Allah Sabredenlerle Beraberdir

Bu hayatta kimi insan kimi insana sahip olduğu şeyler bakımından daha üstün kılınmıştır. Hiçbir insanın derdi bir başkasınınkine benzemez. Kimisinin derdi bir başkasına göre daha büyük, kimisinin mal varlığı bir başkasına göre daha geniş, kimisinin hayat koşulları bir başkasına göre çok daha zordur. Ama yaşayan bütün insanların ortak sınavlarından biri bu hayatta göstermeleri gereken sabırdır. Birçok yönden çok sabırsız ve (daha&helliip;)

Kur’an’a Tâbî Olmak Kur’an’la Yaşamaktır

İman sahipleri, iman etmeyen insanların yaşadıkları sevgisizlikten, güvensizlikten, huzursuzluktan, endişe ve korkudan uzaktırlar. Çünkü insanlardan bir beklentileri yoktur. İsteklerini insanların değil, Allah’ın yerine getireceğini bilerek, yalnızca O’na yönelip dönerler. Allah’ın sevdiği gibi bir yaşam sürdüklerinde, kendilerine en güzel karşılığı vereceğini umut ederler. Rabbimizin nimetleri olan sevgiyi, huzuru ve güveni de bu şuur ve bilinçle, derin ve güzel yaşarlar. Allah’ın bildirdiği (daha&helliip;)

Allah’ı (c.c) seviyor musun?!

İş yerindeki yöneticinin her söylediğini neden yapıyorsun? Çünkü = Saygı/Korku/Kaygı hissediyorsun ve yapmak zo-run-da-sın! Anne/babanın söylediklerini neden yapıyorsun? Çünkü = Saygı/Sevgi/Kaygı hissediyorsun ve yapmak zo-run-da-sın! Peki ya Allah’ın söylediklerini neden yap mıyorsun? Çünkü = Allah’ı gerçekte zerre kadar sevmiyor, saymıyorsun!.. İtiraf etmenin tam da vakti!.. Dil ile seviyorum/sayıyorum demek bir hiçtir! Sevenin sevdiğinden böylesine gafil, böylesine uzak olması mümkün mü? (daha&helliip;)

Kuran Okumanın Önemi

Her yapması gereken işi yapmadan önce binbir bahane üretmeyi çok seven insanlar, iş Kuran okumaya gelince de kafalarında kulaktan dolma bilgilerle oluşturdukları bahanelere dayanarak Kuran’dan yüz çevirirler. Nüfus cüzdanlarında dini: İslam yazsa da kendi dinlerini Kuran-ı Kerim’i anadilinde okuyarak öğrenmek yerine başkalarının anlattıklarına güvenerek öğrenmeye kalkanlar bir sınava hazırlanırken kılavuz olarak verilen kitabı çalışmak yerine ordan burdan toplanan doğruluğu bile (daha&helliip;)

Allah’ımız Farklı mı?

Müslümanlar ile Yahudilerin Allahı farklı mı? Suriyedeki bir grupun Allahı ile diğer grubun Allahı farklı mı? Çünkü ne zaman bir bomba atılsa Allahüekber sesleri yükseliyor iki taraftan da… Katliamlar yapıp adam öldürenler hatta diri diri askerleri gömenler de Allahüekber diyor… Aslında yabancı değiliz. RECM yapıp taş atarken de allahüekber  diyorlar çünki.. Adamın diri diri boğazını kesiyor yine Allahüekber diyorlar….. Allah`ı (daha&helliip;)

İslam’da Olmayanla, İslam Eleştirilir mi?

Dinsizlerin yıllardır bıkmadan yaptıkları bir şey de, İslam’da olmayanla, İslam’ı eleştirmektir. Hemen örnek vereyim; mesela taşlayarak öldürme (recm) İslam’da yoktur. Fakat zina yapanları taşlayarak öldüren, Kuran’a uymayan Müslümanlar vardır. Bunu gören dinsizler “Şu rezilliğe bakın, zina yaptı diye insanları taşlayarak öldürüyorlar, işte barış dini İslam budur!” benzeri cümlelerle ortalıkta dolaşmaktadırlar. Dinsizlerin genel olarak yaptıkları davranış hep aynıdır: Müslümanların ya da adeta (daha&helliip;)

Ammar, Muaviye ve İslam

Ammar bin Yasir, vahyi, Peygamber’in dünyayı değiştiren mesajını ilk kabul eden gruptan biriydi. Çocukluğu ve gençliği Âlemlere Rahmet olarak gönderilen güzel insanla birlikte geçti. Mekkeli müşrikler tarafından annesi Sümeyye ve babası Yasir şehit edildi. İslam’ın ilk şehitleri ile olmakla şereflenen anneye ve babaya sahip bir evlattı. Müşriklerin acımasız işkencelerine maruz kalan sadık mü’minlerden biriydi. Ali bin Ebu Talib’e, şeytanın ihtilaf (daha&helliip;)