Herşeyde Tevhid

Herşeyde Tevhid Tevhid  “Allah birdir, Allah’tan başka ilah yoktur” inancıdır. Tevhid’i bilmek, söylemek, öğrenmek, anlamak ve yaşamak her Müslümanın üzerine farzdır. Dinimize katılan bir gayri müslim bile öncelikle tevhid inancına şahitlik ederek “Ben Müslümanlardanım” diyebiliyor. Tevhid aslında bir yaşam tarzı, bir ekol olmalı. Her hareketinde tevhidi hissetmeli insan. Hayatında Allah’tan başka ilah’ın hatta Allah’tan başka hiçbir gerçeğin olmadığını kabullenmeli. Oyundan (daha&helliip;)

Meleklerin ve Ateistlerin Ortak Sorusu

“Makul Sorulara Makul Cevaplar Vardır” Yeryüzünde her yerde bir din olgusu vardır. Ateistlerin bile! Hatta benim anlayabildiğim kadarıyla ateistlerin asıl sorunu tanrının varlığıyla yokluğuyla değil, algıladıkları tanrının niteliğiyle, bir anlamda din adına yapılan işlerin iyi olması gereken bir tanrıya yakıştırılamaması ile ilgilidir. Ateistler ve yakın görüşlere sahip azınlıklar hariç hemen herkes Allah’ın dininin esaslarını gönderdiğine ikna halindedir. Ama alelade dindarlar (daha&helliip;)

Kurban

Bazı kişilerin islamiyeti hiç bilmeden ahkam kesmelerine tahammül edemiyorum! Bugün bir  tanıdığım “Kurban kesmeye genel olarak karşıyım, hani bir şey uğruna kan akıtılması falan… Yanlış anlama, et çok sever ve hapur hupur yerim, ben ‘kan akıtmak’ fikrine karşıyım” dedi, çok akılcı konuştuğunu “zanneden” insanların kendini beğenmiş edası ile… Sanki ben (biz Müslümanlar) her gece evde Allah’a sunak adayıp kan akıtıyorum… Bu konuşma (daha&helliip;)

Herşey Hazırdı

“İnsan Kendini Yeterli Görür de Azar” Bugün insanoğlu elindeki cep telefonundan internete canlı yayın yapılabiliyorsa bunu kendi yeterliliği zannediyor. Oysa bakmıyor ki kızılötesi ışık ve radyo dalgaları var edilmeseydi bu mümkün olmayacaktı. Araştırıp bulduğunda der ki radyo dalgaları o patladı, şu çatladı, enerji açığa çıkınca şöyle oldu böyle oldu da madde ve ışık oluştu. Bu görünmez ışıkları da, şu dalga (daha&helliip;)

“RESULE İTAAT” DEN NE ANLIYORUM?

“Muhammed Suresi 33: Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; resule de itaat edin! Amellerinizi işe yaramaz hale getirmeyin.” “Fetih Suresi  17 : Köre zorlama yoktur, topala zorlama yoktur, hastaya da zorlama yoktur. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, Allah onu acıklı bir azapla cezalandırır.” “Teğabün Suresi  12 : Allah’a (daha&helliip;)

Bizim Gibi Bir Beşer…

“İnnemâ Ene Beşerun Mislukum | Sadece Sizin Gibi Bir Beşerim” Ne zaman bir elçi gelse insan evladının çoğu önce ona şöyle bir bakıp “işte bu da bizim gibi bir insan” diyerek ona inanmadığı gibi, ondan sonra gelip de inananların çoğuysa hemen onu “o bizim gibi bir insan olamaz, birçok üstünlükleri olmalıdır” diyerek aslında aynı yanlışa düşmüyorlar mı? Onun bir insan (daha&helliip;)

Diri diri gömülene sorulacak..

81 – Tekvir 8: Ve diri olarak toprağa gömülene sorulduğu zaman. 9: Hangi günah sebebi ile öldürüldü?   3 – Al’i İmran 78: Ve muhakkak ki onlardan bir grup mutlaka, onu kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler oysa o kitaptan değildir. O, Allah’ın katından olmadığı halde: “O, Allah’ın katındandır” derler. Ve onlar Allah’a karşı bilerek yalan söylüyorlar.   (daha&helliip;)

Kitabı tahrif teknikleri konusunda bir ironi denemesi (geleneksel metod)

Allah cc nin alemlere rahmet ve hidayet olarak göndermiş olduğu  kitaplar zaman içinde şeytan ve askerleri vasıtası ile değişime  uğratılıp insanların hevalarına uygun olarak yeniden tanzim edilmeye  çalışıldığı bilinen  bir gerçekliktir. Adını bildiğimiz iki kitab olan  tevrat ve incil bu uygulamadan nasibini almış ve tabileri olduğunu iddia  eden insanlar tarafından tahrif edilerek “Allah cc nin kitabı budur”  denilerek az bir (daha&helliip;)