Kritik Düşünme Nedir, Ne Değildir?

Konumuz ”kritik düşünme” Öncelikle duygulardan ziyade, mantığa dayanan; kanıta ihtiyaç duyulan, görünüşteki karışıklıkların analizini yaparken ve sorular sorarken haklı olmaktan ziyade en iyi açıklamayı bulmakla ilgilendiğimiz düşünce şeklidir kritik düşünme bu 1. Dürtülerin ve ön yargıların etkilerini tartıp ona göre belli sonuçlara ulaşma çabasıyla birlikte kendi yargılarımızdan, yanlılığımızdan arınmış bir şekilde düşünebilmektir yine kritik düşünme ki bu da 2. maddemiz. Bencil dürtüler, kötü (more…)

Kuran’a Göre Sonuç-Sebep İlişkisi…

Bir bilim adamına gölge nasıl oluşur diye sorduğunuzda size vereceği muhtemel cevap “Bir ışık kaynağının önüne konulan bir cismin, ışık kaynağının ışınlarının gelmesini engellediği bölgenin gölgeyi oluşturduğu” olacaktır. Yani bu tanıma göre gölgenin oluşması için bir ışık kaynağı, bir cisim, bir de gölgenin üzerine düştüğü yüzey gereklidir. Eğer ışık kaynağı olmazsa, gölge de yoktur. Bir diğer değişle gölgenin var olmasının (more…)

Varoluş…

Varoluşun nedenini ve amacını  sorgulayan herkesin bir gün mutlaka yapacağı bir hakikat/gerçeklik  arayışı-yolculuğu olacaktır. Doğuşla- ölüm gerçekliği de bize bu arayışın amacını  sorgulatacaktır. Ben kimim,  nereden geldim,  nereye gidiyorum… Aklı olan herkes, çıktığımız, bu yolculukta, Kılavuz-rehbersiz  yönümüzü bulamayacağımızı  bilir ve kılavuz -rehberini aramaya koyulur. Tecrübeli bir kitap okuru olarak, Hakikat yolculuğuna çıkmış, İnsan düşünceleriyle yazılmış kaynaklara ulaştıkça,  bu kişilerinde bir (more…)

Şirk ve Putperestlik…

DİNİ KAVRAMLAR ve ANLAM DARALMASI ÜZERİNE -2 ŞİRK VE PUTPERESTLİK Gerçekten Allah, Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. (Nisa Suresi, 48) Uzun sürecek bu yazımda –önemine binaen- din konusunda en önemli, en net bir şekilde bilinmesi ve ortaya konulması ve en çok sakınılması gereken ve Kur’an-ı (more…)

Tevhid ve Özgürlük

ÖZGÜRLÜK…: Kişinin başka bir kişiye veya zümreye bağımlı olmaması, kısıtlanmış veya zorlanmış olmaması,  kendi özgür iradesine ve düşüncesine göre karar verebilmesidir.  Ancak özgür yaşayan insanlar aklın klavuzluğunda yaratılış amacına; tevhide ve fıtrata uygun yaşarlar. Bağımsız ve özgür yaşamak müminin karakteristik özelliğidir. Özgürlük, adalet ve eşit haklara sahip olma bilinci insanın fıtratında vardır. Özgürlüklerin kısıtlandığı adaletsizliğin-zulmün, haksızlıkların yaygınlaştığı yerde insan, fıtratına (more…)

Anneannemin Derin Hocaları…

Geçtiğimizde günlerde, birkaç bayanın konuşmalarına şahit oldum. Abartmadan söylüyorum, gerçekten dehşet içinde kaldım duyduklarım karşısında. Mesela, insanın yüzüyle ilgili kötü bir şey söylememek gerektiğini çünkü Allah’ın, en zor insanın yüzünü yarattığını iddia ediyorlardı (Allah’ı tenzih ederim). İnsanın göbek deliğinin nasıl oluştuğunu da öğrendim. (Genel kültürüm de arttı J). Allah Hz. Adem’e secde edilmesini istediği zaman, şeytan “ben buna mı secde (more…)

Dinden Çıkanın Cezası Ölüm mü?

  Dininden dönen kişiye mürted denir. Ortodoks İslam anlayışında dininden dönenin cezası ölümdür. Bu Kuran dışı uygulamaya, “Dinini değiştireni öldürün” (Buhârî, Cihâd, 149) sözde hadisini delil gösterirler. Ancak hüküm konuları, farzlar, haramlar, cezalar… sadece Kuran’dan öğrenilir. Karşılığı Kuran’da olmayan veya Kuran’la çelişen söz, peygamberimize ait değildir. Allah “…Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz.” (Kehf suresi   26) ayeti gereği, hüküm (more…)

Neden! Fatiha Suresi Anahtar Suredir?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, varlıkların sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur. Hesap verme gününün hâkimidir. Allah’ım!.. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolunu göster; Mutluluk verdiğin kimselerin yolunu. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yolunu göster. Nahl :98 Kur’an’ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış şeytandan Allah’a sığın! İstiazeyle Başladığımız, Fatiha Suresinin Kuranın başlangıç suresi (more…)