini red ederek evreni bir takım belirsiz şartlara ve tesadüflere bağlayan ve bunu da akla dayandırdığını iddia eden görüşlere göre insan özetle (daha&helliip;)

VAHYE/AKLA İHANET VE ÜMETTİN PARÇALANIŞI

Bugün İslam dünyası zihni bir kargaşa, kavramsal bir karmaşa, epistemolojik bir sorun yaşıyor. Dinin kaynağı ve uygulaması alanında felsefi olarak çözmesi gereken birçok sorunla karşı karşıya. Bu sorunlar çözülmedikçe İslam ümmetinin birliği hayal gibi duruyor. Tarihten beri itikadi, felsefi, mezhepsel bölünmeler kaygan bir zeminde yuvarlanan bir kartopu gibi bütün sorunları iç içe koymuş, girift bir hale getirmiş, içinden çıkılmaz bir (daha&helliip;)