About the Author
Author

wejedar

Hikmet Dolu Kuran’a And Olsun!(36/2) (ACTT)*

Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri kullanılarak anlamı tahrif edilen kavramlardan biri de “hikmet”tir. Hikmet kelimesi, ehli sünnet alimleri tarafından Muhammed Peygamberin hadisi/sünneti olarak algılanmış, dinde hüküm ifade etmeyen bu hadisler, Allah’tan vahiy yoluyla gelen ayetler gibi değerlendirilmiş, hadislerle Kur’an’ın bazı ayetleri nesh edilmiştir(yürürlükten kaldırma). Hikmet konusunda bu kadar çok yanılgıya düşülmesinin sebebi, “Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her (more…)

ALLAH’IN EVLİYALARI (ACTT)*

Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri(ACTT) kullanılarak anlamı tahrif edilen kavramların biri de “evliya” kavramıdır. Allah’ın evliyası kavramının arkasına sığınarak kendilerine türlü türlü kerametler verildiğini, gönül gözlerinin (feraset) açık olduğunu iddia eden insanlarla ve bu insanlara bir kutsiyet atfeden avamla hepimiz karşılaşmışızdır. Kendilerine mucize verildiğini söylemekten utandıkları için mi, yoksa daha farklı bir nedenle mi bilinmez mucize yerine bir tür olağanüstü (more…)

KADER/ALLAH’IN TAKDİRİ (ACTT)*

Aşk bir beladır Tanrı’dan gelme. Neden herkes uymaz Tanrı emrine? Madem her şeyi kendi yaptırır, Kulu sorgulamanın manası ne? Ömer HAYYAM Belki de en çok tahrif edilen, anlamı en çok değiştirilen ve hatta belli ekoller için bir yaşam felsefesi olan, siyasi çıkarlar için kullanılan kavramların başında “kader” kavramı gelmektedir. İslam’ın amentüsünde de yer aldığı iddia edilen “kader anlayışı” Kur’an’da bildirilen (more…)
Zikir – Enbiya Suresi 7. Ayet (ACTT)

Zikir – Enbiya Suresi 7. Ayet (ACTT)

Ayet cımbızlama ve tahrifat tekniğinin kullanıldığı başka bir ayet ise Enbiya suresi 7. ayetidir. “Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında elçi göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun.” Bu ayetin, “Zikir ehline sorun” kısmında “zikir” kelimesiyle ilgili bir tahrif söz konusudur. Zikir kelimesinden hareketle ellerinde zikirmatikler ile 99’luk boncuk olan, halvete/uzlete çekilip toplumun sorunlarından habersiz yaşayan ve (more…)
Haşr Suresi 7. Ayet (ACTT)

Haşr Suresi 7. Ayet (ACTT)

Ayet Cımbızlama ve Tahrifat Teknikleri (ACTT) dendiğinde akla ilk gelen ayet Haşr suresi 7. ayettir. Bu ayette güya İslamiyet’in yegane ve temel kaynağı olan Kur’an’ın yanında Muhammed peygamberin sünnetinin de 2. kaynak olarak gösterildiği tezidir. Ayet Cımbızlama ve Tahrif Tekniği kullanıldığında gerçekten böyle bir durumun varlığını görebiliyorsunuz. Şimdi ayetin cımbızlanıp nasıl da anlamında bir tahrifat yapıldığını görelim: Adı geçen ayetin (more…)
Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri !

Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri !

  Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi. (Bakara suresi, 75) Ayetleri bağlamından kopararak, ayetlerin anlamlarını tahrif ederek, kendisi dine uymayıp dini kendisine uydurmak için; ayetlerin bazen başını, bazen ortasını, bazen de sadece sonunu alarak kendi görüşlerini desteklemeye “Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri” denir. Ayet Cımbızlama ve (more…)
REDDEDİYORUM -4- (Bu yazı bir reddiyedir.)

REDDEDİYORUM -4- (Bu yazı bir reddiyedir.)

O öyle Allah ki halık, barî, müsavvir o, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün Göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, o öyle azîz, öyle hakîmdir. (Haşr suresi, 24) Allah’tır O. İlah yok O’ndan başka. Esmaül Hüsna, en güzel isimler O’nundur. (Ta-ha suresi, 8) De ki; Allah diyin rahman diyin hangisini deseniz hep onundur o en güzel isimler; bununla beraber (more…)
REDDEDİYORUM -3- (Bu yazı bir reddiyedir.)

REDDEDİYORUM -3- (Bu yazı bir reddiyedir.)

“Baksana Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlar, aralarında hüküm versin diye Allâh’ın Kitabına çağırılıyorlar da sonra onlardan bir topluluk yüz çevirerek dönüyorlar. Bunun sebebi, onların, “Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır. ” demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. ” (Ali İmran suresi, 23-24)   Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. (more…)