Allah’a İman Zan mıdır?

Bilim Bilmekten Gelir… Varsayalım ki Tanrı yok! Tanrı yoksa hiçbir şey yoktur. Olan şeyler olmayan şeylerden var olamaz. Fiziksel, tabiat inançlı bir var oluş bile düşünseniz bir ilk neden şarttır. Varoluşu kendinden olan hiçbir şey, hiçbir örnek getiremezsiniz. Yağmurun ve karın yağması da, bulutların yer değiştirmesi de, karadeliklerin oluşması da, tırnağınızın kanaması da, dövizin ederinin düşmesi de bir sebebe ve hatta (more…)

Enerjicilere/Kuantum Felsefesine Eleştirel Bir Bakış…

Medyada ‘’Enerjicilerden ve onların BASILI yayınlarından artık sıkça bahsediliyor…. Evet Atom altına indikçe Kâinat bir Enerji alanıdır. Kısmen doğru olduğu gözüküyor, fakat HAKİKAT BUNDAN İBARET DEMELERİ ve Tüm evreni sadece zıtlıktaki tekilliğe indirgemeleri oysa eş olmakta, çiftlik olgusudur, zıtlıkta çiftlik, olgusudur. Hangi bilinç düzeyinden kıyas yaparak Kâinatın yaratılış mucizesine sınır koyup kâinat ‘’enerji-ışık-gölge’’oyunudur diyip zıtlıktaki tekilliğe oluşumu hapis ediyoruz. Üstelik (more…)

Bu, Allah’ın Yaratmasıdır!

Big Bang(Büyük Patlama), kâinatın yaratılışından itibaren her anın mükemmel bir şekilde tasarlandığının delilidir. Büyük Patlama’dan önce madde diye bir şey yoktu. Metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında kâinatı oluşturan tüm madde, yokluktan ortaya çıkmış ve Allah’ın varlığının bir delilini ortaya koymuştur. Büyük Patlama’nın ardından ise henüz 1 saniye bile geçmeden atomun yapıtaşları yoktan var olmuştur. Bu parçacıklardaki denge ve düzen (more…)

Allah’ın Varlığına İten Düşünce Bulutları…

    Uyandım. Bir toz tüneline saplandım. İlerledim ve doğdum. En başta minicik adımlarım vardı. Ayaklarım git gide büyüdü, ellerim de. Sormaya başladım. Kimdim? Nereden gelmiştim? Yok yok, doğumdan ve anne karnından öncesi. Benim için ”hiçlik” ”yokluğum”. Oysa artık ”vardım”. Bir yerlerdeydi varlığım. Zaman dediğim şey akıp gidiyordu. Bir ayı dört haftaya, haftayı yedi güne bölen bir şeydi. Aslında daha (more…)

Musa Peygamber ile Büyücüler Arasındaki Karşılaşma – Ve Diğer Konular

Tam İman ve Gerçek/Kalıcı Çıkara Yönelmek Şuara Suresi 41. Büyücüler geldiklerinde, Firavun’a dediler ki: “Eğer biz galip gelirsek bize gerçekten ödül var, değil mi?” 42. “Evet, dedi, siz o zaman benim yakınlarımdan olacaksınız.” 43. Mûsa onlara dedi ki: “Atacağınız şeyi atın!” 44. Bunun üzerine onlar, iplerini ve değneklerini ortaya attılar ve dediler: “Firavun’un onur ve yüceliği aşkına biz, evet biz (more…)

Metafiziğe- Felsefeye Eleştirel Bakış…

Metafizik, Bilgi kuramı sayesinde bilgiyi çözümleyerek bilginin temeli olan ilk ilkeye, varlık kuramı sayesinde nesnelerin varlığını çözümleyerek tabi olduğu ilk nedenlere kadar erişir. İlahiyat bilimi sayesinde nesnelerin varlığını çözümleyerek tabi olduğu ilk nedenlere kadar erişir. İlahiyat bilmi sayesinde Cenab-ı Hak’tan, ilk ilkeden, ilk nedenden varlıkların hakikatlerinin Külli açıklamalarına kadar varır. Metafiziğe ilk felsefe de denir. Çünkü metafizik Tabiyat bilimlerinden sonra (more…)

Holografik Evren Teorisine Eleştirel Bakış

Holografik Evren Teorisine Eleştirel Bakış: Kâinatın yaratılış katmanlarının tamamını tanımlayabilir miyiz? Çağımızdaki Bilim felsefecileri, Çağlar boyu tez – antitez ve sentezlerle günümüze kadar gelen, kendi kavramlarıyla -anlam kozalarıyla düşüncelerini açıkladıkları – yorumlamaya çalıştıkları paradigmaların / teorilerin tamamını birleştirip ortaya yeni (!) bir sentez sunup, bizim kâinattaki konumumuzu tam olarak tanımlayabilecek midir? Okuyabildiğimiz Kâinattın kaçta kaçını tanımlayabildik? Kâinatın % 4 ünü (more…)

Kitaplar…

En son edindiğimiz bilimsel verilerle Atom üstü ve Atom altı gerçekliliğimizle karşılaştıkça kâinatın mükemmel yaratılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Ayetle sabittir ki Allah her şeye bir ölçü koymuştur…“Kadere-Ölçüye-Mizana” bakışımız hayatta var olma yerimizi ve amacımızı belirlemektedir. Bu konu bizim için çok önemli bir konudur. Çünkü, “Tartıda haddi aşanların sonu kitabımızda bize net bir şekilde bildirilmektedir.” Kur’anı hayat rehberi yapmaya çalışan (more…)