Sıcak Cihad | Savaş

“Tevbe Suresinin Düşündürdükleri” Tugay komutanı brifing (bilgilendirme) salonuna girdiğinde bütün tabur ve bölük komutanları verilecek emri merakla bekliyorlardı. General sözüne başlamadan önce herkes pür dikkat kesilmiş, bu ateşkes sürecinde karşılaşacakları zor durumlarda kanun dışına çıkmamak ve yanlış bir iş yapmamak için nasıl davranmaları gerektiğini anlamak ve rahatlamak istiyorlardı. Herkes haritanın başına toplandı. Ama komutan haritaya değil ast birlik komutanlarının gözlerine (more…)

Zorluklara Dayanamayan İnsan…

İnsan yapısı gereği hep mutlu olmak ister ve sürekli bunun için çalışır. Elbette insanın bu özelliği, Allah yolunda mücadelede de kendini gösterir. Allah bir imtihan olarak kullarını hem iyilikler hem de kötülüklerle sınadığını söylerken, insanların çoğunun Rabbine karşı, kötülükler ve zorluklarda ümitsiz ve isyankar, iyilik ve güzelliklerde de umursamaz, şımarık ve kibirli bir tavır içinde olduğunu belirtir. Allah ve ahiret (more…)

Kritik Düşünme Nedir, Ne Değildir?

Konumuz ”kritik düşünme” Öncelikle duygulardan ziyade, mantığa dayanan; kanıta ihtiyaç duyulan, görünüşteki karışıklıkların analizini yaparken ve sorular sorarken haklı olmaktan ziyade en iyi açıklamayı bulmakla ilgilendiğimiz düşünce şeklidir kritik düşünme bu 1. Dürtülerin ve ön yargıların etkilerini tartıp ona göre belli sonuçlara ulaşma çabasıyla birlikte kendi yargılarımızdan, yanlılığımızdan arınmış bir şekilde düşünebilmektir yine kritik düşünme ki bu da 2. maddemiz. Bencil dürtüler, kötü (more…)

Kuran’a Göre Sonuç-Sebep İlişkisi…

Bir bilim adamına gölge nasıl oluşur diye sorduğunuzda size vereceği muhtemel cevap “Bir ışık kaynağının önüne konulan bir cismin, ışık kaynağının ışınlarının gelmesini engellediği bölgenin gölgeyi oluşturduğu” olacaktır. Yani bu tanıma göre gölgenin oluşması için bir ışık kaynağı, bir cisim, bir de gölgenin üzerine düştüğü yüzey gereklidir. Eğer ışık kaynağı olmazsa, gölge de yoktur. Bir diğer değişle gölgenin var olmasının (more…)

Varoluş…

Varoluşun nedenini ve amacını  sorgulayan herkesin bir gün mutlaka yapacağı bir hakikat/gerçeklik  arayışı-yolculuğu olacaktır. Doğuşla- ölüm gerçekliği de bize bu arayışın amacını  sorgulatacaktır. Ben kimim,  nereden geldim,  nereye gidiyorum… Aklı olan herkes, çıktığımız, bu yolculukta, Kılavuz-rehbersiz  yönümüzü bulamayacağımızı  bilir ve kılavuz -rehberini aramaya koyulur. Tecrübeli bir kitap okuru olarak, Hakikat yolculuğuna çıkmış, İnsan düşünceleriyle yazılmış kaynaklara ulaştıkça,  bu kişilerinde bir (more…)

Şirk ve Putperestlik…

DİNİ KAVRAMLAR ve ANLAM DARALMASI ÜZERİNE -2 ŞİRK VE PUTPERESTLİK Gerçekten Allah, Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. (Nisa Suresi, 48) Uzun sürecek bu yazımda –önemine binaen- din konusunda en önemli, en net bir şekilde bilinmesi ve ortaya konulması ve en çok sakınılması gereken ve Kur’an-ı (more…)

Tevhid ve Özgürlük

ÖZGÜRLÜK…: Kişinin başka bir kişiye veya zümreye bağımlı olmaması, kısıtlanmış veya zorlanmış olmaması,  kendi özgür iradesine ve düşüncesine göre karar verebilmesidir.  Ancak özgür yaşayan insanlar aklın klavuzluğunda yaratılış amacına; tevhide ve fıtrata uygun yaşarlar. Bağımsız ve özgür yaşamak müminin karakteristik özelliğidir. Özgürlük, adalet ve eşit haklara sahip olma bilinci insanın fıtratında vardır. Özgürlüklerin kısıtlandığı adaletsizliğin-zulmün, haksızlıkların yaygınlaştığı yerde insan, fıtratına (more…)

Anneannemin Derin Hocaları…

Geçtiğimizde günlerde, birkaç bayanın konuşmalarına şahit oldum. Abartmadan söylüyorum, gerçekten dehşet içinde kaldım duyduklarım karşısında. Mesela, insanın yüzüyle ilgili kötü bir şey söylememek gerektiğini çünkü Allah’ın, en zor insanın yüzünü yarattığını iddia ediyorlardı (Allah’ı tenzih ederim). İnsanın göbek deliğinin nasıl oluştuğunu da öğrendim. (Genel kültürüm de arttı J). Allah Hz. Adem’e secde edilmesini istediği zaman, şeytan “ben buna mı secde (more…)